Kontingent

Som fuldtidsansat pædagog koster det 504 kr. at være medlem af BUPL. Men du kan få nedsat kontingent/fritagelse af kontingent, hvis du fx er ledig, på barsel eller syg i længere tid.

Priserne varierer afhængigt af, om du skal fuldtids- eller deltidsforsikres eller betaler efterlønsbidrag.

   
Fagforeningen 504,- kr.
A-kassen 470,- kr. 
Efterlønsbidrag  521,- kr. 
Lønsikring 38,- kr. 

 

Hvis du skifter medlemskab af BUPL, får du tilsendt et girokort på det ændrede beløb, også selvom du er tilmeldt PBS. Hvis ændringen betyder, at du skal betale et mindre kontingent end først opkrævet, vil beløbet automatisk blive modregnet i din næste opkrævning - eller du vil få det udbetalt på din konto. Du vil altid få refunderet pengene, hvis du har betalt for meget i kontingent.

Hvis du ikke har betalt kontingentet, vil du modtage en ny regning i slutningen af måneden. Vær opmærksom på, at denne regning er for den kommende måneds kontingent, så du skylder fortsat den forrige måneds kontingent. Hvis du stadig ikke betaler, vil du modtage en rykker, hvor du har tre uger til at betale beløbet på rykkeren. Betaler du ikke rykkeren, bliver du slettet af BUPL.

Du vil som en sidste chance modtage et brev med et nyt girokort på hele det beløb, du skylder. Betaler du beløbet på girokortet, inden fristen udløber, vil dit medlemskab blive genoprettet. Hvis du ikke får betalt, bliver du slettet fra BUPL’s medlemsregister. Du skal have minimum 3 måneders betalende medlemskab i træk for igen at kunne få BUPL’s økonomiske og juridiske hjælp.

Særligt for nyuddannede pædagoger

Hvis du har været medlem af PLS minimum hele det sidste år af din studietid, er de to første måneders medlemskab af BUPL gratis. Har du ikke været medlem af PLS, får du en måneds gratis medlemskab af BUPL. Medlemskab af BUPL er gratis, indtil du har job.

Har du meldt dig ind i BUPL-A senest et år før sidste eksamensdato, har du ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen. Hvis du ikke har været medlem af BUPL-A minimum det sidste år af din studietid, skal du melde dig ind senest 14 dage efter sidste eksamen. Så har du ret til dagpenge en måned efter sidste eksamen. Gør du ingen af delene, skal du betale til BUPL-A i minimum et år og i den periode have haft fuldtidsarbejde i et år, før du får ret til dagpenge.

Nedsat kontingent/fritagelse af kontingent

Du kan søge om nedsat kontingent/fritagelse af kontingent, hvis du modtager barselsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse på Mit BUPL. 

Hvis du er under uddannelse og tjener mindre end dagpengesatsen, kan du ofte få nedsat dit kontingent til BUPL-A. Hvis du læser på fuld tid, kan du få nedsat dit kontingent til BUPL, eller du kan vælge at være passivt medlem.  Arbejder du som pædagog, mens du læser, skal du blive ved med at være medlem af BUPL, som du plejer.

Hvis du er studerende, kan du søge ansøge her. 

Kontingentnedsættelsen kan gives i op til 3 måneder ad gangen. Derefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL og BUPL-A. 

Hvis du alligevel ikke er berettiget til at få nedsat dit faglige kontingent, skal du betale det tilbage igen. Kontakt medlemsafdelingen for at høre mere. 

Efterløn, pension eller pension kombineret med arbejde

Når sagsbehandlingen af din overgang til efterløn eller pension er afsluttet, bliver dit kontingent ændret. Ændringen af kontingent kan godt have en behandlingstid på omkring 14 dage. Du vil altid få refunderet det beløb, du eventuelt har betalt for meget i overgangsperioden.

Som folkepensionist bliver du automatisk meldt ud af BUPL-A.

Er du overgået til efterløn eller pension, men har valgt fortsat at arbejde, skal du betale kontingent til BUPL. Kontingentet fastsættes efter, hvor mange timer, du arbejder.

Tilmeld kontingent til Betalingsservice (BS / PBS)

Her kan du tilmelde dit kontingent til Betalingsservice.

Hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice, bliver dine fremtidige regninger til BUPL betalt til tiden. 

Du finder dit medlemsnummer på dit indbetalingskort. Det skal du indtaste i formularen fra Betalingsservice på denne side.

Kontakt medlemsafdelingen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.