Forskeroplæg om fritids- og skolepædagogik


BUPL står i vinterhalvåret 2021/22 bag fire webinarer om fritids- og skolepædagogik, hvor forskere bl.a. udfolder emnerne inkluderende fællesskaber, dannelse og præstationsfrigørende rum for børn og unge. Herunder kan du se eller gense optagelser af webinarerne.


Opdateret d. 26. november 2021
Pædagogers arbejde med børns og unges dannelse i sfo, klub og skole – optagelse af webinar mandag 22. november 2021

Lene Tanggaard, ph.d., professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, tager begrebet dannelse under behandling: Hun giver sine bud på, hvad dannelse er, og hvorfor pædagogers arbejde med børn og unges dannelse i sfo, klub og skole er så vigtig.

Fællesskabers betydning for børn og unges trivsel – optagelse af webinar onsdag 27. oktober 2021

Helle Rabøl, ph.d. i pædagogisk psykologi, postdoc. ved Aarhus Universitet/ DPU, fortæller om fællesskabers betydning for børns trivsel. Hun betoner bl.a., hvor vigtigt det er, at vi som fritidspædagoger har øje for sociale mekanismer i forskellige arenaer, i både fritid og skole, for at kunne styrke børn og unges socialfaglige trivsel. Se Helle Rabøls oplæg og efterfølgende samtale med BUPL-formand Elisa Rimpler om fritidspædagogisk faglighed herunder.

 

Webinarer om fritids- og skole-pædagogik

De næste to webinarer følger i december 2021 og januar 2022. Få dage efter det enkelte webinar har vi en optagelse klar her på siden.

Webinarerne foregår online via Teams.

  • Fritidspædagogiske rum fri for præstationspres for børn og unge: onsdag 15. december 2021 kl. 19-20
  • Kreativitet og inkluderende fællesskaber i fritidsinstitutioner: tirsdag 11. januar 2022 kl. 19-20

Læs mere om og tilmeld dig webinarerne her, så du kan være med live.