Lægesamtale

Sygdom

Bliver du syg i kortere eller længere tid, er der mange regler, rettigheder og pligter, du skal være opmærksom på. Sørg for en tæt dialog med din leder eller din sagsbehandler

Almindelig sygdom

Sygemelding

Når du bliver syg, skal du give din arbejdsplads besked. Til hvem og hvordan afhænger af reglerne på den enkelte arbejdsplads. Er du i tvivl, så spørg din leder,

Sørg altid for at melde dig syg hurtigst muligt og senest to timer efter, du skulle være mødt på arbejde.

Find svar om sygdom

BUPL har i samarbejde med en række andre forbund udviklet en hjemmeside, hvor du kan få svar på de fleste spørgsmål om sygdom, og hvordan du skal forholde dig både som ansat og som ledig. Læs mere på hjemmesiden sygeguide.dk

Lægeerklæring

Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, men du har pligt til at dokumentere, at du er syg. Arbejdsgiver bestemmer i sin personalepolitik eller i det konkrete tilfælde, hvilken dokumentation der er ønsket.

Løn under sygdom

 • Hvis du er ansat som månedslønnet pædagog, har du ret til fuld løn under sygdom.
 • Hvis du er timelønnet, får du ikke løn under sygdom. Så skal du søge sygedagpenge hos kommunen.
 • Som privatansat kan der være andre regler. Kontakt din lokale fagforening, hvis du er i tvivl.

Syg som vikar eller ledig

Vikar

Hvis du er løstansat vikar, er der særlige regler om sygedagpenge. Det gælder vikarer, som er tilmeldt et vikarbureau og f.eks. ikke har aftaler om et fast timetal.

Vi anbefaler, at du melder dig ledig i a-kassen, hvis du har huller mellem vikariaterne. På den måde er du sikret bedst muligt i tilfælde af sygdom. 

Læs mere om dine rettigheder under sygdom her 

 

Ledig

Hvis du er ledig og bliver syg, skal du straks melde dig syg på jobnet.dk. 

Som ledig får du dagpenge under de første 14 dages sygdom. Derefter skal du have sygedagpenge af kommunen.

Få mere information hos a-kassen

Ferie og sygdom

Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, har du ret til at få din ferie udskudt.  Husk, at du skal sygemelde dig hurtigst muligt.

Hvis du bliver syg i din ferie, har du mulighed for at få erstattet din ferie. 

 • Kontakt din arbejdsgiver, så snart du bliver syg under ferien.
 • Indhent dokumentation for sygdommen og dens varighed (lægeerklæring).
 • De første fem sygedage i din ferie får du ingen erstatning for.

Lægebesøg i arbejdstiden

Du bør lægge konsultationer hos tandlæge, læge m.v. uden for arbejdstiden eller på et tidspunkt, hvor det forstyrrer arbejdet mindst muligt. Det samme gælder behandlings- eller genoptræningsforløb. Kan det ikke lade sig gøre uden for arbejdstiden, har du ret til fravær.

Hvis en undersøgelse eller behandling gør dig uarbejdsdygtig før, under eller efter undersøgelsen/behandlingen, kan dit fravær betragtes som sygefravær.

Svært ved at passe dit arbejde?

Hvis du er ramt af længerevarende sygdom eller en kronisk lidelse, kan du have brug for hjælp til at blive på arbejdspladsen. Fx en aftale om særlige mødetider, eller om at undgå bestemte arbejdsopgaver.

Andre muligheder kan være:

 • §56-aftale. En aftale mellem dig, din arbejdsgiver og jobenteret om at fastholde dig i job på trods af sygdom. Arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion fra første sygedag, og der vil derfor være større tålmodighed på arbejdspladsen og flere penge til vikardækning.
 • Personlig assistance. Din arbejdsplads kan få et lønstilskud til at ansætte en assistance, som kan varetage opgaver, som du ikke kan klare af helbredsmæssige årsager. Det kan fx være tunge løft, oprydning på legepladsen m.v. 
 • Hjælpemidler. Dit lokale jobcenter kan bevilge hjælpemidler, hvis du har en funktionsnedsættelse, som giver problemer i forhold til dit job. Fx. særligt pc-udstyr eller ergonomiske hjælpemidler.
 • Fleksjob. Hvis du ikke kan arbejde fuld tid og/eller arbejde 100% effektivt pga. helbredsmæssige problemer, kan et fleksjob være relevant. Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat.

Sygefraværssamtale

Trækker dit sygefravær ud, skal din arbejdsgiver holde den første sygefraværssamtale med dig senest fire uger efter din første sygedag.

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til dit arbejde. Samtalen kan holdes telefonisk.

Langtidssyg

Fortsætter dit fravær ud over fire uger, skal din arbejdsgiver give besked til kommunen om dit sygefravær. Det skal ske, inden der er gået fem uger fra din første sygedag.

Kommunen vil indkalde dig til samtale, og du vil modtage et spørgeskema.

Sørg for at overholde alle aftaler med jobcentret - og vær opmærksom på breve, svarfrister m.v. Det har betydning for din ret til sygedagpenge.

Samtale - sygefravær
Senest fire uger efter sin første sygedag skal din arbejdsgiver holde en sygefraværssamtale med dig, så I kan finde ud af, hvordan du bedst kan fastholdes i dit job.

Fastholdelsesplan

Hvis du ikke forventer, at du kan vende tilbage til dit arbejde, inden der er gået otte uger fra din første sygedag, kan du bede din arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan.

Planen skal beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Det er dig som medarbejder, som i samarbejde med din arbejdsgiver udarbejder planen. Din arbejdsgiver kan dog afslå at udarbejde en fastholdelsesplan.

PBU

Hvis du bliver alvorligt syg, kan der være hjælp at hente hos PBU

Se mere hos PBU - Pædagogernes Pension

Afskedigelse under sygdom

Det er muligt for din arbejdsgiver at opsige dig under sygdom.

En række betingelser skal være opfyldt, og selve opsigelsen skal følge nogle ganske bestemte procedurer. Blandt andet er der regler om, at du bliver hørt i forbindelse med opsigelsen.

Desuden skal opsigelsen være begrundet i enten dine forhold eller i arbejdspladsens forhold.

Kontakt din lokale fagforening, så snart du får et varslingsbrev fra din arbejdsgiver.

Senior- og førtidspension

Seniorpension

Seniorpension er målrettet seniorer med varigt nedsat arbejdsevne. Du kan få seniorpension, hvis:

 • Du har 6 år eller mindre til folkepensionen
 • Du max kan arbejde op til 15 timer om ugen. Arbejdsevnen skal vurderes ud fra en lægelig vurdering uden arbejdsprøvning.
 • Du har været 20-25 år på arbejdsmarkedet (deltidsarbejde ned til 27 timer tæller med)

Du søger om seniorpension via borger.dk

 

Førtidspension

Hvis du er fyldt 40 år, og din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så er førtidspension en mulighed.

Det er en betingelse, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller et fleksjob, og at du ikke kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

Det er kommunen, der afgør, om du kan få førtidspension.

Læs mere på borger.dk

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.