Kvindelig leder i samtale med ansat

Ledelsesret

Som institutionsleder er du repræsentant for arbejdsgiveren med ret og pligt til at lede institutionen. Derfor skal du vide, hvad ledelsesretten indeholder

Hvad er ledelsesretten?

Ledelsesretten er arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet.

Som leder er du arbejdsgivers repræsentant på stedet, og du har i større eller mindre grad fået tillagt arbejdsgiverkompetence. Så du er den, der i det daglige forvalter ledelsesretten.

Hvor stor en del af ledelsesretten, den enkelte leder har fået tillagt varierer, men det er væsentligt for alle parter, at der hersker klarhed over, hvilken kompetence, du har som leder.

Hvor er ledelsesretten beskrevet?

På BUPL’s område er ledelsesretten beskrevet i Hovedaftalen mellem BUPL og KL. Her står blandt andet, at man skal overholde indgåede aftaler og samarbejde med de ansatte, når man udøver sin ledelsesret.

Arbejdsgivers ledelsesret er altså ikke er en ubegrænset størrelse. Den bliver indskrænket af de rettigheder, som de ansatte har via love, overenskomster eller andre aftaler.

Din egen ledelseskompetence er typisk beskrevet i din stillingsbeskrivelse, i funktionsbeskrivelsen, i kommunens organisationsplan og/eller i bestyrelsens vedtægter.

Hvad omfatter ledelsesretten?

Ledelsesretten består af følgende elementer, som arbejdsmarkedets parter er enige om: 

Samarbejdskultur

  • Kulturen i institutionerne på børne- og ungeområdet er præget af samarbejde og fælles løsninger.

    At være tydelig i sin ledelse og samtidig arbejde med medbestemmelse er omdrejningspunktet i den daglige udøvelse af ledelsesretten.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.