Vi spænder et net af fællesskab ud under de unge

De pædagogiske aktiviteter er det primære redskab til at sikre alle børn og unge en plads i fællesskabet. Men Fritidscentret Fri-Stedet i Aalborg tænker også større og forsøger at inddrage forældre, skole, ja, nærmest hele kvarteret i fællesskaber.
Foto af Ulla Severin, Fri-Stedet
”Vores røde tråd er, at vi laver rigtig mange aktiviteter. Men vi bruger aktiviteterne til at skabe sunde fællesskaber,” siger lederen af Fri-Stedet, Ulla Severin.

Man skal virkelig gøre sig umage for at kede sig, hvis man er medlem af Fritidscentret Fri-Stedet i Aalborg. Her er der nemlig aktiviteter for enhver smag. Fra de fysiske aktiviteter som boldspil, musik, ridning og cross til de mere stillesiddende sysler som kreativ og design og læringscafé.

”Vores røde tråd er, at vi laver rigtig mange aktiviteter. Men vi bruger aktiviteterne til at skabe sunde fællesskaber,” siger lederen af Fri-Stedet, Ulla Severin.

Fri-Stedet ligger i et forebyggelsesområde, Grønlandskvarteret i Aalborg, hvilket blandt andet betyder, at mere end 30 procent at beboerne i området har anden etnisk baggrund end dansk.

Det afspejler sig også i de 350 medlemmer, der kommer i fritids- og ungdomsklubben. Omkring 30 forskellige nationaliteter har deres gang i klubben. Samtidig går der 40 børn og unge med særlige behov.

Børnene og de unge kommer med blandede forudsætninger.

”Der er en stor diversitet i området, og det har vi valgt at afspejle i vores personalegruppe, som også er meget mangfoldig. Det giver god mening at vi afspejler det samfund, vores børn og unge vokser op i med forskellige etniciteter,” siger Ulla Severin.

 To ud af tre er med i aktiviteterne

I alt har klubben 32 medarbejdere, hvis man tæller timeansatte og ungarbejdere med. Og de står hver dag klar med en bred palet af aktiviteter, som medlemmerne kan deltage i. Nogle af aktiviteterne bliver kun tilbudt et par gange om ugen, mens der altid er åbent for de fysiske aktiviteter som streetaktiviteter, ridning og boldspil i salen.  

Mere end to tredjedele af de medlemmer, der lægger vejen forbi klubben en tilfældig dag, er med i en aktivitet, mens de er der, anslår Ulla Severin.

I bedste klubånd er deltagelse i aktiviteter selvfølgelig frivilligt for medlemmerne, men medarbejderne er meget opmærksomme på at få alle med.

”Vi prøver også at få dem med, som måske kan være lidt usynlige. Det er vigtigt at spotte dem og se, hvordan de er med, og hvordan vi inkluderer dem i aktiviteterne. I et hus som vores med så stor diversitet er det vigtigt, at vi har rammer og rum for aktiviteterne, hvor alle kan være med,” siger Ulla Severin og peger på, at også de børn og unge, der har særlige behov, skal kunne være med i fællesskabet.

Samtaler holder snor i børnene

For at sikre sig at alle får mulighed for at komme med i fællesskabet, er de ansatte delt op i teams, der hver især har ansvaret for en gruppe børn og unge.

”Medarbejderne er hele tiden opmærksomme på, hvordan de børn, de har ansvaret for i teamet, trives. De ved, om børnene kommer, og hvis de ikke kommer, skal de også finde ud af hvorfor, så vi hurtigt kan reagere,” siger Ulla Severin.

Børne- og ungesamtaler holder snor i, hvordan børnene går og har det.

”Hvis et barn har virket trist eller ensomt, spørger vi ind til det. Måske er der noget galt her, måske i skolen eller derhjemme. Vi kontakter altid forældrene og eventuelt skolen, hvis det er der, problemerne ligger, eller indkalder til et netværksmøde,” siger Ulla Severin og understreger, at Fri-Stedet har et formaliseret og systematisk samarbejde med forældrene lige fra indmeldelse i fritids- eller ungdomsklubben. 

Vi er sammen på tværs af alder og kultur

Ved siden af de daglige aktiviteter skal Fri-Stedet til at arbejde endnu mere med større fælles aktiviteter, en proces, som der allerede er taget hul på, for eksempel med kultur- og streetarrangementer fortæller Ulla Severin.

”De unge er med til at bygge arrangementet op. De går i spidsen, men vi støtter og hjælper dem, for eksempel med at søge fonde. Det har været en kæmpe succes. Der har ikke været problemer, fordi de unge selv har ejerskab over arrangementet,” siger Ulla Severin og tilføjer så den vigtigste pointe fra et stort musik- og streetarrangement.

”Vi er sammen på kryds og tværs af alder og kultur.”

Fællesskabsnet holder på de unge

Fri-Stedet er også vært ved fællesspisninger, hvor der er fuldt hus. Og for andet år i træk har klubben nu holdt midsommerfest med flere hundrede deltagere.

”Der kom deltagere alle steder fra, også fra de omkringliggende villakvarterer, hvilket er glædeligt. Alle vores børn og unge er involveret i festen. Det bygger fællesskab for hele området. Her kan du møde den nabo, du ikke lige snakker med normalt, så vi blander med så mange som muligt. På den måde går vi i den rigtige retning,” siger Ulla Severin.

Langt de fleste børn og unge, der kommer i klubben, har glæde af de fællesskaber, som Fri-Stedet skaber og tilbyder, konstaterer Ulla Severin.

”Hvis de kommer som 10-årige, så har vi dem også som 18-årige. Vi har spændt et fællesskabsnet ud under de unge.”

Fri-Stedet

Et socialpædagogisk fritidscenter for 10-18-årige i Grønlandskvarteret i Aalborg SØ. Fri-Stedet har 350 medlemmer og er fordelt på to matrikler, Klubben og Farmen, hvor sidstnævnte især har fokus på udendørsaktiviteter og aktiviteter med heste og kaniner.

Klubben har 30 forskellige nationaliteter blandt medlemmerne. 40 medlemmer med fysisk/psykisk varig funktionsnedsættelse er inkluderet i huset.

Klubben tilbyder en bred vifte af aktiviteter, herunder musik, dans, kreativ og design, sport, motion og fitness, e-sport, gaming, lærings- og lektiecafé, fritidsjobcafé, kaninhold, ridning, rollespil, mountainbike og cross. 

Hvad er et forebyggelsesområde?

Der skal bo mindst 1.000 mennesker i boligområdet, og over 30 procent af beboerne skal have ikkevestlig baggrund. Derudover skal beboerne samlet set opfylde to af fire kriterier:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse (opgjort som et gennemsnit over to år)
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år
  • Over 60 procent af beboerne har grundskole som højeste uddannelse
  • Beboernes indkomst ligger i gennemsnit under 65 procent af indkomsterne i regionen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.