Hænder holder sammen

Faglige fordele

BUPL forhandler din overenskomst og hjælper dig med bl.a. løn, ansættelse og karriere, når du har brug for det. Som medlem er du en del af et stort fagligt fællesskab, der arbejder for højere løn, bedre arbejdsvilkår og en stærk profession. Og du får adgang til faglige arrangementer, forskning, nyheder, rådgivning og meget andet.

Overenskomst 

BUPL forhandler overenskomst og aftaler for dig. Derfor kan vi også sikre, at overenskomst, løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt. Vi forhandler også med din kommune, og vi kan tjekke, at du får den løn og pension, du har ret til.

Hjælp

Du har ret til hjælp, hvis du fx bliver syg, opsagt eller oplever samarbejdsproblemer. BUPL vejleder dig om alt fra ansættelse og arbejdsmiljø til orlov og seniorordninger, og vi bistår og støtter dig i svære situationer.

Faglig inspiration

Du får fagbladet Børn&Unge og Ledetråden, hvis du er leder. Du får nyhedsbreve og adgang til faglige arrangementer, forskning, konferencer, viden og nyheder inden for dit arbejdsfelt. Og I kan søge om at få en forsker på besøg på arbejdspladsen.

Indflydelse

BUPL er et medlemsdemokrati, og du kan deltage i bl.a. medlemsmøder og generalforsamlinger, vælge hvem der skal repræsentere jer eller selv blive valgt som fx TR. Du har indflydelse på overenskomstforhandlingerne, både på de krav vi stiller, og når vi skal stemme ja eller nej.

Karriererådgivning

Du har adgang til personlig rådgivning og karriererådgivning, der kan hjælpe dig med at afklare dine kompetencer, muligheder og ønsker for dit arbejdsliv.

Læs mere om karriererådgivning.

Fagligt fællesskab

Du indgår i et stort, fagligt fællesskab, der slås for højere løn og bedre vilkår for pædagogers arbejde og for et godt børneliv for alle børn og unge. Sammen påvirker vi samfundet ud fra en pædagogfaglig vinkel.

Pædagogprofessionen

Du er en del af et stærkt, pædagogfagligt fællesskab. Vi er 55.000 pædagoger og ledere, der sammen styrker og udvikler den pædagogiske profession.

Forskning og udvikling

Du er med til at støtte praksisnær pædagogisk forskning til gavn for hele professionen, og gennem BUPL’s udviklingspulje kan du og kollegerne søge midler til pædagogiske projekter i jeres institution, skole, SFO eller klub. 
Find den pædagogiske forskning formidlet her.

Talerør

Du kan bidrage med din viden og holdninger gennem BUPL’s medlemsundersøgelser, så vi sammen kan præge børne- og ungeområdet. BUPL sætter dagligt fokus på pædagogernes vilkår i medierne, kommunerne og på Christiansborg. 
 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.