Håndtryk efter ansættelse

Ansættelse

Når du bliver ansat som pædagog, er der procedurer og vilkår, du skal være opmærksom på.

Børneattest

Inden du kan blive ansat i en institution, hvor man beskæftiger sig med børn under 15 år, skal din kommende arbejdsgiver indhente en børneattest.

En børneattest er en straffeattest med oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Du kan ikke selv bestille en børneattest. Det gør din kommende arbejdsgiver, men du skal give samtykke til, at politiet udleverer attesten.

Det foregår alt sammen digitalt.

Ansættelsesbrev

Som nyansat skal du modtage et ansættelsesbrev senest 1 måned efter din ansættelses start. Hvis du ikke har fået papiret inden for en måned, skal du kontakte BUPL.

Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Papiret kan være en egentlig ansættelseskontrakt eller bare være en skriftlig erklæring fra din arbejdsgiver.

Ansættelsesbrevet skal som minimum indeholde:

  • Dit og din arbejdsgivers navn
  • Arbejdsstedet
  • Stillingbetegnelse
  • Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse. Hvis det er en tidsbegrænset stilling, skal varigheden fremgå
  • Løn, pension, opsigelsesvarsel, arbejdstid og ferie

I tvivl?

Har du spørgsmål til din nye ansættelse, så kontakt din lokale fagforening og få svar.

Prøvetid

Det bør fremgå af dit ansættelsesbrev, om I har aftalt en prøvetid i forbindelse med ansættelsen.

Formålet med en prøvetid er, at begge parter kan vurdere, om arbejdspladsen og medarbejderen lever op til forventningerne, om I skal justere noget, eller om samarbejdet måske bør ophøre.

I prøvetiden har din nye arbejdsgiver et kortere opsigelsesvarsel end normalt. Arbejdsgiveren kan opsige dig med blot 14 dages varsel. Du kan i prøvetiden opsige dit job uden varsel og altså når som helst tage et andet job – med mindre I har aftalt andet i forbindelse med ansættelsen.

Kontakt altid din lokale fagforening, inden du siger op for at tiltræde et nyt job.

Timelønnet

Du kan kun være timelønnet, hvis du er ansat i en kort periode på under en måned.

Hvis du er ansat i mere end en måned, skal du ansættes på månedsløn.

Ændret timetal

Selv om du bliver ansat på deltid, har du senere mulighed for et højere timetal.

Pædagoger omfattet af den kommunale overenskomst har ret til at få tilbudt flere timer, før ledige timer bliver slået op i en stillingsannonce eller på anden måde tilbudt eksterne ansøgere.

Din arbejdsgiver har altså pligt til at tilbyde permanent ledige timer til allerede ansatte på arbejdspladsen, som er på deltid.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.