Pensionist

Pension

Det er en god ide at være forberedt, når du en dag vil stoppe med at arbejde. Her kan du få overblik over dine pensioner og dine muligheder.

PBU - Pædagogernes Pension

Hvis du er ansat som pædagog på BUPL's overenskomst, har du din pensionsopsparing i PBU – Pædagogernes Pension. Du er altid velkommen til at kontakte PBU på telefon 70 11 20 11.

Min pension - hvad får jeg?

Der er på det kommunale område aftalt følgende pensionsprocenter:

  • Pædagoger: 14,42%
  • Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område: 15,10%
  • Pædagoger ansat i særlige stillinger: 15,50%
  • Stedfortrædere: 14,42%
  • Mellemledere, souschefer/afdelingsledere: 14,42%
  • Ledere: 17,04 %. Ledere kan vælge et fritvalgstillæg på forskellen mellem den tidligere pensionsprocent på 16,44% og den gældende pensionsprocent på 17,04%

Det er din arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidraget til PBU hver måned. Du kan se på din lønseddel, hvor meget der bliver indbetalt.

Du indbetaler som pædagog også et fast månedligt beløb til Arbejdsmarkeds Tillægs Pension (ATP). Størrelsen på indbetalingen afhænger af, hvor mange timer du arbejder pr. måned. Du kan se satserne på borger.dk

Flere pensionsopsparinger

Du kan godt have pensionsopsparinger flere steder. F.eks. hvis du tidligere har været ansat på andre overenskomster.

Hvis du har pensionsopsparinger i flere pensionskasser, kan det være en god idé at samle dem ét sted, Derved får du et bedre overblik, og du slipper for at betale for administration to steder.

Hvis du har en privat pensionsopsparing – i for eksempel en bank – vil du kunne flytte den til PBU Ekstra. Det er helt gratis at få administreret denne opsparing, hvis du samtidig har en opsparing i PBU.

OBS! Ændret arbejdstid har betydning for din pension

Når du går ned i tid, vil der blive indbetalt færre penge til din pension, fordi du får mindre i løn. Du kan selv indbetale ekstra.

  • Indbetal på en privat opsparing – PBU Ekstra
  • Indbetal på Pensionspakken via din arbejdsgiver

Du kan på PBU’s hjemmeside beregne, hvad det betyder for din pension, at du er gået ned eller op i tid.

Tidlig pension

Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet).

Er der 6 år eller mindre til din pension, kan du søge om tidlig pension, hvis du har tilstrækkelig anciennitet.

Du kan beregne din anciennitet og læse mere om dine muligheder på borger.dk

Hvornår skal jeg kontakte PBU?

Hvis du er syg gennem længere tid

De gælder også, hvis du er deltidssygemeldt. PBU kan rådgive dig, om du har mulighed for at få udbetaling af forsikringer fra PBU ved sygdom/invaliditet. Du kan også få rådgivning om, hvordan du kan bevare dine forsikringer i PBU, selv om din arbejdsgiver ikke længere indbetaler til PBU.

Hvis du er nyansat

Som nyansat kan du tjekke din pension og dine forsikringer ved PBU. Hvis du som nyansat ikke har modtaget et velkomstbrev fra PBU, kan det betyde, at din arbejdsgiver ikke har indbetalt pension til PBU.

Hvis du har flere pensionsordninger

Hvis du har en tidligere pensionsordning i en anden pensionskasse, som du gerne vil have overført til PBU, kan du logge ind på selvbetjeningssiden hos PBU og overføre pensionen. PBU tager ingen gebyrer, hvis du vælger at overføre din pension fra en anden pensionskasse.

Hvis du vil tjekke dine pensionsindbetalinger til PBU

Du kan logge ind på selvbetjeningssiden hos PBU og via pensionspakken finde dine indbetalinger. Hvis de ikke stemmer overens med din lønseddel, er det en god ide at kontakte din arbejdsgiver.

Du siger op eller bliver afskediget

Indtil du har et andet job, hvor du har en pensionsordning med forsikringer ved sygdom og død, er det vigtigt, at du bevarer dine forsikringer i PBU. Du kan se mere på selvbetjeningssiden om ændringer i din ansættelse – og her kan du selv bestemme, hvor længe du vil fortsætte med forsikringerne i PBU.

Hvis du skifter job

Hvis du skifter job til et andet pædagogisk arbejde inden for BUPL’s område, fortsætter du med at have din pensionsopsparing i PBU. Skifter du til et andet overenskomstområde, vil du automatisk blive optaget i den nye pensionskasse.

Ikke omfattet af en pensionsordning mellem BUPL og KL?

Du er højst sandsynligt omfattet af den såkaldte opsamlingsordning.

Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du indgår i opsamlingsordningen eller har spørgsmål til din pension.

Hvis du er medlem af BUPL og ansat uden overenskomst, har du og din arbejdsgiver mulighed for at kontakte PBU i forhold til at oprette en pensionsordning, såfremt du opfylder betingelserne.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.