en masse pengesedler

Lønberegner for ledere

Lønberegneren viser sammenhængen mellem løn og ledelse.
I lønberegneren kan du definere din profil og se dit lønniveau.

 

Lønberegneren giver dig et billede af, hvor du bør ligge lønmæssigt sammenlignet med andre pædagogfaglige ledere i BUPL. Kontakt gerne din lokale fagforening for mere information omkring dit lønniveau.

Beregningen viser:

  • Medianen, som er den højeste løn i den mindste halvdel (50%)
  • Nedre kvartil, som er den højeste løn blandt den mindste fjerdedel (25%)
  • Øvre kvartil, som er den højeste løn i de mindste tre fjerdedele (75%).

Lønniveauet er defineret som din faste løn (grund-, funktions- og kvalifikationsløn) uden pensionsbidrag og før skat.

Pædagogfaglige ledere, der er ansat i kommunerne får, udover den faste løn, også et frit-valgs-tillæg på 0,6%, der enten kan udbetales som en del af den faste løn eller som pension.

Lønberegneren er baseret på data indsamlet i nov. 2021 blandt medlemmer, der arbejder som ledere på de private og den kommunale overenskomst. Lønnen er fremskrevet til niveauet for november 2022 i forhold til de aftalte lønstigninger ved OK21.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.