Illustration, der viser talebobler i røde nuancer

Etisk Råd for pædagoger

Formålet med BUPL's Etisk Råd er at rejse debatter i relation til pædagogprofessionens etiske værdier og dilemmaer.

Etiske Råd for pædagoger er udpeget af hovedbestyrelsen i BUPL og består af 4 medlemmer fra den pædagogiske praksis og 3 politisk valgte medlemmer. Desuden er der tilknyttet 2 eksterne eksperter fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Rådet styrker debatten om etik i pædagogisk arbejde.

Medlemmerne af Etisk Råd

De nuværende medlemmer af BUPL's Etiske Råd er: 

Maj Luffe Andersen, Børnehuset Gnisten, Søborg
Daniel Mortunach Storsveen, Højvangskolen, Århus
Lilian Bjelke, TitiBo-gruppen, Allerød
Kristina Avenstrup, Børnehusene Kokkedal
Birgitte Conradsen, næstformand BUPL
Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus
Bo Morthen Petersen, faglig sekretær, BUPL Hovedstaden

Eksternt tilknyttede eksperter:
Karen Prins, lektor og ph.d. Karen Prins, Københavns Professionshøjskole
Søren Engelsen, ph.d., adjunkt, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Udpegningsperioden følger kongresperioden. Medlemmerne kan genvælges over flere kongresperioder. Nye medlemmer introduceres i det etiske grundlag og rådets arbejde i forbindelses med et todages fælles seminar.

Etisk Råd for Pædagoger

Tilknyttede eksperter

Kommissorium for Etisk Råd

Etisk Råd har ifølge BUPL's love §3 til opgave:

  • At medvirke til at fremme debatten om etik i pædagogisk arbejde
  • At rejse debatter om aktuelle dilemmaer for pædagogprofessionen

Herunder er rådets opgaver:

  • At udbrede kendskabet til det etiske grundlag, principper og retningslinjer mhp. udviklingen af faget og den professionelle dømmekraft
  • At være debatskabende, støttende og retningsgivende i forhold til etiske dilemmaer i pædagogisk praksis, herunder fremme medlemsinddragende aktiviteter om etik
  • Bringe professionsetikken til debat i det omgivende samfund og i pædagoguddannelsen.

Ved opstart af ny kongresperiode udarbejder Etisk Råd en aktivitetsplan for udførelsen af ovenstående opgaver.

Etisk grundlag for pædagoger

BUPL har et professionsetisk grundlag for pædagoger, som er et fælles værdigrundlag.

Find det etiske grundlag og andre inspirationsmaterialer her

Baggrund for Etisk Råd

På BUPL's 10. ordinære kongres blev det vedtaget at nedsætte et Etisk Råd med henblik på at støtte arbejdet med at implementere det etiske grundlag.

Kommissoriet blev justeret i forbindelse med BUPL's 11. kongres for 2013-2015 og yderligere præciseret i forlængelse af vedtagelse af BUPL's professionsstrategi på BUPL's 14. ordinære kongres for perioden 2019-2020.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Etisk Råd, kan du række ud til det enkelte medlem (se kontaktinfo ovenfor) eller skrive til konsulent Daniela Cecchin på mail dac@bupl.dk.

Børn & Unges etikpodcast

Børn & Unge udgiver podcast-serien "Dilemma", hvor et panel bestående af pædagoger og en forsker diskuterer etiske dilemmaer i pædagogik.

Du finder de nyeste afsnit herunder.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.