Fritids- og ungdomsklubbers betydning i udsatte boligområder

Rapporten præsenterer en række centrale resultater fra et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvilken betydning fritids- og ungdomsklubindsatser, der fysisk er placeret i udsatte boligområder, har for børn og unges hverdag, trivsel og muligheder for fællesskaber. Især er der fokus på, hvordan det pædagogiske arbejde rummer muligheder for at forbedre børn og unges livsforhold og for at forebygge deres bevægelser ind i kriminalitet og banderelaterede grupper.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.