Forskningspulje

BUPL støtter den pædagogiske forskning. Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner kan søge puljen.

Støtte til forskningsprojekter

BUPL har støttet professionsrelevant forskning siden 2006 gennem vores forskningspulje. Retten til at definere pædagogisk praksis, pædagogisk kvalitet og betingelserne for pædagogisk arbejde baserer sig i stigende grad på forskningsresultater og undersøgelser. Derfor satser BUPL på forskning.

Formålet med forskningspuljen er blandt andet at støtte op om den pædagogiske profession, synliggøre pædagogers professionelle ekspertise og sikre vidensudveksling mellem praksis, grund-, efter- og videreuddannelses- og forskningsinstitutioner.

BUPL’s satsning på forskning er et centralt skridt i retning af at opnå en øget anerkendelse af pædagogprofessionen.

Visionen for BUPL's forskningssatsning er både at øge og forbedre forsknings-formidlingen og at igangsætte mere relevant forskning.

BUPL's forskningspolitik

Forskere kan søge støtte

Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner kan søge puljen. Det er også muligt at søge om støtte til at gennemføre et udviklingsprojekt sammen med et forskningsprojekt.

BUPL’s forskningspulje 2023-24

I kongresperioden 2023-2024 uddeler BUPL i alt 5,7 mio. kr. i støtte til relevante forskningsprojekter inden for tre temaer:

 1. Pædagogers faglighed i fokus
 2. Pædagogers arbejdsliv
 3. Åbent projekt om professionsunderstøttende pædagogisk forskning.

Læs mere om de  tre forskningstemaer og kriterier for udvælgelse i udbudsmaterialet nedenfor. 

Ansøgning i 2023

Forskningspuljen åbner for ansøgninger 18. april 2023. 

Ansøgningsfristen er 31. maj 2023 kl. 12. Send din ansøgning til forskningspuljen@bupl.dk.

Ansøgere får svar i september 2023. Vi giver ikke et begrundet svar.

Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte:

 • Rikke Crone Wettendorff (konsulent), e-mail rwt@bupl.dk, tlf. 35 46 52 72
 • Esther Molin Sørensen (studentermedhjælper), esmo@bupl.dk.

Forskningspuljen i tidligere kongresperioder

I kongresperioden 2021-2022 har vi uddelt 6 mio. kr. i støtte til forskningsprojekter inden for fire temaer:

 • Fritidspædagogikken i fokus
 • Pædagogisk arbejde med køn og mangfoldighed
 • Pædagogers arbejde med børn og unges trivsel
 • Professionsunderstøttende pædagogisk forskning.

Kongresperioden 2019-2020

I kongresperioden 2019-2020 uddelte vi i alt 5,7 mio. kr. i støtte til relevante forskningsprojekter.

Alle BUPL-støttede forskningsprojekter

Her finder du en oversigt over alle de forskningsprojekter, som BUPL har støtttet med midler fra forskningspuljen i årene 2006-2022.

BUPL støtter Center for Daginstitutionsforskning

Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet (CeDif) er etableret for at skabe et stærkt, samlet og attraktivt forskningsmiljø med et internationalt udsyn på daginstitutionsområdet.

Center for Daginstitutionsforskning forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området med udgangspunkt i børneliv, pædagogik og professionsudvikling.

Centret vil skabe kritisk viden på tværs af eksisterende forskningsmiljøer og bygge bro til internationale forskningsmiljøer. Forskningen skal bidrage til at kvalificere fagligheden i daginstitutionerne, styrke pædagoguddannelsen og understøtte det gode børneliv. Det forskningsmæssige tyngdepunkt vil være hverdagsliv i daginstitutionerne.

BUPL er initiativtager til oprettelsen af centret og har bidraget med midler fra forskningspuljen. BUPL sidder også i centrets bestyrelse.

Læs mere på Center for Daginstitutionsforsknings egen hjemmeside.

BUPL's forskningssatsning: Rammer og historie

Historien

På BUPL’s kongres i 2006 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til etableringen af en forskningspulje. Beløbet blev afsat over 2 år med det formål at støtte forskning inden for pædagogprofessionen og formidlingen heraf.

I 2008 blev puljen gjort permanent, og midlerne til puljen udgør nu 2-3% af kontingentindtægterne.

I 2011 blev det besluttet at dele forskningspuljen op i 3 dele:

 • BUPL’s Forskningspulje
 • BUPL’s Udviklingspulje
 • Forskningsformidling.

Kongresbeslutningen om etableringen af forskningspuljen blev taget for at øge og forbedre forskningsformidlingen og for at igangsætte ny forskning, der var relevant for pædagoger.

Læs hele kongresbeslutningen.

Midlerne

Midlerne til forskningspuljen er fastsat som en fast procentdel (2-3%) af kontingentindtægterne.

Armslængdeprincip

Det er afgørende, at BUPL ikke har direkte indflydelse på de forskningsresultater, der bliver produceret. BUPL lægger vægt på “armslængdeprincippet”, der indebærer, at der er vandtætte skodder mellem bevillingsgiver, BUPL, og de forskere, der gennemfører forskningen. Dette sker både for at sikre resultaternes legitimitet, men også for at pædagogerne og BUPL som politisk organisation kan blive overraskede og genoverveje gamle dogmer.

Konkret betyder armslængdeprincippet, at:

 1. BUPL vælger forskningstemaer, som alle anerkendte forskningsmiljøer har mulighed for at søge penge til forskning indenfor
 2. BUPL påvirker ikke de konkrete forskningsspørgsmål
 3. Forskerne har ret til at publicere og udtale sig om, hvad de vil, hvornår de vil.

Forskningsformidling

Viden skal bringes i spil blandt mennesker. Derfor har BUPL en særlig forpligtigelse til at formidle den viden, der skabes i forskningsprojekter, i udviklingsprojekter og andre steder i den pædagogiske hverdag. Vidensformidling er derfor fortsat et centralt element i forskningssatsningen.

Bliv klog på pædagogisk forskning her.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.