Kontingentsatser

Her kan du se, hvad du skal betale pr. måned i 2023, hvis du er fuldtidsforsikret og betaler efterlønsbidrag. Alle priser er pr. måned.

 Pr. måned
Fagforeningen504 kr.
A-kassen470 kr.
Efterlønsbidrag 531 kr. 
Lønsikring38 kr. 

 

BUPL's kontingentsatser afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret i A-kassen, og om du betaler efterlønsbidrag. Du betaler mindre, hvis du er deltidsforsikret. Se mere ved at hente filen med overblik over kontingentsatser.

Nedsat kontingent ved barsel, sygdom og ledighed

Du kan søge om at få nedsat dit kontingent eller blive fritaget for kontingent, når du modtager:

 • barselsdagpenge
 • sygedagpenge
 • kontanthjælp
 • ressourceforløbsydelse.

Du søger ved at logge ind i Mit BUPL, hvor du vælger kategorien "Mit medlemsskab"

Kontingentnedsættelsen kan gives i op til 3 måneder ad gangen. Derefter skal du igen søge om nedsat kontingent.

Giv besked om ændringer 

Sker der ændringer i dit liv, er du fx blevet rask eller tilbage i arbejde igen, og du derfor ikke længere er berettiget til at få nedsat kontingent, er du forpligtet til at give besked om det til BUPL og BUPL-A. 

Kontakt medlemsafdelingen hvis du er i tvivl. 

Nedsat kontingent når du er under uddannelse

 • Medlemskab af BUPL-A er gratis, når du som studerende er under 30 år. Er du over 30 år og studerende, kan du få rabat på a-kasse-medlemskabet som studerende.
 • Er du under uddannelse og tjener mindre end dagpengesatsen, kan du ofte få nedsat dit kontingent til BUPL-A (a-kassen). 
 • Læser du på fuld tid, kan du få nedsat dit kontingent til BUPL, eller du kan vælge at være passivt medlem. 
 • Arbejder du som pædagog, mens du læser, skal du blive ved med at være medlem af BUPL, som du plejer.

Som pædagog-studerende kan du søge ansøge om nedsat kontingent via Mit BUPL her. 

Du kan søge om at få forlænget perioden med nedsat kontingent via Mit BUPL her. 

Kontingent og medlemskab for nyuddannede pædagoger

 • Som nyuddannet pædagog får du en måneds medlemskab gratis af BUPL. 
 • Som ledig, nyuddannet pædagog er medlemskab af BUPL gratis, indtil du er i job.
 • Har du været medlem af studieorganisationen PLS minimum hele det sidste år af din studietid, er de to første måneders medlemskab af BUPL gratis.
 • Har du meldt dig ind i BUPL-A senest et år før sidste eksamensdato, har du ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen.

Har du ikke været medlem af BUPL-A minimum det sidste år af din studietid, skal du melde dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen. Så har du ret til dagpenge en måned efter sidste eksamen. Gør du ingen af delene, skal du betale til BUPL-A i minimum et år og i den periode have haft fuldtidsarbejde i et år, før du får ret til dagpenge.

Ændret kontingent når du går på efterløn og pension

Når du overgår til efterløn eller pension, bliver dit kontingent ændret.

Ændringen af kontingent kan godt have en behandlingstid på omkring 14 dage. Du vil altid få refunderet det beløb, du eventuelt har betalt for meget i overgangsperioden.

Som folkepensionist bliver du automatisk meldt ud af BUPL-A.

Er du overgået til efterløn eller pension, men har valgt fortsat at arbejde, skal du betale kontingent til BUPL. Kontingentet fastsættes efter, hvor mange timer, du arbejder. Se overblik over kontingentsatser højere oppe på siden.

Vi holder styr på din kontingentbetaling

Når der er ændringer i dit medlemskab og dermed din kontingent-sats, fx hvis du under barsel har søgt om kontingentnedsættelse, får du tilsendt et girokort på det nye kontingent-beløb, også selvom du er tilmeldt PBS.

Betyder ændringen i dit medlemskab, at du skal betale mindre kontingent end først opkrævet, modregner vi beløbet i din næste opkrævning, eller du vil få det udbetalt på din konto.

Du vil altid få refunderet pengene, hvis du har betalt for meget i kontingent.

Tilmeld kontingent til Betalingsservice (BS / PBS)

Herunder kan du tilmelde dit kontingent til Betalingsservice, så bliver dine fremtidige regninger til BUPL automatisk betalt til tiden. 

Du finder dit medlemsnummer på dit indbetalingskort; det får du brug for. 

Her finder du formularen til tilmelding til Betalingsservice.

Skattefradrag for kontingent

Du kan få skattefradrag for de første 6.000 kr. af dit fagforeningskontingent, og du kan få skattefradrag for hele dit kontingent til BUPL-A. 

Som medlem af både BUPL og BUPL-A er du omfattet af den kollektive lønsikring, som også er fuldt fradragsberettiet.

BUPL sørger for, at dine kontingentudgifter indberettes til SKAT, men husk selv at ændre din forskudsopgørelse på skat.dk, hvis du vil have fradraget med det samme.

Betaler du ikke dit kontingent

Har du ikke har betalt dit kontingent, vil du modtage en ny regning i slutningen af den pågældende måned. Vær opmærksom på, at denne regning er for den kommende måneds kontingent, så du skylder fortsat den forrige måneds kontingent. Betaler du stadig ikke, vil du modtage en rykker, hvor du har tre uger til at betale beløbet på rykkeren.

Betaler du ikke rykkeren, bliver vi nødt til at slette dig fra BUPL's medlemsregister.

Som en tredje påmindelse vil du modtage et brev med et nyt girokort på hele det beløb, du skylder. Betaler du beløbet på girokortet, inden fristen udløber, vil dit medlemskab blive genoprettet.

Betaler du ikke, bliver du slettet fra BUPL’s medlemsregister.

Du skal have minimum 3 måneders betalende medlemskab i træk for igen at kunne få økonomisk og juridisk rådgivning og hjælp fra BUPL..

Kontakt medlemsafdelingen

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.