Sygdom

Hvis du er sygemeldt, er det vigtigt, at du overholder retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads. Hvis du ikke kender dem, bør du kigge i arbejdspladsens personalepolitik eller spørge din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Det vigtigste er, at du afleverer din sygemelding til tiden.

OBS!

Hvis du er ledig og bliver syg, skal du straks sygemelde dig på Jobnet.dk. Læs mere om de gældende regler for ledige på BUPL-A. 

Ofte stillede spørgsmål om sygdom

Jeg er sygemeldt. Har jeg ret til fuld løn under sygdom?

Ja, hvis du er ansat som månedslønnet pædagog, har du ret til fuld løn under sygdom.

Er du timelønnet, får du ikke løn under sygdom, men skal søge sygedagpenge hos kommunen.

Er du timelønnet og ansat under én måned, er du ikke berettiget til løn under sygdom.

Er du privat ansat, kan der eventuelt være andre regler. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.

Jeg har svært ved at klare arbejdet pga. mit helbred. Hvad kan jeg gøre?

Hvis du er ramt af længerevarende sygdom eller en kronisk lidelse, kan du have brug for hjælp til at blive på arbejdspladsen.

Det kan for eksempel være en aftale om særlige mødetider, eller om at undgå bestemte arbejdsopgaver.

Hvis du har brug for mere hjælp, end din arbejdsplads kan tilbyde, har jobcentret i din bopælskommune pligt til at yde rådgivning om andre muligheder for hjælp. Jobcentret kan også bevilge forskellige former for støtte afhængig af graden af din nedsatte arbejdsevne.

Er du i denne situation, anbefales det, at du kontakter din lokale fagforening. 

Det er vigtigt, at du også kontakter PBU – Pædagogernes Pensionskasse for at få rådgivning om forsikringer ved sygdom.

Jeg er sygemeldt. Kan jeg blive afskediget?

Ja, du kan godt blive afskediget på grund af sygdom, også mens du er sygemeldt.

Der kan dog gælde andre regler for dig som er ansat på en særlig overenskomst eller er reglementsansat. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Jeg er blevet syg. Hvad med min ferie?

Hvis du bliver syg, før din ferie begynder, har du ret til at få ferien udskudt. Bagefter kan din arbejdsgiver sammen med dig fastsætte, hvornår du skal afholde din erstatningsferie.

Det er vigtigt, at du sygemelder dig hurtigst muligt – og senest ved din arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du rask i perioden for den planlagte ferie, skal du huske at raskmelde dig. Du skal også give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil holde den resterende ferie eller vil genoptage arbejdet.

Hvis du bliver syg under din ferie, kan du som udgangspunkt få erstatningsferie.

Du skal dog være opmærksom på følgende:

  • Retten til erstatningsferie indtræder først den dag, du giver din arbejdsgiver besked om sygdommen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiver under ferien, så snart du bliver syg.
  • Du skal indhente den nødvendige lægelige dokumentation for sygdommen og sygdommens varighed.
  • Du har ikke ret til erstatningsferie for alle dine sygedage i ferien. Retten til erstatningsferie indtræder først efter fem sygedage i ferien. Det vil sige fem dage efter, du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg. Vær opmærksom på, at de fem sygedage gælder for hele ferieåret og ikke de enkelte ferieperioder. Er du eksempelvis syg i fem dage i din sommerferie, og bliver du syg i din vinterferie, har du har ret til erstatningsferie fra første dokumenterede sygedag i vinterferien.

Jeg er blevet afskediget på grund af sygdom. Har jeg ret til dagpenge?

Under din opsigelsesperiode vil du fortsat modtage løn fra din arbejdsgiver.

Bliver du rask, når lønnen fra din arbejdsgiver ophører, vil du kunne søge om arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er medlem af BUPL-A. Du vil kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, hvis du kan varetage et arbejde på normale løn- og ansættelsesvilkår.

Har jeg ret til at gå til læge i min arbejdstid?

Det står der faktisk ikke noget om, hverken i lovgivningen eller BUPL’s overenskomster.

Måske er der en bestemt praksis på din arbejdsplads, og så vil det typisk stå beskrevet i en personalepolitik. Spørg din leder, hvad der gælder på din arbejdsplads.

Almindelige konsultationer, som du selv kan planlægge hos din læge, tandlæge eller lignende, skal som udgangspunkt lægges uden for arbejdstiden. Med mindre din arbejdsplads har særlige regler. Det samme gælder rutinemæssige undersøgelser, som for eksempel mammografi. Hvis det ikke er muligt at lægge besøget uden for arbejdstid, skal undersøgelsen placeres på det tidspunkt, hvor det forstyrrer arbejdet mindst muligt.

Behandlings- eller genoptræningsforløb
Hvis du deltager i behandling eller genoptræning, skal det også lægges, så det er til mindst mulig gene for arbejdspladsen. Det betyder, at du skal forsøge at lægge behandlingerne uden for arbejdstid. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har du ret til fravær i arbejdstiden.

Hvis du skal undersøges og behandles af eksempelvis din praktiserende læge, en speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant på et hospital, kan fraværet i denne forbindelse i nogle tilfælde betragtes som sygefravær. Men det afhænger af de konkrete omstændigheder. Eksempelvis kan en undersøgelse/behandling påvirke dig så meget, at du må betragtes som uarbejdsdygtig både inden, under og et stykke tid efter undersøgelsen/behandlingen.

Hvem skal du give besked?
Det er vigtigt, at du informerer de rigtige personer i god tid inden dit fravær ved både almindelige konsultationer, rutinemæssige undersøgelser og behandlings- og genoptræningsforløb.

Spørg din leder, hvem du skal give beskeden til og hvornår den skal gives. Din leder har brug for at kende til dit fravær, så der kan tages hensyn til det, når arbejdet skal tilrettelægges.

Mit barn er syg. Hvad har jeg ret til?

Som pædagog har du mulighed for at få helt eller delvist fri med sædvanlig løn ved dit barns første og anden sygedag.

Du har mulighed for at få fri med løn for at passe dit syge barn, hvis:
  1. barnet er under 18 år, og
  2. har ophold hos dig, og
  3. fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.
Bestemmelserne om muligheden for barns 1. og 2. sygedag fremgår af overenskomsten.

Sygemeldt - og hvad så?

Alt for mange pædagoger afskediges på grund af sygdom. Få råd og vejledning i denne pjece i forbindelse med længerevarende sygemelding

Tjek din pension hos PBU - Pædagogernes Pension

Der er særlig god grund til, at få overblik over dine muligheder i PBU. Hvis du for eksempel bliver alvorligt syg, kan der være hjælpe at hente. Derudover får du en pensionsopsparing hos PBU, når du starter i et nyt job på BUPL’s overenskomst.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.