Ansættelse

Når du bliver ansat som pædagog, er du typisk omfattet af en overenskomst, der beskriver dine ansættelsesvilkår. Der skal være henvist til overenskomsten i din ansættelseskontrakt.

Ofte stillede spørgsmål om almen ansættelse

Jeg er lige blevet ansat og i prøvetid. Kan jeg sige ja til et andet job?

Det kommer an på, hvilket varsel du har i din prøvetid. Som udgangspunkt kan du sige op med dags varsel i prøvetiden. Men der kan også være aftalt et gensidigt varsel på 14 dage. Kontakt altid din lokale fagforening, inden du siger op for at tiltræde et nyt job.

Jeg er ansat på deltid. Har jeg mulighed for højere timetal?

Pædagoger omfattet af den kommunale overenskomst har ret til at få tilbudt flere timer, før ledige timer bliver slået op i en stillingsannonce eller på anden måde tilbudt eksterne ansøgere.

Din arbejdsgiver har altså pligt til at tilbyde permanent ledige timer til allerede ansatte på arbejdspladsen, som er på deltid.

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en straffeattest med oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattester skal altid indhentes inden ansættelser i faste stillinger, vikariater mv., hvor man beskæftiger sig med børn under 15 år.

Du kan ikke selv bestille en børneattest. Du skal give samtykke til, at politiet udleverer attesten til din potentielle nye arbejdsgiver.

Hvor længe kan jeg være timelønnet pædagog?

Du kan kun være timelønnet, hvis du er ansat i højst en måned. Er du ansat i mere end en måned, skal du ansættes på månedsløn.

Får jeg et ansættelsesbrev?

Ja. Som nyansat skal du modtage et ansættelsesbrev senest 1 måned efter din ansættelses start. Hvis du ikke har fået papiret inden for en måned, skal du kontakte BUPL.

Ansættelsesbrevet skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Papiret kan være en egentlig ansættelseskontrakt eller bare være en skriftlig erklæring fra din arbejdsgiver.

  • Dit og din arbejdsgivers navn
  • Arbejdsstedet
  • Stillingbetegnelse
  • Tidspunktet for ansættelsesforholdets begyndelse. Hvis det er en tidsbegrænset stilling, skal varigheden fremgå
  • Løn, pension, opsigelsesvarsel, arbejdstid og ferie

Hvad betyder ansættelse på prøve?

Ansættelse på prøve betyder, at din nye arbejdsgiver har et kortere opsigelsesvarsel end normalt. Arbejdsgiveren kan opsige dig med blot 14 dages varsel

Ansættelse på prøve betyder også, at dit opsigelsesvarsel er kortere end ved en funktionæransættelse uden prøvetid. Du kan opsige dit job uden varsel og altså når som helst tage et andet job.

I tvivl?

Har du spørgsmål til din nye ansættelse, så kontakt din lokale fagforening og få svar.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.