illustration til budget-DK-kort

Kommunale budgetter

Danmarkskortene giver overblik over kommunernes budgetter for daginstitutioner og fritidsinstitutioner i 2024. Vi opdaterer løbende, om kommunerne planlægger eller har vedtaget forbedringer eller forringelser. Budgetterne er afgørende for et godt børneliv for alle børn og unge.

BUPL's to danmarkskort viser, hvor langt kommunerne er med budgetterne. De viser også, om der er planer om forbedringer, forringelser eller status quo for henholdsvis dag- og fritidsinstitutioner. Du kan klikke på en kommune for at få et detaljeret overblik.

Det sidste kort viser, hvor meget tilskud kommunen får i 2024 fra staten som følge af lovkravet om minimum. I alt tilfører staten 1,68 mia. i 2024.

Kortene opdateres løbende frem til d. 15. oktober, hvor kommunerne skal have forhandlet budgetterne på plads. 

Læs om metodevalg i metodearket under kortet.

Kortene fungerer bedst på PC

Hvis du bruger denne side fra en PC/Mac, kan du få supplerende viden om den enkelte kommune ved at føre din mus over kommunen. Klikker du på en kommune, åbner du et baggrundsark med yderligere information.

Hvis du sidder med en tablet eller smartphone, bliver du ledt direkte til baggrundsarket, når du trykker på en kommune. Klik på tilbageknappen for at vende tilbage til kortet.

Daginstitutionsområdet

På kortet over daginstitutionsområdet er der i år ingen farver (rød, gul, grøn) pga. indførsel af minimumsnormeringer og overgang fra puljemidler til bloktilskud. Til gengæld kan du på kortet se en beskrivelse af, hvilke budgetændringer, der er lagt op til i kommunen. Du vil også kunne se den lokale BUPL-fagforenings vurdering af, om kommunen afsætter økonomi til at kunne sikre budgettildeling til minimumsnormeringer i 2024. 

Det betyder farverne:

 • Blå kommune: Her er der opdateret viden om kommunens budgetstatus 
 • Grå kommune:  Her afventes en snarligt opdateret budgetstatus for kommunen  (fx pga. forlig) 

Status på daginstitutionsområdet

Status den 2. oktober (opdateres løbende) 

 • 56 kommuner lægger op til én eller flere forringelser på daginstitutionsområdet. Det er forringelser af pædagogandel, normeringer, åbningstider og vikardækning samt rammebesparelser m.v.   
 • Mindst 19 kommuner lægger op til et budget med færre kroner per barn i daginstitution fra 2023 til 2024. Dette på trods af, at staten tilfører ca. 300 mio. mere i 2024 til finansiering af minimumsnormeringer. 
 • Det er fortsat flere steder uklart, hvor mange midler kommunen præcist tilfører området fra det statslige bloktilskud til minimum. 26 kommuner planlægger med ikke at tilføre det fulde bloktilskud til området.  
 • I flere kommuner vurderer BUPL’s lokale fagforeninger, at det er tvivlsomt, om der vil være budget til at sikre minimumsnormeringer – bl.a. som følge af de foreslåede besparelser.
 • Der er forlig i 69 kommuner. I 30 af disse er der lagt op til én eller flere forringelser.

Fritidsområdet

Det betyder farverne:

 • Grøn: Der lægges op til forbedringer i budgettet
 • Gul: Der lægges op til et uændret budget
 • Rød: Der lægges op til forringelser i budgettet
 • Grå: Der er endnu ikke tilstrækkelig information om budgettet.

Andel af bloktilskud

BUPL har beregnet det beløb, som hver kommune får tildelt i 2024 som følge af lovkravet om minimumsnormeringer, som træder i kraft 1. januar 2024. 

Der er tale om fordelingen af såkaldt ”skæv DUT” over bloktilskuddet, som ifølge KL’s budgetvejledning udgør 1688,9 mio. kr. i 2024 PL. 

Det samlede beløb er fordelt ud på kommunerne med den DUT-nøgle for 2024, som KL har udsendt i deres budgetvejledning. 

Kommunerne er tidligere blevet kompenseret for den del af loven, der handler om styrket tilsyn, da denne del af loven trådte i kraft allerede 1. januar 2022

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.