Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen - et idekatalog

Udgivelsen giver dig 12 konkrete bud på trivselsøvelser og -tiltag, som du som pædagog kan gennemføre i udskolingen som led i en øget trivselsindsats for børn og unge.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.