Ondt i ryggen

Arbejdsskade

En arbejdsskadesag kan være juridisk og lægeligt kompliceret. Det kan være afgørende for sagens resultat, at du har søgt den rette rådgivning. Den kan du få hos BUPL.

Hvornår er det en arbejdsskade?

For at en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, skal en række kriterier være opfyldt. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om din skade opfylder betingelserne.

Der findes 2 typer arbejdsskader: arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller korterevarende påvirkning.

Et eksempel på en arbejdsulykke, som kan anerkendes, er et brud på anklen efter et fald på legepladsen.

Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er sygdomme, der er opstået over længere tid (typisk måneder eller år), og som skyldes særlige belastninger i arbejdet. 

Et eksempel på en sygdom, som kan anerkendes fra daginstitutionsområdet, er håndeksem, der er opstået efter udsættelse for f.eks. allergifremkaldende stoffer eller hyppig håndvask.

Godtgørelse og erstatning for en arbejdsskade

Hvis din skade anerkendes som en arbejdsskade, vurderer arbejdsskademyndighederne, om du har ret til:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Dækning af udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler
Erstatning efter anden lovgivning

I tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan der samtidig med en arbejdsskadesag være mulighed for at få tilkendt en supplerende erstatning efter anden lovgivning end arbejdsskadelovgivningen.

Der kan for eksempel være tale om:

 • Trafikulykker i tjenesten
 • Fejl ved udstyr
 • Glatføreulykker
 • Vold (OBS: Skal som hovedregel anmeldes til politiet inden 72 timer efter hændelsen for at opnå eventuel erstatning)

Sådan får du hjælp af BUPL, hvis du får en arbejdsskade

Får du som pædagog en arbejdsskade, er BUPL klar med hjælp og rådgivning. Jo tidligere BUPL kommer ind i sagen, desto bedre kan vi rådgive dig. 

Du kan enten udfylde det relevante skema sammen med din lokale fagforening, som sender din sag ind til BUPL Forbund til behandling. Eller du kan printe det relevante skema nedenfor, udfylde det i hånden og derefter skanne det ind og sende det ind til BUPL - helst via Mit BUPL eller til e-mailen arbejdsskade@bupl.dk.

Vigtigt at huske, hvis du får en arbejdsskade:

 • Der gælder en frist på 1 år til at anmelde en arbejdsskade fra skaden er sket.
 • Du skal gå til lægen hurtigst muligt og helst inden for den første uge efter skaden. Hurtig lægekontakt og herefter jævnlig lægekontakt om skaden kan tjene som dokumentation for, at skaden er årsag til symptomer lang tid efter. Det øger chancen for, at skaden kan anerkendes.

Som medlem af BUPL kan du få:

 • Hjælp til at anmelde din skade.

 • Løbende rådgivning undervejs i sagen om, hvordan du skal forholde dig til besvarelse af spørgeskemaer, indkaldelse til speciallægeundersøgelser mv.

 • En vurdering af, om afgørelser fra arbejdsskademyndighederne i din sag er korrekte i henhold til gældende lov og praksis.

 • Hjælp med en eventuel anke af afgørelser.

 • En vurdering af, om der er basis for, at BUPL på dine vegne også skal rejse et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, andre ansvarlige mv.

Arbejdsskadestatistik for BUPL’s medlemmer

Hvert år udarbejder BUPL’s Forbundskontor statistik over de arbejdsskader, medlemmerne får på arbejdet. Statistikken har til formål at afdække viden på arbejdsskadeområdet, at spotte nye tendenser samt at understøtte arbejdsmiljøindsatsen i BUPL.

BUPL’ arbejdsskadestatistik viser et overblik over BUPL’s arbejdsskadesager afsluttet i 2021.

 • I 2021 har BUPL Forbund i alt afsluttet 456 arbejdsskadesager. 201 af disse var sager om arbejdsulykker, mens 255 var sager om erhvervssygdomme.
 • I 2021 har medlemmerne samlet fået 73 mio. kr. i godtgørelse/erstatning for deres arbejdsskader.
 • Derudover har BUPL ca. 1.200 verserende sager.
 • Den hyppigste type af arbejdsulykker i de afsluttede sager er hovedskader.
 • Den dominerende type erhvervssygdom i de afsluttede sager er infektionssygdom (Covid-19) og dernæst psykisk sygdom som følge af arbejdsvilkår og længerevarende belastninger.
 • Hovedårsagerne til sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme er hhv. interaktion mellem pædagog og barn samt for højt arbejdspres.
 • 62 % af sagerne om arbejdsulykker og 14 % af sagerne om erhvervssygdomme blev anerkendt ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i de afsluttede sager i 2021.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.