Stillingsindhold og løndannelse

Et stillingsvurderingsværktøj, som er et bud på en struktureret og professionel måde at skabe sig indblik i og overblik over stillingsindhold og løndannelse.

Hvordan sammenligner man lederjobs i forskellige institutioner? Skal en ny-ansat leder automatisk aflønnes som sin forgænger? Hvilke kompetencer skal udløse hvilke tillæg? Hvordan kan man vide, hvad der vægtes højest i den enkelte stilling?

MIRO Global Consult har i samarbejde med BUPL Storkøbenhavn udviklet et stillingsvurderingsværktøj, som er et bud på en struktureret og professionel måde at skabe sig indblik i og overblik over stillingsindhold og løndannelse.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.