Ældre mand læser

Seniorordninger

Som ældre pædagog eller leder har du mulighed for at påvirke dit seniorliv på arbejdsmarkedet. Allerede når du er fyldt 52 år, kan du lave aftale om en seniorstilling.

Seniorsamtale

Er du kommunalt ansat har du ret til en seniorsamtale. Samtalen er et tilbud, så du bestemmer selv, om du har behov for en sådan samtale.

Formålet med en seniorsamtale er i god tid at sætte fokus på dine ønsker og forventninger til arbejdslivet som senior. Hvad skal der til for at fastholde dig længst muligt i jobbet – hvis det er det, du ønsker – eller hvordan kan du forlade arbejdsmarkedet på den bedste måde?

Der findes ikke en fast skabelon for seniorsamtaler, men kommunens lokale personalepolitik kan indeholde aftaler om, hvad samtalen skal indeholde. Det kan også være fastlagt i MED-udvalget, hvilken aldersgruppe der skal have tilbudt seniorsamtaler.

Vejledning: Forbered dig til seniorsamtalen

Her er en række spørgsmål, du med fordel kan overveje inden din seniorsamtale.

 • Hvilke kompetencer har du, og hvordan vil du bruge dem fremover?
 • Hvilke muligheder er der på din arbejdsplads for seniorordninger?
 • Hvad ønsker du dig af en seniorordning – for eksempel kortere arbejdstid, færre opgaver, andre opgaver?
 • Hvis du er leder – ønsker du at overgå til en stilling uden ledelsesansvar?
 • Hvilke fordele og ulemper kan der være for dig i en seniorordning? Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du undersøge mulighederne for kombination af seniorordning og efterløn.
 • Hvad er dine muligheder økonomisk – har du mulighed for at gå ned i løn?

Hvem kan hjælpe dig?
Din lokale BUPL-fagforening kan hjælpe dig med fortolkning af reglerne, eksempler og konkrete udregninger i forhold til for eksempel løn og pension i forbindelse med en seniorordning.

Du skal tale med din A-kasse om spørgsmål vedrørende efterløn.

Du skal også tale med din pensionskasse om de eventuelle konsekvenser, en seniorordning kan have for dine pensionsforhold.

Seniorstilling

Hvis du er 52 år eller derover, og du og din leder er enige om, at ændringer i din nuværende stilling kan bidrage til at fastholde dig på arbejdspladsen, kan din arbejdsgiver sammen med den lokale BUPL-fagforening indgå aftale om en seniorstilling.

En seniorstilling kan sammensættes på mange måder. Du har måske behov for at gå ned i tid eller for at blive fritaget for nogle specielt belastende arbejdsopgaver. Er du leder, ønsker du måske at overgå til en stilling uden ledelsesansvar.

Fastholdelseselementer

Som elementer i aftalen om en seniorstilling kan indgå:

 • Udligningstillæg, som kan kompensere for nedgang i løn ved overgang til seniorstilling
 • Bevarelse af pension eller pensionsforbedring, som sikrer at overgangen til en seniorstilling ikke forringer din pension.
 • Fastholdelsesbonus, som kan udbetales, hvis du bliver i din seniorstilling til efter du er fyldt 62 år.

En seniorstilling er ikke noget, du har ret til, men din arbejdsgiver har pligt til at tage et møde med dig og din fagforening, hvor du kan fremlægge dine ønsker med henblik på at indgå en aftale.

Sådan kan du udsætte din fratrædelse

Ændrede opgaver, kompetenceudvikling, fleksible vilkår?

Der er mange muligheder for at få et arbejdsliv, som passer bedre til dig, når du bliver ældre.

Få mere inspiration hos Seniorpartnerskabet

Generationsskifteordning

Generationsskifteordninger er for ledere i kommunale og selvejende institutioner

Ordningen er en fastholdelsesordning, der skal sikre, at du bliver i din lederstilling i et antal år, så der kan laves et ordentligt generationsskifte.

Seniorjob

Seniorjobordningen giver dig sikkerhed for en indtægt, hvis din ret til dagpenge udløber tidligst 5 år før, du kan gå på efterløn.

Har du lyst til at blive lidt længere?

Seniordage

Alle pædagoger og ledere, der er fyldt 58 år, har ret til fem seniordage om året med sædvanlig løn.

 • Du har ret til seniordage fra og med det kalenderår, du fylder 58 - uanset på hvilket tidspunkt af året, du fylder 58 år.
 • Du skal varsle afholdelsen af dine seniordage så tidligt som muligt til din leder.
 • Hvis du bliver syg før afholdelsen af en seniordag, bliver dagen udskudt til senere. Bliver du derimod syg mens du holder en seniordag, er dagen afholdt.
 • Seniordage, som du ikke har holdt, bortfalder ved årets udgang, medmindre du har aftalt at få dem overført.
 • Hvis din arbejdsgiver har afvist, at du kunne holde dine seniordage pga. forhold på arbejdspladsen, så overføres dagene til næste kalenderår.
 • Fratræder du din stilling, får du udbetalt dine ikke afholdte seniordage.

Bonus eller pension

Du kan konvertere dine seniordage til en kontant bonus eller til et ekstraordinært pensionsbidrag. (Det gælder dog ikke pædagoger på overenskomst med frie grundskoler).

Hvis du vil konvertere dine seniordage, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober med virkning fra næstfølgende januar.

Vælger du en bonus, får du 0,47% af din løn udbetalt med lønnen i januar.

Vælger du pension, bliver din pensionsprocent forhøjet med 0,4 procentpoint pr. seniordag.

OBS!

Er du ansat på en arbejdsplads med overenskomst med DI II (SBA), så gælder der andre regler vedrørende seniordage.

Læs mere her

Forbered overgangen til pension eller efterløn

Overgangen fra arbejdsliv til efterløn eller pension er en radikal livsændring, der giver anledning til mange overvejelser og spørgsmål.

Tag en dialog om din nye livsbane med din pensionskasse og tal med andre i samme situation.

Privatansat?

Det er typisk også muligt at forhandle aftaler med seniorpolitiske elementer, selv om du er omfattet af en privat overenskomst.

Tag kontakt til din lokale fagforening, hvis du f.eks. overvejer en seniorstilling.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.