Hovedpine

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er positivt, hvis det fører til trivsel, udfordringer, udvikling og arbejdsglæde. Det er negativt, hvis det fører til dårlig trivsel, stress, sygdom og udbrændthed.

En løbende proces

At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en proces, der ikke kan overstås en gang for alle. Det forudsætter, at både ledere og medarbejdere løbende samarbejder omkring det.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er for eksempel at have fokus på:
 • Hvordan arbejdet organiseres og tilrettelægges
 • Indholdet i det pædagogiske arbejde
 • Samarbejdet mellem kollegaerne
 • Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere

Der er mange forskellige metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder om at finde den eller de metoder, der opleves som mest relevante i forhold til institution og de konkrete udfordringer.

Hvilken metode I vælger kan også være afhængig af, om I selv vurderer at kunne løfte opgaven eller har behov for professionel hjælp. Her er det muligt som medlem at bruge BUPL i forhold til støtte og vejledning omkring det psykiske arbejdsmiljø, samt få yderligere hjælp.

OBS!

Kontakt din lokale BUPL fagforening for at få hjælp til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Vidste du, at 3 forhold har særlig stor betydning

Undersøgelser viser, at følgende 3 forhold har særlig stor betydning for et bedre psykisk arbejdsmiljø blandt pædagoger:

 • Indflydelse på eget arbejde
 • Rolleklarhed omkring arbejdet
 • Social støtte fra kollegaer og ledelse

Tilskud til psykolog

Er du ramt af depression eller angst, kan der være mulighed for at få tilskud fra det offentlige til møder med en psykolog.

Tilskuddet fra det offentligt dækker 60 % af udgifterne til op til 12 konsultationer hos en psykolog.

Muligheden gælder for:

 • Alle over 18 år med let til moderat depression
 • Alle i alderen 18-38 år med let til moderat angst (herunder OCD)
 • Alle der har været udsat for en ulykke, vold, alvorligt invaliderende sygdom, sen provokeret abort el.lign.

Du skal have en henvisning fra din læge for at få tilskuddet. Du skal have henvisningen senest 12 måneder efter den begivenhed, der udløste behovet for psykologhjælp.

Læs mere om tilskud til psykolog på borger.dk

Kollegial krisehjælp

Erfaringen viser, at krisehjælp - både den kollegiale førstehjælp og den professionelle psykologiske - giver gode resultater.

Her er de vigtigste tommelfingerregler, når man skal give kollegial psykisk krisehjælp.

Det er vigtigt at:

 • Lytte og lægge “skulder til”
 • Spørge til situationen
 • Være nærværende og drage omsorg
 • Acceptere alle følelser

Undgå at:

 • Tale selv og styre samtalen
 • Fortælle om egne oplevelser
 • Bagatellisere
 • Blive forlegen over følelser
 • Lade den ramte være alene
 • Bebrejde eller kritisere

Gratis vejledning (SPARK)

Alle kommunale og selvejende daginstitutioner, fritidstilbud, klubber, skoler mv. kan anmode om et gratis forløb med sparring og støtte til det psykiske arbejdsmiljø fra en af SPARKs konsulenter vedr. følgende temaer indenfor det psykiske arbejdsmiljø:

 • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
 • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
 • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
 • Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.
 • Chikane
 • Alenearbejde

Det er et resultat af OK-forhandlingerne der blev afsluttet i foråret 2018.
Læs meget mere om SPARK og mulighederne

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.