Samarbejdet med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten

Et godt samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er vigtigt for institutionens trivsel og udvikling.

Et stærkt samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er en styrke for institutionen. De tre parter har fælles interesser i at give medarbejderne indflydelse på eget arbejde og udvikling og at skabe rammer om et godt samarbejde på arbejdspladsen til gavn for opgaveløsningen.

Værktøjerne til dette er mange og strækker sig blandt andet fra de mere formelle medindflydelsesorganer over udarbejdelse af lokale løn- og personalepolitikker og kompetenceudviklingsplaner til det daglige uformelle samarbejde.

Tillidsrepræsentanten som ressource og sparringpartner

Tillidsrepræsentanten kan sikre medarbejdervinklen i løn- og personalepolitikken og er derigennem en god sparringspartner for lederen.

Lederen kan planlægge længere forløbet som udvikling eller fornyelse af fx virksomhedsplaner eller personalepolitik sammen med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. De to tillidsvalgte kan bl.a. bidrage med inspiration fra andre institutioner, kommuner og BUPL.

Klar rollefordeling en forudsætning

Hverken tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten er en del af ledelsen. Det er lederen, der har ledelsesretten, mens tillidsrepræsentanterne repræsenterer medarbejdernes interesser.

Derfor bør andre medlemmer af ledelsesteamet (souschef og afdelingsledere) heller ikke være tillidsrepræsentanter. En klar fordeling af roller er udgangspunktet for et frugtbart samarbejde.

Fælles kompetenceudvikling

For at kunne løfte denne lokale forhandlingsopgave og skabe et grundlag for tillidsfulde samarbejdsrelationer mellem leder og tillidsrepræsentant er fælles kompetenceudvikling en god idé. Det kan være i forhold til fx lønforhandlinger, hvor fælles viden og fælles sprog ofte giver udgangspunkt for en bedre forhandling.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.