Kontingent

Som fuldtidsansat pædagog koster det 504 kr. at være medlem af BUPL. Men du kan få gratis eller nedsat kontingent, hvis du fx er ledig, på barsel eller syg i længere tid.

Pris for medlemskab

Priserne varierer afhængigt af, om du skal fuldtids- eller deltidsforsikres eller betaler efterlønsbidrag.

   
Fagforeningen 504,- kr.
A-kassen 470,- kr. 
Efterlønsbidrag  521,- kr. 
Lønsikring 38,- kr. 

 

Nedsat kontingent

Hvis du i en periode er uden arbejde og på dagpenge, kan du få nedsat dit faglige kontingent. Der er dog følgende forudsætninger, du skal opfylde: 

  • Du skal have været ledig i mindst en måned

  • Du skal have været ledig i mindst 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid

  • Du skal stadig være ledig i mindst af 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid.

Hvis du alligevel ikke er berettiget til at få nedsat dit faglige kontingent, skal du betale det tilbage igen.

Kontingentnedsættelsen kan gives i op til 3 måneder ad gangen. Derefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Modtager BUPL ansøgningen i umiddelbar forlængelse af en tidligere periode med nedsat kontingent, vil kontingentnedsættelsen bevilges i forlængelse af denne periode.

Hvis der sker ændringer, er du forpligtet til at give besked om dette til BUPL og BUPL-A. 

Bemærk

Du kan søge om nedsat kontingent/fritagelse af kontingent, hvis du er på barselsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse. 

Hvis du er under uddannelse og tjener mindre end dagpengesatsen, kan du ofte få nedsat dit kontingent til BUPL-A.
Kontakt medlemsafdelingen for at høre mere. 

Søg om nedsat kontingent i Mit BUPL

Kontakt medlemsafdelingen

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.