Pension

Det er en god ide at være forberedt, når du en dag vil stoppe med at arbejde. Her kan du få overblik over dine pensioner og dine muligheder.

PBU - Pædagogernes Pension

Hvis du er ansat som pædagog på BUPL's overenskomst, har du din pensionsopsparing i PBU – Pædagogernes Pension. Du er altid velkommen til at kontakte PBU på telefon 70 11 20 11.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad får jeg i pension?

Når du er ansat som pædagog på en arbejdsplads med overenskomst med BUPL, får du et pensionsbidrag på 14,42%.

Når du er ansat som leder, på en arbejdsplads med overenskomst med BUPL, får du et pensionsbidrag på 17,04%.

Det er din arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidraget til PBU hver måned samtidig med udbetalingen af din løn. Du kan se på din lønseddel, hvor meget der bliver indbetalt til PBU.

Du indbetaler som pædagog også et fast månedligt beløb til Arbejdsmarkeds Tillægs Pension (ATP). Størrelsen på indbetalingen afhænger af, hvor mange timer du arbejder pr. måned.

Hvornår skal jeg kontakte PBU? Og hvordan?

Hvis du er syg gennem længere tid

De gælder også, hvis du er deltidssygemeldt. PBU kan rådgive dig, om du har mulighed for at få udbetaling af forsikringer fra PBU ved sygdom/invaliditet. Du kan også få rådgivning om, hvordan du kan bevare dine forsikringer i PBU, selv om din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til PBU.

Hvis du er nyansat

Som nyansat kan du tjekke din pension og dine forsikringer ved PBU. Hvis du som nyansat ikke har modtaget et velkomstbrev fra PBU, kan det betyde, at din arbejdsgiver ikke har indbetalt pension til PBU.

Hvis du har flere pensionsordninger
Hvis du har en tidligere pensionsordning i en anden pensionskasse, som du gerne vil have overført til PBU, kan du logge ind på selvbetjeningssiden hos PBU og overføre pensionen. PBU tager ingen gebyrer, hvis du vælger at overføre din pension fra en anden pensionskasse.

Hvis du vil tjekke dine pensionsindbetalinger til PBU
Du kan logge ind på selvbetjeningssiden hos PBU og via pensionspakken finde dine indbetalinger. Hvis de ikke stemmer overens med din lønseddel, er det en god ide at kontakte din arbejdsgiver.

Du siger op eller bliver afskediget
Indtil du har et andet job, hvor du har en pensionsordning med forsikringer ved sygdom og død, er det vigtigt, at du bevarer dine forsikringer i PBU. Du kan se mere på selvbetjeningssiden om ændringer i din ansættelse – og her kan du selv bestemme, hvor længe du vil fortsætte med forsikringerne i PBU.

Hvis du skifter job
Hvis du skifter job til et andet pædagogisk arbejde inden for BUPL’s område, fortsætter du med at have din pensionsopsparing i PBU. Skifter du til et andet overenskomstområde, vil du automatisk blive optaget i den nye pensionskasse. 

Kan jeg få hjælp fra PBU, hvis jeg bliver syg?

Ja. Du er altid velkommen til at ringe til PBU, men det kan være særligt vigtigt, når du er syg.

Hvis du bliver alvorligt syg, kan det være svært at forholde sig til regler, tal og paragraffer. Når du har pension og forsikringer i PBU, er der derfor sørget for, at du fortsætter med at have dine forsikringer i 3 år, selvom din arbejdsgiver ikke indbetaler længere.

Med PBU’s pensionspakke kan du få udbetalinger, hvis du for eksempel skal revalideres, i ressourceforløb i mere end 1 år eller i fleksjob. Det drejer sig primært om en invalidesum samt indbetaling til din aldersopsparing. Får du offentlig førtidspension, får du også en årlig invalidepension fra PBU.

PBU skriver også til dig, når betalingerne fra din arbejdsgiver ophører, og hvornår du skal sørge for at forlænge dine forsikringer. 

OBS: Hvis du er syg, og din arbejdsevne er truet, er det vigtigt, at du oplyser pensionskassen om dette. Så kan du blive rådgivet bedst muligt.

Jeg går ned eller op i arbejdstid. Hvad betyder det for min pension?

Indbetalingen til din pension udgør en procentdel af din løn. Når du går ned i tid, vil der derfor blive indbetalt færre penge til din pension, fordi du får mindre i løn. 

Det kan du undgå – hvis du har råd til selv at indbetale det beløb, der mangler.

I PBU kan du betale ekstra ind på to måder:

  • Indbetal på en privat opsparing – PBU Ekstra
  • Indbetal på Pensionspakken via din arbejdsgiver

Du kan på PBU’s hjemmeside beregne, hvad det betyder for din pension, at du er gået ned eller op i tid. 

Hvad sker der med min pensionsopsparing, hvis jeg mister mit job?

Når du ikke får løn, ophører indbetalingen også til din pensionsordning i PBU.

Har du forsikringer ved sygdom og død, vil de automatisk fortsætte de første 3 år betalt af din opsparing. Du kan selv stoppe eller forlænge forsikringerne, så længe du ønsker. Hvis du forlænger dine forsikringer, bliver de betalt af din pensionsopsparing, og du skal derfor ikke have penge op af lommen.

Da der ikke længere bliver indbetalt til din opsparing, vil det betyde noget for størrelsen af din alderspension. Men du har altid mulighed for at betale ekstra ind til din opsparing.

Kan jeg have pensionsopsparinger flere steder?

Ja. Du kan godt have pensionsopsparinger på flere forskellige arbejdsmarkedspensioner. Det har du, hvis du tidligere har været ansat på andre overenskomster.

Hvis du har pensionsopsparinger i flere pensionskasser, kan det være en god idé at samle dem det sted, hvor du i dag har overenskomst – hvilket typisk er PBU. Derved får du et bedre overblik, og du slipper for at betale for administration to steder.

Hvis du har en privat pensionsopsparing – i for eksempel en bank – vil du kunne flytte den til PBU Ekstra. Det er nemlig helt gratis at få administreret denne opsparing, hvis du samtidig har en opsparing i PBU.

Hvordan beregnes min offentlige førtidspension?

Din offentlige førtidspension beregnes ud fra din og en eventuel samlevers indtægt.

Førtidspensionen bliver reguleret ud fra indkomstforhold. Der er desuden fastsat en sats for enlige og en for samlevende.

Du kan få beregnet din førtidspensions størrelse ved at henvende dig til din kommune.

Har du forsikringerne i PBU, er der mulighed for at få udbetalt en invalidesum, som ikke modregnes i din offentlige invalidepension, samt en løbende supplerende invalidepension, som påvirker din offentlige førtidspension.

Jeg er ikke omfattet af en pensionsordning mellem BUPL og KL. Hvilken pensionsordning gælder for mig?

Du er højst sandsynligt omfattet af den såkaldte opsamlingsordning, som netop omfatter pensionsberettigede medarbejdere, som ikke er omfattet af BUPL’s og KL’s pensionsordninger.

Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du indgår i opsamlingsordningen eller har spørgsmål til din pension.

Hvis du er medlem af BUPL og ansat uden overenskomst, har du og din arbejdsgiver mulighed for at kontakte PBU i forhold til at oprette en pensionsordning, såfremt du opfylder betingelserne.

Kan jeg få seniorpension?

Seniorpension er målrettet seniorer med varigt nedsat arbejdsevne. Du kan få seniorpension, hvis:

  • Du har 6 år eller mindre til folkepensionen
  • Du max kan arbejde op til 15 timer om ugen. Arbejdsevnen skal vurderes ud fra en lægelig vurdering uden arbejdsprøvning.
  • Du har været 20-25 år på arbejdsmarkedet (deltidsarbejde ned til 27 timer tæller med)

Du søger om seniorpension via borger.dk. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.