Omsorg

Der er forskellige regler, der gælder i forhold til børneomsorgsdage og omsorgsorlov.

Bemærk

  • Der kan gælde andre regler, hvis du er ansat på en privat overenskomst. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din lokale fagforening.

Børneomsorgsdage

Du har som pædagog eller pædagogstuderende i lønnet praktik ret til to børneomsorgsdage om året, hvis du er biologisk og/eller adoptivforælder til et barn/flere børn. De to børneomsorgsdage om året gælder til og med det kalenderår, hvor barnet/børnene fylder syv år. Retten til børneomsorgsdage gælder også, hvis du er medmor. Du har ret til to børneomsorgsdage allerede fra det kalenderår, hvor barnet bliver født eller modtaget. Børnemsorgsdage kan afholdes som hele eller halve dage med sædvanlig løn. 

Betingelser for afholdelse af børneomsorgsdage

For at du har ret til børneomsorgsdage, skal barnet have ophold hos dig. Det betyder ikke, at barnet nødvendigvis skal have bopæl hos dig, men bare at barnet den pågældende dag opholder sig hos dig. Har du samkvemsret med barnet, så opfylder det betingelsen om ophold, selvom du ikke bor sammen med barnet i dagligdagen. 

Det er en betingelse, at du er ansat på det tidspunkt, hvor børneomsorgsdagene ønskes afholdt, og at barnets alder berettiger til omsorgsdage. Hvis du vil holde en omsorgsdag, skal du give din leder besked så tidligt som muligt.

Ikke-afholdte omsorgsdage

Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder, hvis de ikke er brugt inden kalenderårets udløb.

Der er dog visse undtagelser, hvor ikke-afholdte omsorgsdagene kan overføres. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i den situation. 

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Varsl omsorgsfravær tidligst muligt

Hvis du ønsker at afholde omsorgsfravær, skal du varsle det tidligst muligt. Det betyder, at du varsler det, når du på forhånd ved, at en bestemt dag ønskes brugt sammen med barnet.

Omsorgsorlov

Der er fra 2. august 2022 trådt nye regler i kraft om lønmodtageres ret til ulønnet fravær op til fem dage om året for at yde omsorg og støtte til familiemedlemmer. Dagene kan bruges samlet eller enkeltvis. 

Alle lønmodtagere har ret til fravær i fem dage om året til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem, eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det kan fx være en situation, hvor der er behov for at ledsage en pårørende, der er alvorligt syg eller under udredning for en alvorlig sygdom. 

Fremover behøver man altså ikke at bruge sine feriedage i de situationer. Dog er der tale om fravær uden løn.

Bemærk, at der i 2022 kun er ret til ulønnet fravær op til to dage, da loven er trådt i kraft 2. august. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.