Bliv pædagog

Bliv pædagog

Pædagoguddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes af professionshøjskolerne.

Pædagoguddannelsen veksler mellem perioder på uddannelsesstederne og praktikforløb i institutioner.

Som pædagog kan du bl.a. arbejde i:

 • Vuggestuer og børnehaver
 • SFO’er
 • Fritids- og ungdomsklubber
 • Skoler
 • Specialinstitutioner
 • Fængsler og sikrede afdelinger
 • Psykiatrien
 • Asylcentre
 • Kommuner og foreninger
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Alkohol- og narkobehandlingsinstitutioner
 • Ældrecentre

Fokus på faglighed

Pædagoguddannelsen tilbyder tre specialiseringer, som retter sig mod dagtilbudsområdet, skole- og fritidsområdet og det special- og socialpædagogiske område.

Herudover møder du valgfrie muligheder som eksempelvis fordybelse i musik, bevægelse eller natur, og på udvalgte uddannelsessteder kan du ligefrem tone din uddannelse inden for et område.

Som kommende pædagog skal du nemlig bl.a. kunne udvikle og lede pædagogiske processer.

Teori og praktik

Uddannelsen veksler mellem studieperioder på uddannelsesstedet og praktiker i institutioner knyttet til uddannelsesstedet. Der er en kort 7 ugers øvelsespraktik, hvor du modtager SU, og to lange praktikperioder af hver ½ års varighed, hvor du modtager løn.

Endelig er der i forbindelse med bachelorprojektet tilknyttet praktik til primært at indsamle empiri til projektet.

Under øvelsespraktikken i det første studieår introduceres du til det pædagogiske arbejde. Under de to lønnede praktikker arbejder du med en stigende grad af selvstændighed inden for forskellige områder af pædagogfaget.

Professionsbachelor

Når du afslutter pædagoguddannelsen, bliver du professionsbachelor. Det betyder, at du skal afslutte din uddannelse med at skrive et bachelorprojekt. Det giver dig forudsætninger for at tage en diplomuddannelse eller en anden videregående uddannelse på et universitet.

Pædagoguddannelse med merit

Du kan tage pædagoguddannelsen med merit, hvis du har erhvervserfaring med pædagogisk arbejde. Tjek med det enkelte uddannelsessted, hvilke regler der gælder.

Optagelse og adgangskrav

Du kan læse meget mere om optagelse, adgangskrav og økonomi på pædagoguddannelsen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside UddannelsesGuiden.dk

Video: Pædagoger gør en forskel

Pædagogers faglighed gør en forskel for børn og unge. Vores arbejde består af utallige nuancer, vurderinger, beslutninger og handlinger. Pædagogers fag og arbejde er kompleks, og det gør vores profession både fantastisk og nødvendig. Få et indblik i videoen her.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.