Bliv ledertillidsrepræsentant (LTR)

Arbejder du på en institution, skole, klub el.lign. med mindst fem pædagogfaglige ledere på lederoverenskomst, har I ret til at vælge en ledertillidsrepræsentant (leder-TR).

Ved afgørelsen af om en arbejdsplads kan betragtes som en institution, indgår i overensstemmelse med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser samt selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Lav et valgfællesskab, hvis I ikke er nok ledere

Hvis I er færre end fem ledere på institutionen, kan I i stedet lave et valgfællesskab med en gruppe ledere på en anden institution i kommunen. I kan også søge hjælp hos en leder-tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen.

Det er meget normalt, at leder-tillidsrepræsentanten dækker en gruppe ledere på flere institutioner. For at blive valgt som leder-tillidsrepræsentanten, skal han/hun have mindst et halvt års tilknytning til kommunen.

Underret os om valget

Giv BUPL's lokale fagforening besked om, at du er blevet tillidsvalgt. Du giver os besked om ved at udfylde en kort formular i Mit BUPL. Log ind i Mit BUPL med MitID og udfyld felterne med bl.a. valgdato og skriv hvem du er valgt som LTR for.

Kommunen kan gøre indsigelse mod valget inden for tre uger efter, at kommunen har modtaget meddelelse. Indsigelsesretten gælder kun de formelle betingelser for at blive valgt.

For at styrke leder-tillidsrepræsentanten i at udøve sit hverv bedst muligt, anbefaler BUPL, at leder-TR’en vælges for mindst 2 år ad gangen.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.