Karriererådgivning for ledere

Lederforeningen i BUPL tilbyder særlig karriererådgivning for ledere. Det giver dig mulighed for at få hjælp til afklaring, personlig udvikling og til at udvikle en strategi for din videre karriere. Karriererådgivningen tager udgangspunkt i dine behov og er fortrolig.

Video om karriererådgivning

BUPL’s karriererådgiver for ledere, Nadia Halkjær Jensen, fortæller i videoen herunder om karriererådgivning. Se også en leder fortælle om udbyttet af den rådgivning, du som kommende eller nuværende ledermedlem af BUPL kan få.

Karriererådgivningen for ledere foregår telefonisk eller over Skype/teams og kan omhandle:

 • Karriereafklaring
  Hvad motiverer mig og hvordan får jeg synliggjort mine kompetencer og lagt en strategi for mit videre arbejdsliv?
 • Skifte til andet ledelsesniveau
  Hvad skal der til for at skifte til et andet ledelsesniveau? Vil det være noget for mig?
 • Videre når det er svært
  Hvordan kommer jeg videre, når mit arbejdsliv virker fastlåst? Kan jeg blive ved med at være leder, der hvor jeg er?
 • Ikke at være leder
  Hvordan finder jeg handlemuligheder, hvis jeg ikke ønsker at være leder mere?
 • Valg af efter- og videreuddannelse
  Sparring og rådgivning omkring valg af kompetenceudvikling.
 • Videre efter afskedigelse
  Coaching ift. den vanskelig situation og støtte til videre afklaring og jobsøgning.
 • På vej mod nyt job
  Strategi for karrieresøgning og sparring på ansøgning, cv og forberedelse til jobsamtalen.

Hvem er din karriererådgiver?

nadia halkjaer jensen

I karriererådgivningen møder du Nadia Halkjær Jensen. Nadia er kandidat i offentlig administration og har en bachelor i pædagogik.

Nadia er EMCC certificeret coach og certificeret i Karrieremodellen™ fra Decision Dynamics og i Jungiansk Typeindeks (JTI).

Nadia har solid erfaring med karriererådgivning af pædagog faglige ledere og stor viden om udfordringer og kompleksitet i offentlig ledelse.

Nadia har tidligere haft ansvaret for rekruttering og ansættelse af ledere.

Kontakt BUPL’s karriererådgivning for ledere

Du kan skrive til Nadia Halkjær Jensen på nhj@bupl.dk og lave en aftale om tidspunkt for rådgivning. Du kan også ringe på telefon 22 77 04 01.

Book en tid via vores elektroniske system, når det passer dig

Du kan booke et møde via vores elektroniske bookingssystem. Under ”Vælg dit foretrukne mødested” vælger du ”Telefonmøde (fagforening)”. Herefter klikker du på “Book” ud for den type karrriererådgivning, du ønsker. Find en ledig tid, der passer dig. Når du er logget ind, kan du se det møde, du har booket. Her kan du også aflyse eller ombooke mødet.
Book tid til karriererådgivning her

Sådan forbereder du dig til samtalen

Hent skema med spørgsmål, som kan forberede dig til samtalen.

Hvad siger lederne om rådgivningen?

Tak for samtalen, det var både brugbart og meget opløftende. Jeg gik fra vores møde med en følelse af at have lært rigtig meget på kort tid og jeg føler mig klædt på, på en helt anden måde, til at gå i gang med mine ansøgninger.

Da jeg kontaktede karriererådgivningen havde jeg været sygemeldt i 2 uger og kunne kun se at jeg havde to muligheder, enten fortsætte på samme måde i mit lederjob, selvom det var for hårdt eller stoppe. Jeg hældte til det sidst. I samtalen fandt vi en tredje vej, som jeg vil forsøge at følge. Det gav mod på at finde muligheder for at skabe ændringer i mit nuværende job.

Tusind tak for din opbakning i min jobsøgning.

Tak for en interessant refleksion om mit arbejdsliv, som jeg kan bruge i min jobsøgning.

Tak for din fantastiske sparring i forhold til mine jobsamtaler om tirsdagen. Jeg fik tilbudt begge stillinger. Jeg valgte stillingen i XXX. Så jeg er helt vild glad.

Du var forberedt og havde læst mine tilsendte ansøgninger og CV et. Du lyttede og gav en konstruktiv og professionelt feedback. Det vigtigste for mig var din empati for min historie. Dejligt at føle der blev lyttet på mig. Du var hurtig til at opbygge tillid for mig. Jeg blev hurtig afslappet. Den følelse har jeg ikke haft længe i forhold til min tro på mig selv fagligt og min jobsøgning til lederjob. Så tusind tak for din måde at være på.

Jeg har fået arbejdet på XX-skolen, det er jeg meget glad for. Tak for dine input inden samtalen, det kunne jeg virkelig bruge.

Du har givet mig et ”kærligt spark” til at komme videre. Ved starten af samtalen var jeg 100 % overbevist om, at jeg skulle ud af ledelse og ud af pædagog faget. Nu er jeg ikke afvisende for fortsat at arbejde inden for det pædagogiske felt. Jeg har fået meget nyttig refleksion om mine muligheder.

Karriereworkshops – skærp dine ledelseskompetencer

Som en del af karriererådgivningen udbydes i en række lokale fagforeninger en række workshops for ledere. De har forskellige former, men fælles er fokus på at skærpe ledelseskompetencer.

På workshop præsenterer karriererådgiver Nadia Halkjær Jensen metoder og der arbejdes med øvelser til at kortlægge ledelseskompetencer og udarbejde kompetenceprofiler. Så udover at få mulighed for at sparre med andre ledere, går lederne hjem med første udkast til egen kompetenceprofil.

Efter workshops følges op med individuelle samtaler med karriererådgiver, så den enkelte leder får yderligere input til sin lederkompetenceprofil.

Se under arrangementer i de lokale fagforeninger for mere information.

Strategiske valg af efter- og videreuddannelse

At orientere sig mod akkrediteret efter– og videreuddannelse kan give mening i forhold til at arbejde strategisk med egen kompetenceudvikling og arbejdsliv.

Både universiteter og professionshøjskoler mv. udbyder akkrediteret uddannelser. Det betyder, at uddannelserne er kvalitetsvurderet og godkendte af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derudover er institutionerne forpligtet til løbende at arbejde med og forbedre kvaliteten samt relevansen af uddannelserne.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelserne er forskningsbaseret, teoretiske og har fokus på anvendelsen af din læring. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i din arbejdssituation og dét, du gerne vil udvikle og vide mere om. Dine arbejdsmæssige cases vil ofte være genstandsfelt i undervisningen og bruges som praksiseksempler, hvor dit og dine medstuderendes perspektiv suppleres af teori og forskning.

Undervisningen er ofte bygget op om aktive deltagelse og den fælles dynamik er et udgangspunkt for læringen. Du skal være indstillet på at være aktiv, stille dig selv til rådighed og arbejde med din egen læring. Kompetenceudviklingen rækker direkte ind i og ud af din arbejdssituation – uanset om du deltager på enkelte diplommoduler eller på en hel uddannelse. Populært, kan man sige at diplomuddannelsen kvalificerer dig dybere ind i og tættere på din egen praksis samt udøvelsen af den.

Diplom i Ledelse er et stærkt fundament for dig som leder. Udover at kvalificere dit daglige arbejde er Diplom i Ledelse kendt og bredt anerkendt. Det betyder, at hvis du søger andet arbejde med et diplombevis i hånden vil en kommende arbejdsgiver kende niveauet af dine kompetencer.

Diplomuddannelserne har stor fleksibilitet. Hvis du tager en Diplom i Ledelse, kan du for eksempel tage 10 ECTS point fra en anden diplomuddannelse. Det betyder, at du f.eks. kan tage moduler fra den pædagogiske eller den merkantile diplomuddannelse, hvis det giver mening for netop din arbejdssituation og det, du gerne vil arbejde henimod. En diplomuddannelse har et omfang af 60 ECTS point. Kontakt din nærmeste professionshøjskole. Du kan også læse mere på ug.dk/efter – og videreuddannelse.

Masteruddannelser

DPU beskriver masteruddannelserne således:

”Du får kompetencer til at foretage professionelle og videnskabelige vurderinger af ledelse og udviklingsarbejde og et kritisk reflekterende blik, så du kan navigere i krydspresset mellem kravene og forventninger til din profession fra samfundet, din arbejdsplads og de brugergrupper, som din praksis retter sig i mod.”

Masteruddannelserne er deltidsuddannelser og udbydes primært af universiteterne. Du inddrager, udvikling og udvider din praksis og dig selv, mens uddannelsen pågår.

Arbejder du med en særlige kompleksitet eller sigter du mod at arbejde på overordnet og strategisk niveau i en organisation, kan en masteruddannelse være et solidt og stærkt fundament at stå på og søge fra.

Brug uddannelsen til at udfolde, perspektivere og kvalificere aktuelle problematikker fra dit arbejdsliv og inddrag gerne dine ledelseskollegaer og nærmeste chef således, at der kan skabes et fælles rum for læring lokalt i organisationen – selvom du er alene på uddannelse.

Nogle masteruddannelse er baseret på internat, andre understøttes af e-læring og andre har fremmøde. Find den afviklingsform, som passer bedst til dig og ind i dit arbejdsliv. En masteruddannelse har et omfang af 60 ECTS point.

Se mere på universiteterne hjemmesider eller læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside – ug.dk/efteruddannelse

Afklaring og sparring - et strategisk blik på eget arbejdsliv

Find en række refleksionsspørgsmål, som kan bidrage til, at du får set dit arbejdsliv efter i sømmene.

Giv dit arbejdsliv et servicetjek

Hvad er status, og hvad karakteriserer dit arbejdsliv lige nu? Hvilke opgaver løser du? Sæt opgaverne i et system, hvor du sætter mest/bedst i toppen og spørger dig selv:

 • Hvilke opgaver fylder tidsmæssigt mest?
 • Hvilke opgaver prioriterer jeg mest?
 • Hvilke opgaver prioriterer min chef/det politiske niveau mest?
 • Hvilke opgaver trives jeg bedst med?
 • Hvilke opgaver ser mine medarbejdere helst jeg prioriterer? Hvordan ser dit eget billede ud og er der overensstemmelse eller måske divergens?
 • I hvilke opgaver finder du motivation og arbejdsglæde?
 • Kig på dine samarbejder, arbejdsgrupper og netværk – interne som eksterne. I hvilke sammenhænge er de vigtige for dig og dit arbejde? Giver de liv og trivsel til dit arbejde? Bidrager de til din udvikling?
 • Bruger du dine kompetencer? Har du oplevelsen af at mangle kompetencer og uddannelse?
 • Indfrier din nuværende stilling dine ambitioner om et godt og udviklende arbejdsliv?
 • Hvad vil du gerne have mere af?
 • Kig et år frem – hvordan ser dit arbejdsliv ud? Kig to år frem – hvad indeholder dit arbejdsliv? Skriv ned, fortæl eller tegn din vej.
Strategi og systematik omkring dit arbejdsliv og karriere

Læg en plan med delmål og tidsperiode.

 • Hvad vil du konkret gøre inden for en måned?
 • Hvad vil du konkret gøre inden for de næste 6 måneder?
 • Hvad vil du have til at ske i dit arbejdsliv inden for de næste 2 år.

Dine overvejelser og planer kan du naturligvis holde for dig selv, men måske kan du også bruge dem strategisk til din næste LUS samtale.

Kontakt Karriererådgivningen i forhold til sparring og coaching på netop din situation.

På vej mod nyt job

Baseret på forskellige arbejdsliv -og karrieresamtaler, som Karriererådgivningen har haft med ledermedlemmer i BUPL, kan du her finde udvalgte emner, som jobsøgende ledere typisk har fokus på.

Forberedelse til jobsøgningen

Som leder skal du udover at synliggøre dine egne kompetencer og resultater, som kan bidrage til løsning af opgaverne i den nye stilling, også danne dig overblik over områdets organisering, de politiske visioner og særlige indsatser, der skal eksekveres på, hvis du får stillingen.

På alle ledelsesniveauer skal lederen demonstrere, at der kan tænkes og handles i forhold til helheder og sammenhænge. Jo grundigere du har været i forberedelsesarbejde, jo bedre finder du anknytningspunkter mellem din erfaring og kompetencer og den nye stilling. Vær helt skarp på hvad vil du præge og hvorfor er det netop dig, der kan løse den opgave.

CV

Som leder skal du synliggøre dine tidligere løste opgaver, processer og resultater – set med dine ledelsesbriller.

Et eksempel:

 • Opgave: Medarbejdergruppen skulle have fælles mål og retning for pædagogiske arbejde i de aldersopdelte grupper.
 • Proces: Inddragelse af hele medarbejdergruppen. Drøftelser via personalemøder, mindre ad hoc grupper og organiserede videndelingsgrupper med nyeste forskning og deling af medarbejdergruppens egen praksisviden
 • Resultat: Der arbejdes i dag ud fra fælles mål og retning. Det har udmøntet sig i temaer, som er visualiseret sammen med børnene og løbende kvalificeres på pædagogiske møder og i dagligdagen.

Find almindelige gode råd om CV

Brug LinkedIn

LinkedIn er brugbar for dig som leder – til at profilere dig, dine interesseområder og bidrager med nye vinkler og materiale til dit fagområde.

Se en guide til brug af LinkedIn i Ledetråden side 18

Kompetencer og forventning til ledelse på forskellige niveauer

Væksthus for ledelse har udarbejdet en publikation, der beskriver kendetegn, faldgruber og særlige udfordringer i overgangen fra et ledelsesskift til en andet.

Læs om faldgruber på lederweb.dk

Gode råd til samtalen

Mange ledere har stor erfaring med ansættelsessamtaler, hvor de selv har været ansættende. Det er et solidt udgangspunkt i forhold til din egen jobsøgning.

Nedenfor finder du de særlige opmærksomhedspunkter, som har været samtaleemner for nogle af de ledere, som har henvendt sig til Karriererådgivningen og fået sparring i forbindelse med en konkret jobsamtale.

“Fortæl lidt om dig selv”
Samtalen er både din og arbejdsgivers mulighed for at komme tættere på, om I er et rigtigt match. Indledningsvis vil du ofte blive bedt om at fortælle om din motivation for at søge stillingen, eller ”lidt om dig selv”. Denne del skal du ikke undervurdere, men have forberedt og øvet. Lige netop denne del fortæller arbejdsgiveren, hvordan du håndtere uvante – og lidt pressede- situationer.

Inddrag flere perspektiver
Generelt kan det være givtigt at svare på spørgsmål ud fra flere perspektiver: Borgerens/børnenes perspektiv og din ledelseserfaring som supplerende. Vær konkret, hvilke resultater gav en særlig indsats? Hvilke tegn så du/din medarbejdergruppe hos borgeren/børnene? Hvordan ledte du processen? Hvem var dine nærmeste samarbejdspartere? Gav det anledning til forandringer internt? Var ledelsesopgaven vanskelig og hvad gjorde du – som sikrede resultatet.

Er der en arbejdspause i CV´et?
Måske er du fratrådt en stilling frivilligt eller ufrivilligt? Måske bliver du spurgt til samtalen. Hvad vil du fortælle om det? Vær ærlig og strategisk. Tal aldrig nedsættende om din tidligere arbejdsplads. Måske så du og din tidligere leder bare forskelligt på ledelse? Var det omstrukturering? Hvad har pausen i arbejdslivet givet dig? Har det kvalificeret dig yderligere som leder? Hvad tager du med dig i forhold din egen rolle som leder? Forbered dig og lad fortællingen pege frem mod det aktuelle job, hvis det er muligt. Et godt råd for nogle er at indøve svaret og faktisk sige det højt for sig selv inden samtalen.

Ledergruppen
Spørg til samarbejdet i ledergruppen. Det er vigtigt. Det er dit nye arbejdsfællesskab. Hvordan arbejder ledergruppen konkret sammen? Typisk er der i ansættelsesudvalget en anden leder repræsenteret. Spørg lederkollegaen, hvordan de griber større projekter an, hvordan de håndterer uenighed og vanskelige situationer? – vær klar på dine styrker og bidrag i et ledelsesfællesskab – og hvor du har brug for dine lederkollegaers hjælp.

Find generelle gode råd til om jobsøgning

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.