Stærk fritid: Disse 4 ting løfter kvaliteten i SFO og klub

I rapporten ’Pædagogisk kvalitet i SFO og klubtilbud’ peger pædagoger og ledere især på fire ting, som løfter kvaliteten i fritidspædagogikken. Læs om de fire ting, og brug dem eventuelt til at diskutere jeres egen kvalitet.
Pædagog og børn fra Østervangsskolens SFO
1

Deltagelsesmuligheder

Pædagogerne faciliterer inkluderende læringsmiljøer, hvor alle kan være med og deltage på egne præmisser. Børnene opnår medbestemmelse, når pædagogerne inddrager, følger og arbejder ud fra børnenes ideer og initiativer. Pædagogerne sørger for at fordele roller og ansvarsområder til børnene, så alle føler, at de kan bidrage til et fælles formål. Børnenes deltagelsesmuligheder understøttes af de fysiske rammer og indretningen af rum og arealer i institutionerne.

2

Legen

Pædagogerne fremhæver vigtigheden af at anerkende den frie leg. De er optaget af at give børnene rammer til at udfolde sig kreativt og til at organisere deres leg og udvikle legens potentiale. Pædagogerne observerer, opmuntrer og vejleder børnene med det formål at understøtte den gode leg, som har potentiale til at udvikle børnenes færdigheder og kompetencer.Pædagogernes blik for, hvornår de skal deltage i legen, bidrager til, at legen åbnes for flere børn. Det skaber deltagelsesmuligheder for den brede børnegruppe.

3

Relationsarbejdet

Børnenes indbyrdes relationer udvikles og understøttes, når pædagogerne hjælper med at sammensætte børnefællesskaber. Ved at samle børnene om et ‘fælles tredje’ faciliterer pædagogerne interessefællesskaber, som åbner børnenes øjne for nye relationer. Pædagogerne indgår også selv periodisk i aktiviteter med det formål at bruge deres barn-voksen-relation til at understøtte børnenes indbyrdes relationer. 

4

Evalueringskulturen

Pædagogerne oplever kontinuerlig og systematiseret evaluering af den pædagogiske praksis som værdifuld og som afgørende for udviklingen af den pædagogiske kvalitet. Evaluering bidrager ifølge pædagogerne til at tydeliggøre formålet med de ting, de laver. Gennem løbende evaluering, der inddrager børneperspektivet, bliver det tydeligt, hvad der skal justeres og tilpasses. Evaluering praktiseres både på kollektivt niveau til personalemøder og individuelt mellem pædagogerne eller mellem pædagog og leder, hvor mulige tiltag samt udviklings- og handlemuligheder diskuteres.

OBS på 'det fælles tredje'

Det fælles tredje er et centralt værktøj i pædagogernes relations­arbejde. Det handler om at facilitere interessefællesskaber, som børnene kan samles om. Pædagogerne har gode erfaringer med fx fisketure, elevdrevne cafeer, dyrepasning og afholdelse af børneMPG. Aktiviteterne skaber mulighed for anderledes konstellationer af børn, som får øjnene op for hinanden. Her udfordrer og udvikler pædagogerne børnene i forhold til at anerkende, rumme og danne relationer til børn, som de ikke plejer at være sammen med. Formålet er at give børn gode erfaringer og udvikle deres evne til at danne og indgå i gode, trygge relationer.

Kilde: 'Pædagogisk kvalitet i SFO og klubtilbud', Epinion for KL og BUPL, oktober 2023. 

Læs også artiklen En god SFO er et sted, som ungerne ikke vil hjem fra

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.