Barsel

Du har ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn. I resten af orlovsperioden modtager du barselsdagpenge.

Privatansat?

Der gælder særlige regler for dig, der er ansat på privat overenskomst. 

Find din overenskomst her og kontakt din lokale fagforening, hvis du har spørgsmål.

Før fødslen

Besked om graviditet
Du skal senest tre måneder før fødslen, fortælle din leder, at du er gravid. Fortæl det gerne, så tidligt som muligt, så planlægningen kan gå i gang, og du kan få fri til eventuelle graviditetsundersøgelser.

Graviditetsundersøgelser
Normalt vil gravide kun have ret til at få fri fra arbejde med løn til almindelige, forebyggende graviditetsundersøgelser.

Ved komplicerede graviditeter, eller hvis der er tale om en tvillinge- eller trillinge-graviditet, vil der typisk blive tilbudt flere forebyggende undersøgelser med henblik på at sikre, at graviditeten forløber så godt som muligt. 

Som udgangspunkt skal fraværet være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. Forsøg derfor at planlægge graviditetsundersøgelserne, så de er til mindst mulig gene for arbejdspladsen, når det er muligt. 

Bemærk at den kommende far eller medmor ikke har ret til at få fri med løn til undersøgelserne. Retten gælder kun den gravide. 

Giv din leder besked om, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov. Du skal samtidig dokumentere din termin, f.eks. med kopi af vandrejournal.

Du har også ret til orlov både før og efter adoption.

Du har ret til før-adoptionsorlov med løn i indtil 4 uger, hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, og det land, du adopterer fra stiller krav om, at du opholder dig der. De 4 uger kan forlænges i op til yderligere 4 uger.

Når du har modtaget dit barn gælder tilsvarende regler om orlov som ved barsel.

Orlov
Du har ret til at gå på barselsorlov med sædvanlig løn, når der er 8 uger til den forventede fødsel.

Din terminsdag tælles med i de 8 uger. Hvis fødslen f.eks. ventes en torsdag, så er torsdagen otte uger før, din sidste arbejdsdag.

Sker fødslen senere end den forventede dato, forlænges retten til frihed og retten til løn før fødslen tilsvarende, uden at dette afkorter barselsorloven efter fødslen.

Du har mulighed for tidligere orlov før de 8 uger, hvis arbejdets karakter betyder en risiko for fosteret, eller hvis graviditeten har et sygeligt forløb. 

Efter fødslen

Orlov med løn
Efter fødslen har du ret til barselsorlov i 14 uger med sædvanlig løn. 

Orlov, hvor længe?
Efter de første 14 uger efter fødslen har du ret til fravær i 32 uger mere. Du kan forlænge de 32 uger med 8 uger og med yderligere 6 uger.

Økonomi
Det er ikke hele perioden efter den 14. uge efter fødslen, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er i alt 32 ugers barselsdagpenge, der skal dække den orlov du eller far/medmoren holder. 
Af de 32 uger på barselsdagpenge er der 6 uger med løn til mor. Herudover er der 6 uger med enten løn til dig eller far/medmor. Disse uger kan deles forældrene imellem.

Tidlig planlægning
Senest 8 uger efter fødslen, skal du give din leder besked om, hvornår du regner med at komme tilbage på arbejdet efter orloven.

Individuelt tilrettelagt orlov
Kombinationsmulighederne for orlov for dig og/eller dit barns far/medmor er temmelig mange. 

Kontakt derfor din lokale fagforening for rådgivning.
 

Ny orlovsmodel

Bemærk, at der pr 2. august 2022 gælder nye regler, hvor orloven deles lige mellem forældre. Hver forælder får øremærket det samme antal uger med mulighed for, at man kan overføre nogle af ugerne til hinanden.

Læs mere om den nye orlovsmodel ved Beskæftigelsesministeriet.

Regler for far og medmor

Orlov med løn
Som far eller medmor har du ret til 2 ugers orlov med sædvanlig løn i forbindelse med dit barns fødsel. 

Orlov, hvor længe?
Du har ret til fravær fra dit arbejde i yderligere 32 uger.

Besked om orlov
Du skal give din leder besked om de 2 ugers orlov, i forbindelse med dit barns fødsel, senest 4 uger før fødslen. Du kan aftale med din leder, at disse 2 uger ligger på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Du skal inden 8 uger efter fødslen give din leder besked om, hvornår du forventer at begynde andet fravær (forældreorlov) og om længden af orloven. 

Økonomi og planlægning
Der er mange kombinationsmuligheder for dig og din familie. Vær opmærksom på, at det ikke er hele perioden, der er med sædvanlig løn eller fulde barselsdagpenge. Der er øremærket 7 ugers orlov med løn til dig som far/medmor af de 32 ugers barselsdagpenge. 
Herudover er der 6 uger med løn til enten far/medmor eller mor eller til deling.

Nedsat kontingent

Du kan i en del af din orlov betale halv pris for dit medlemskab af BUPL. Det gælder fra den dag, hvorfra du modtager barselsdagpenge.
Du skal selv søge om nedsat kontingent.

Pjece: Når pædagoger får børn

Få svar på nogle af de spørgsmål, man kan stille sig selv, når man får børn. 

  • Hvad rummer love og aftaler for den enkelte pædagog?
  • Hvordan får man tiden og pengene til at slå til?
  • Hvad er den bedste barselsorlov for dig og din familie?

Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftalen omfatter alle ansatte inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde, som er ansat

  • i KL's forhandlingsområde
  • i virksomheder, som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv., og som er omfattet af en kommunal overenskomst
  • på selvejende institutioner mv., med hvilke Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst, og hvor det af driftsoverenskomsten fremgår, at de kommunale overenskomster gælder. 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.