Ledelsesret

Ledelsesretten er arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet.

Som leder er man ikke arbejdsgiver, men man er arbejdsgivers repræsentant på stedet, og man har i større eller mindre grad fået tillagt arbejdsgiverkompetence.
Lederen er den, der i det daglige forvalter ledelsesretten.

Læs mere om ledelsesretten i BUPL’s pjece “Ledelsesret og medindflydelse”

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.