Ferie i Danmark

Ferie

Som kommunalt ansat pædagog har du ret til at holde 5 ugers ferie med løn. Hertil kommer den 6. ferieuge. Du skal aftale din ferie i god tid med din leder.

Privatansat?

Hvis du er privatansat, finder du feriereglerne i de enkelte overenskomster. Reglerne her på siden gælder for de offentlige overenskomster.

Overenskomst for privatansatte

Optjening af ferie

Når du har været ansat i en måned, har du som fuldtidsansat optjent ret til 15,42 ferietimer. Det er godt 2 feriedage med løn.

Denne ferie kan du holde, når måneden er gået. Det kaldes samtidighedsferie.

Hvis du er deltidsansat, optjener du forholdsmæssigt færre timer. Men det vil stadig svare til godt 2 feriedage med løn pr. måned.

I alt optjener du altså 25 feriedage på et år, hvilket svarer til 5 ferieuger.

Afvikling af ferie

Din leder fastsætter efter drøftelse med dig, hvornår ferien skal holdes.

Du skal indgive dit ferieønske i så god tid, at din leder kan nå at melde tilbage om dit ferieønske kan godkendes eller ej inden for fristen, som fra lederens side formelt er 3 måneder for hovedferien og 1 måned for den øvrige ferie.

Hvis I ikke kan blive enige om tidspunktet for din ferie, har lederen det sidste ord.

Hvis du ønsker ferie, før du har optjent den (fx hvis du bliver ansat lige inden en ferie), er det muligt at lave en aftale om afholdelse af betalt ferie på forskud. 

Perioder

Det år, hvor du optjener ferie (ferieåret), løber fra 1. september til 31. august næste år.

Den ferie, du optjener i dette år, skal være afholdt senest 16 måneder efter (ferieafholdelsesperioden).

For eksempel skal ferie, som er optjent fra 1. september 2022 til 31. august 2023, være afholdt inden 31. december 2023.

Ellers skal du lave en aftale med din leder om overførsel af ikke afholdt ferie. (Se ferieaftalen nederst på siden).

Særligt behov? Tal med din leder

Hvis du pludselig står med et ønske om at holde én eller flere feriedage, kan du naturligvis altid gå til din leder og spørge om lov. Lederen vil så kunne godkende eller afslå dit ønske – helt udenfor varslingsreglerne.

Ret til 6. ferieuge

Ud over de 25 optjente dage optjener du ret til den 6. ferieuge.

Denne ferieuge optjener du i løbet af et kalenderår fra 1. januar til 31. december. Og du kan holde den fra 1. maj året efter.

Når du ved, hvornår du vil afholde den 6. ferieuge, skal du give din arbejdsgiver eller leder besked.

Ferieugen kan afholdes samlet eller som enkeltstående dage. Du kan også vælge ikke at afholde den og i stedet få ferietimerne udbetalt efter ferieårets udløb.

Særlige situationer, du bør være opmærksom på

Hvis du er sygemeldt: I de fleste tilfælde er det ikke muligt for dig at holde ferie, når du er sygemeldt. Der kan dog være enkelte situationer, hvor det alligevel kan lade sig gøre.

Da lovgivningen på området er kompliceret, bør du altid kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning – også når du er deltidssygemeldt. I alle tilfælde vil du skulle inddrage jobcenteret og din eventuelle arbejdsgiver.

Hvis du bliver syg i din ferie: Hvis du bliver syg i din ferie, skal du så hurtigt som muligt – helst på 1. sygedag – give din leder besked om, at du er syg. Du skal også sikre dig lægelig dokumentation for sygdommen. Sygdommen tæller først fra det tidspunkt, hvor din leder har fået besked om sygdommen.

Du vil have mulighed for at få erstatningsferie, når du har haft mere end 5 dages sygdom under ferie i ferieåret. Det vil sige, de første 5 sygedage er en karensperiode, der ikke erstattes.

Hvis du er på barsel: Barsel er en lovlig feriehindring. Det betyder, at din ferie ikke bortfalder, og at du har ret til at holde den på et andet tidspunkt.

Hvis du er timelønnet eller studerende: Som timelønnet eller studerende i lønnet praktik holder du ikke ferie med løn. Du optjener ferietimer som en fuldtidsbeskæftiget – ca. to dage pr. måned, du er beskæftiget – men de bliver udbetalt som feriegodtgørelse.

Din feriegodtgørelse er på 12,50 procent af lønnen i ferieåret. Du får derudover en godtgørelse på 2,5 procent (kontant beløb) for den 6. ferieuge og en forhøjet feriegodtgørelse på yderligere 0,45 procent.

Kontakt din lokale fagforening eller PLS, hvis du er i tvivl.

Ferieaftaler

I de følgende PDF-filer kan du læse de generelle aftaler om ferie for kommunalt ansatte pædagoger.

Kontakt BUPL, hvis du er i tvivl

Husk, at BUPL kan rådgive dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriedagpenge. BUPL kan for eksempel tjekke om din løn under ferie eller dine feriepenge er korrekte.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.