Ferie

Du har som kommunalt ansat pædagog ret til at holde 5 ugers ferie med løn og herudover den 6. ferieuge.

OBS!

Er du ansat på en privat institution eller skole, er der andre regler for ferie end dem, som dine kommunalt ansatte kolleger er omfattet af. Feriereglerne, for dig som er privat ansat, finder du i de enkelte overenskomster.

Optjening og afvikling af ferie

Når du har været ansat i en måned, har du som fuldtidsansat optjent ret til 15,42 ferietimer. Det er godt 2 feriedage med løn. Denne ferie kan du holde, når måneden er gået. Dette kaldes samtidighedsferie.

Din leder fastsætter efter drøftelse med dig, hvornår ferien skal holdes. Der er mange forskellige måder at planlægge ferien på. Oftest planlægger lederen det kommende ferieår i samarbejde med sine ansatte, og hvis der ikke kan opnås enighed om tidspunktet for feriens afholdelse, har lederen det sidste ord.

Du skal indgive dit ferieønske i så god tid, at din leder kan nå at melde tilbage om dit ferieønske kan godkendes eller ej inden for fristen, som fra lederens side formelt er 3 måneder for hovedferien og 1 måned for den øvrige ferie.

Hvis du pludselig står med et ønske om at holde én eller flere feriedage, kan du naturligvis altid gå til din leder og spørge om lov. Lederen vil så kunne godkende eller afslå dit ønske – helt udenfor varslingsreglerne.

Ret til 6. ferieuge

Herudover optjener du ret til den 6. ferieuge. Den optjener du i løbet af et kalenderår fra 1. januar til 31. december. Denne ferie kan du holde fra 1. maj året efter. Når du ved, hvornår du vil afholde den 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver eller leder besked.

Ferieugen kan afholdes samlet eller som enkeltstående dage. Du kan også vælge ikke at afholde den og i stedet få ferietimerne udbetalt efter ferieårets udløb.

Særlige situationer, du bør være opmærksom på

Hvis du er sygemeldt: I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning – også når du er deltidssygemeldt. I alle tilfælde vil du skulle inddrage jobcenteret og din eventuelle arbejdsgiver.

Hvis du bliver syg i din ferie: Hvis du bliver syg i din ferie, skal du så hurtigt som muligt – helst på 1. sygedag – give din leder besked om, at du er syg. Du skal også sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen. Sygdommen tæller først fra det tidspunkt, hvor din leder har fået besked om sygdommen.

Du vil have mulighed for at få erstatningsferie, når du har haft mere end 5 dages sygdom under ferie i ferieåret. Det vil sige, de første 5 sygedage er en karensperiode, der ikke erstattes.

Hvis du er timelønnet: Du kan som timelønnet ikke holde ferie med løn, men derimod med feriegodtgørelse. Derfor optjener du ferietimer som en fuldtidsbeskæftiget, som altså bliver udbetalt som en feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen er på 12,50 % af lønnen i optjeningsåret plus en kontant godtgørelse på 2,5 % for ferietimer svarende til 6. ferieuge.

Hvis du er studerende: Du optjener som studerende i lønnet praktik ferietimer svarende til en fuldtidsbeskæftiget med 18,50 ferietimer for hver måneds beskæftigelse i optjeningsåret.

Under ansættelsen optjenes feriegodtgørelse med 12,5 % af din løn i optjeningsåret. Herudover får du en kontant godtgørelse for optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned på 2,5 %.

Hvis du er på barsel: Barsel er en lovlig feriehindring. Det betyder, at du har ret til at holde ferien på et andet tidspunkt.

Kontakt BUPL, hvis du er i tvivl

Husk, at BUPL kan rådgive dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriedagpenge. BUPL kan for eksempel tjekke om din løn under ferie eller dine feriepenge er korrekte.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.