en masse pengesedler

Lønberegner for ledere

Lønberegneren viser sammenhængen mellem løn og ledelse.
I lønberegneren kan du definere din profil og se dit lønniveau.

 

Lønberegneren giver dig et billede af, hvor du bør ligge lønmæssigt sammenlignet med andre pædagogfaglige ledere i BUPL. Kontakt gerne din lokale fagforening for mere information omkring dit lønniveau.

Beregningen viser:

  • Medianen, som er den højeste løn i den mindste halvdel (50%)
  • Nedre kvartil, som er den højeste løn blandt den mindste fjerdedel (25%)
  • Øvre kvartil, som er den højeste løn i de mindste tre fjerdedele (75%).

Lønniveauet er defineret som din faste løn (grund-, funktions- og kvalifikationsløn) uden pensionsbidrag og før skat.

Pædagogfaglige ledere, der er ansat i kommunerne får, udover den faste løn, også et frit-valgs-tillæg på 0,6%, der enten kan udbetales som en del af den faste løn eller som pension.

Lønberegneren er baseret på data indsamlet i nov. 2021 blandt medlemmer, der arbejder som ledere på de private og den kommunale overenskomst. Lønnen er fremskrevet til niveauet for november 2022 i forhold til de aftalte lønstigninger ved OK21.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.