Afskedigelse

Afskedigelse

Du kan få hjælp af BUPL, hvis du bliver opsagt fra din stilling eller ligefrem bortvist. Sidstnævnte er en alvorlig sag, og du skal kontakte din fagforening straks.

Hjælp ved opsigelse og bortvisning

Du kan få hjælp af BUPL, hvis du bliver opsagt eller bortvist. Der er sagsbehandlere i din lokale fagforening, som tager sig særligt af den slags sager. BUPL’s hjælp består af følgende:

  1. Vi rådgiver dig i forbindelse med afskedigelse.
  2. Vi kontakter dig, hvis vi bliver bekendt med, at din arbejdsgiver ønsker at opsige dig.
  3. Vi kontakter dig inden for et døgn, hvis vi bliver bekendt med, at du er blevet bortvist fra din stilling.
  4. Vi vurderer om din opsigelse er sagligt begrundet, og om den er varslet korrekt.
  5. Vi forhandler med arbejdsgiveren om fejl, mangler og utilstrækkeligheder ved din opsigelse, samt om mulighederne for - med baggrund i dine ønsker - at afbøde virkningerne af en opsigelse.
  6. Vi hjælper dig ved manglende lønudbetaling, betalingsstandsning og hvis din institution går konkurs.

Hvis du bliver bortvist, er det vigtigt, at du straks kontakter BUPL. En bortvisning er en alvorlig sag, fordi den medfører, at din lønudbetaling stopper med øjeblikkeligt varsel.

Opsigelsesvarsler

Hvis du bliver opsagt, skal din arbejdsgiver give dig et varsel, der afhænger af ansættelsesperiodens længde.

Hvis du har en aftale om prøvetid i kontrakten, kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel inden for de første 3 måneder. Du kan selv sige op fra dag til dag, medmindre I skriftligt har aftalt et gensidigt varsel på 14 dage.

Uden for prøvetid skal opsigelse ske med mindst 1 måneds varsel i de første 6 måneder efter ansættelsen. Efter 6 måneders ansættelse gælder 3 måneders varsel. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelses år, dog højst til 6 måneder. Du kan selv sige din stilling op med 1 måneds varsel.

Opsigelsen skal afgives i så god tid, at fratræden kan ske inden for de angivne tidsperioder. Du kan se nærmere i skemaet her:

AnsættelsestidOpsigelsesvarsler
0 til 6 mdr. *)1 måned (opsigelse inden udgangen af 5. måned) 
6 mdr. til 3 år3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)
3 til 6 år 4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder) 
6 til 9 år 5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)
Mere end 9 år 6 måneder (opsigelse efter 8 år og 7 måneder) 

*) ikke midlertidigt arbejde og aftalt prøvetid.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.