illustration til budget-DK-kort

Kommunale budgetter

Danmarkskortene giver overblik over kommunernes budgetter for daginstitutioner og fritidsinstitutioner i 2023. Vi opdaterer dagligt, om kommunerne planlægger eller har vedtaget forbedringer eller forringelser. Budgetterne er afgørende for et godt børneliv for alle børn og unge.

BUPL's Danmarkskort viser, hvor langt kommunerne er med budgetterne. De viser også, om der er planer eller beslutninger om forbedringer, forringelser eller status quo.   

Klik på en kommune og få overblik og status over budgetlægningen for hhv. dag- og fritidsinstitutioner. Kortene opdateres løbende frem til d. 15. oktober, hvor kommunerne skal have forhandlet budgetterne på plads. 

Kortene viser kommunernes budgetbeslutninger. Derfor medregnes statslige midler til minimumsnormeringer og puljemidler ikke. Der er korrigeret for udviklingen i antal af børn. Læs om metodevalg i metodeark under kortene.

Det betyder farverne

  • Grøn: Der lægges op til forbedringer i budgettet
  • Gul: Der lægges op til et uændret budget
  • Rød: Der lægges op til forringelser i budgettet
  • Grå: Der er endnu ikke tilstrækkelig information om budgettet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.