Bliv fællestillidsrepræsentant (FTR)

Fællestillidsrepræsentanten (FTR) varetager medlemmernes interesser på det lokale niveau. De forhandler for eksempel normeringer, løn og ansættelsesvilkår med kommunen, og deltager i den offentlige debat om daginstitutioner og om pædagogers arbejdsvilkår.

En vigtig samarbejdspartner

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner for alle medlemmer. Det er hende eller ham, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på området.

Medlemmer er altid velkomne til at kontakte deres FTR, hvis de har spørgsmål om faglige forhold.

Valg af fællestillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentantreglerne giver ret til at vælge fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanter vælges af og blandt de valgte tillidsrepræsentanter, normalt inden for en overenskomstgruppe.

Der er dog mulighed for, at flere overenskomstgrupper fra samme personaleorganisation (f.eks. skoleansatte og daginstitutionsansatte pædagoger) kan have samme fællestillidsrepræsentant, eller at fællestillidsrepræsentanter kan repræsentere flere overenskomstgrupper fra forskellige organisationer. Herudover er der mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant, der ikke i forvejen er institutionstillidsrepræsentant. Dette skal dog aftales mellem organisationen og kommunen i en lokal TR-aftale.

Læs mere om lokale aftaler

Fællestillidsrepræsentanter kan kun behandle spørgsmål af fælles interesse, medmindre andet aftales med ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter.

Medarbejderrepræsentanter i lokale MED-udvalg vælges først og fremmest blandt tillidsrepræsentanter. Hvis der ikke er tillidsrepræsentanter nok, kan der vælges andre medarbejdere til at repræsentere personalet.

Medarbejderrepræsentanter i hovedudvalg skal være (fælles)tillidsrepræsentanter. BUPL har besluttet, at der skal tilstræbes personsammenfald mellem fællestillidsrepræsentanter og hovedudvalgsmedlemmer.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.