Tema

Højere løn til pædagoger

Få fakta og pointer om pædagogernes lønefterslæb og læs om kampen for en retfærdig løn. Der er brug for et opgør med det historisk betingede lønefterslæb, der går ud over den enkelte pædagog og hele samfundet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.