Bliv ledertillidsrepræsentant (LTR)

Arbejder du på en institution, skole, klub el.lign. med mindst fem pædagogfaglige ledere på lederoverenskomst, har I ret til at vælge en ledertillidsrepræsentant (leder-TR).

Ved afgørelsen af om en arbejdsplads kan betragtes som en institution, indgår i overensstemmelse med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser samt selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Hvis I ikke er nok ledere

Hvis I er færre end fem ledere på institutionen, kan I i stedet lave et valgfællesskab med en gruppe ledere på en anden institution i kommunen. I kan også søge hjælp hos en leder-tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen.

Det er meget normalt, at leder-tillidsrepræsentanten dækker en gruppe ledere på flere institutioner. For at blive valgt som leder-tillidsrepræsentanten, skal han/hun have mindst et halvt års tilknytning til kommunen.

Valgskema

Når en leder-TR er valgt, skal I anmelde det til kommunen. Det sker typisk på et valgskema, som sendes til fagforeningen. Har din fagforening ikke et skema for leder-TR, så kontakt dem via mail eller telefon i stedet.

Kommunen kan gøre indsigelse mod valget inden for tre uger efter, at kommunen har modtaget meddelelse. Indsigelsesretten gælder kun de formelle betingelser for at blive valgt.

For at styrke leder-tillidsrepræsentanten i at udøve sit hverv bedst muligt, anbefaler BUPL, at leder-TR’en vælges for mindst 2 år ad gangen.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.