Tjek din lønseddel via BUPL

Tjek din lønseddel

Der kan have sneget sig fejl ind på din lønseddel. Det kan være forkert indplacering, pensionsprocent eller manglende funktionstillæg. Der kan altså være penge tjent ved at gå tallene igennem.

Hvis du er privat ansat pædagog, er du velkommen til at kontakte BUPL for at få hjælp til at tjekke din lønseddel. 

Hvis du er kommunalt ansat pædagog, får du enten din lønseddel fra KMD eller Silkeborg Løn. 

Lønseddel fra KMD Opus Løn og Personale

Lønseddel fra KMD Opus Løn og Personale

1: Stillingsbetegnelsen skal være korrekt
Der er sammenhæng mellem din stillingsbetegnelse og din grundløn.

I kommunerne er det aftalt, at:

 • Pædagoger, herunder skolepædagoger og støttepædagoger = trin 26 + 1.170 kr. årligt
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = trin 30 + 5.000 kr. årligt
 • Pædagoger ansat i særlige stillinger = trin 28 + 1.200 kr. årligt
 • Stedfortrædere= trin 29 + 1.170 kr. årligt
 • Souschefer/afdelingsledere = trin 30 + 1.170 kr. årligt
 • Ledernes grundløn er forhandlet lokalt af fagforeningen og kommunen.

Din grundløn er oplyst på lønseddelens side 2 (bagsiden). Se også punkt 3 under lønseddel side 2 herunder.

2: Størrelsen af din løn
Her kan du se, hvad du får i løn, alt i alt. Hvordan lønnen er sammensat, af hvilke løndele, fremgår af lønseddelens side 2.

P’et til venstre for datoen betyder at du får pension af lønnen.

1-tallene til højre for beløbet betyder, at der er tale om A-indkomst og at Arbejdsmarkedsbidraget (AM) bliver beregnet af beløbet.

3: Skat, ATP og Arbejdsmarkedsbidrag
Udveksling af oplysninger om, hvor meget du skal betale i skat, henter din arbejdsgiver automatisk fra skat. Hvis din trækprocent eller fradraget ændrer sig, skal du tjekke at ændringen også er slået igennem på din lønseddel.

4: Til udbetaling
Her viser kommunen, regnestykket med summen af de beløb, der bliver fradraget i din bruttoløn og resultatet svarer til det beløb, der indgår på din konto.

5: Alt det med småt
Her kan du følge med i regnestykket i indeværende år. Hvor meget du samlet har tjent, samlet har indbetalt til pension mv.

6: Pensionsprocenten/Pensionsbidrag
Arbejdsgiveren betaler det fulde bidrag til pension.

Der er på det kommunale område aftalt forskellig pensionsprocent:

 • Pædagoger = 14,37%
 • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område = 15,01%
 • Pædagoger ansat i Særlige stillinger = 15,42%
 • Stedfortrædere = 14,37%
 • Souschefer/afdelingsledere =14,37%
 • Lederne = 16,44%

Procentsatserne er anderledes for pædagoger og ledere i private institutioner og på privatskoler, se evt.:

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.