Tjek din lønseddel via BUPL

Tjek din lønseddel

Der kan have sneget sig fejl ind på din lønseddel. Det kan være forkert grundløn, pensionsprocent eller manglende tillæg. Der kan være mange penge tjent ved at gå tallene igennem.

Privatansat?

Hvis du er privat ansat pædagog, er du velkommen til at kontakte din lokale fagforening for at få hjælp til at tjekke din lønseddel. 

Som kommunalt ansat pædagog får du enten din lønseddel fra KMD eller Silkeborg Løn.

Her ser du et eksempel på en lønseddel med angivelse af de oplysninger, du skal være særligt opmærksom på.

Lønseddel fra KMD Opus Løn og Personale

1: Stillingsbetegnelsen skal være korrekt
Der er sammenhæng mellem din stillingsbetegnelse og din grundløn.

I kommunerne er det aftalt, at:

  • Pædagoger, herunder skolepædagoger og støttepædagoger indplaceres på løntrin 26 med et årligt tillæg på 2.600 kr.
  • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område indplaceres på løntrin 31 med et årligt tillæg på 1.900 kr.
  • Pædagoger ansat i særlige stillinger indplaceres på løntrin 28 med et årligt tillæg på 2.400 kr.
  • Stedfortrædere indplaceres på løntrin 29 med et årligt tillæg på 2.600 kr.
  • Mellemledere (herunder souschefer og afdelingsledere) indplaceres på løntrin 30 med et årlig tillæg på 2.600 kr.
  • Ledernes grundløn er forhandlet lokalt af fagforeningen og kommunen.

(Alle tillæg er opgivet i 31/3-2000 niveau)

Din grundløn er oplyst på lønsedlens side 2 (bagsiden). 

2: Størrelsen af din løn
Her kan du se, hvad du får i løn, alt i alt. Hvordan lønnen er sammensat, fremgår af lønsedlens side 2.

P’et til venstre for datoen betyder at du får pension af lønnen.

1-tallene til højre for beløbet betyder, at der er tale om A-indkomst og at Arbejdsmarkedsbidraget (AM) bliver beregnet af beløbet.

3: Skat, ATP og Arbejdsmarkedsbidrag
Oplysninger om, hvor meget du skal betale i skat, henter din arbejdsgiver automatisk fra skat. Hvis din trækprocent eller fradraget ændrer sig, skal du tjekke, at ændringen også er slået igennem på din lønseddel.

4: Til udbetaling
Her viser kommunen regnestykket med summen af de beløb, der bliver fratrukket i din bruttoløn. Resultatet svarer til det beløb, der indgår på din konto.

5: Alt det med småt
Her kan du følge med i regnestykket i indeværende år. Hvor meget du samlet har tjent, samlet har indbetalt til pension m.v.

6: Pensionsprocenten/Pensionsbidrag
For pædagoger på BUPL-overenskomst betaler arbejdsgiveren det fulde bidrag til pension.

Procentsatserne varierer afhængig af din overenskomst og din stillingsbetegnelse (leder).

Hvis du ønsker det, kan du indbetale mere til din pension ved samtidig at få din løn reduceret. Det skal du i så fald give din arbejdsgiver besked om.

Du kan se alle aktuelle pensionssatser og læse mere på siden om pension.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.