Målebånd

Arbejdsmiljøarbejdet - trivselsmåling og APV

Mindst hvert tredje år skal din arbejdsplads gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsmåling.

At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en fortløbende proces. Den er ikke overstået en gang for alle, men foregår til stadighed og i hverdagen. Arbejdet med APV skal sikre, at alle arbejdspladser kortlægger om der er arbejdsmiljøproblemer, aftaler aktiviteter og mål for at forbedre arbejdsmiljøproblemer og følger op på disse. Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg vil de også spørge ind til jeres APV.

Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en APV, som også giver et retvisende billede af arbejdsmiljøet og giver retning for det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde.

Det er din arbejdsgivers ansvar, at der udarbejdes en APV. APV’en skal udarbejdes i samarbejde mellem leder og arbejdsmiljørepræsentant. APV skal minimum udarbejdes hvert tredje år og hver gang der sker større forandringer på jeres arbejdsplads.

Trivselsmålinger

Der skal minimum hvert tredje år udarbejdes trivselsmålinger i din kommune. Der er ikke krav til at udarbejde trivselsmålinger i private institutioner.

Trivselsmålingen skal kortlægge den aktuelle trivsel på arbejdspladsen samt udviklingen fra de forrige målinger. Det er vigtigt at der arbejdes aktivt med at forstå og handle på resultaterne. Hvis resultaterne er svære at forstå, eller det er uklart, hvad der skal arbejdes med, er det vigtigt at hente hjælp hos forvaltningen eller i din lokale BUPL Fagforening, så resultaterne bliver anvendelige.

Det er leder og Arbejdsmiljørepræsentant der samarbejder omkring trivselsmålingen på arbejdspladsen.
Læs mere om konkrete eksempler og anbefalinger på trivselsmålinger på Viden på tværs

Fysisk APV

En arbejdspladsvurdering af de fysiske arbejdsmiljøforhold er omfattende. Derfor er det vigtigt at sætte arbejdet i system.

Få mere inspiration i:

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har lavet en gennemgang af de forskellige bygnings- og arbejdsmiljømæssige anbefalinger og krav, der stilles til daginstitutioner:

Læs mere om bygningskrav til daginstitutioner

Psykisk APV

Når man beskæftiger sig med det psykiske arbejdsmiljø, kan følelser og indbyrdes relationer spille en stor rolle, og det er derfor vigtigt, at der er åbenhed og tillid omkring processen.

BUPL vil ikke anbefale, at I begynder arbejdet med en anonym kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, for løsning af de problemer der måtte være, kræver en åben dialog. Det en god ide at opstille nogle klare spilleregler for processen på forhånd.


Inspiration til handling

Der er en række centrale emner i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. I denne guide er der inspiration til at forstå og arbejde videre med konkrete problemstillinger.


Aktiverende APV

Branchefællesskab for arbejdsmiljø har udarbejdet materialet ‘Aktiverende APV’, som kan inspirere til, hvordan I kan integrere trivselsundersøgelser i APV-arbejdet.
Læs mere og hent digitale materialer

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.