Karriererådgivning for ledere

Lederforeningen i BUPL tilbyder særlig karriererådgivning for ledere. Det giver dig mulighed for at få hjælp til afklaring, personlig udvikling og til at udvikle en strategi for din videre karriere. Karriererådgivningen tager udgangspunkt i dine behov og er fortrolig.

Video om karriererådgivning

BUPL’s karriererådgiver for ledere er Nadia Halkjær Jensen. Nadia er kandidat i offentlig administration og har en bachelor i pædagogik. Nadia har solid erfaring med karriererådgivning af pædagogfaglige ledere og solid viden om udfordringer og kompleksitet i offentlig ledelse. Tidligere har hun haft ansvaret for rekruttering og ansættelse af ledere.

I videoen herunder fortæller Nadia om karriererådgivning. Derudover fortæller en leder om udbyttet af den rådgivning, du kan få som nuværende eller kommende ledermedlem. 

Kontakt og/eller booking

Du kan skrive til Nadia Halkjær Jensen på nhj@bupl.dk og lave en aftale om tidspunkt for rådgivning. Du kan også ringe på telefon 22 77 04 01.

Du kan booke et møde via vores elektroniske bookingssystem: Book tid til karriererådgivning.  
Når du er logget ind, kan du se det møde, du har booket. Her kan du også aflyse eller ombooke mødet.
 

Forbered dig til karriererådgivning

Hent skema med spørgsmål, som kan forberede dig til samtalen.

Strategiske valg af efter- og videreuddannelse

At orientere sig mod akkrediteret efter– og videreuddannelse kan give mening i forhold til at arbejde strategisk med egen kompetenceudvikling og arbejdsliv.

Både universiteter og professionshøjskoler mv. udbyder akkrediteret uddannelser. Det betyder, at uddannelserne er kvalitetsvurderet og godkendte af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derudover er institutionerne forpligtet til løbende at arbejde med og forbedre kvaliteten samt relevansen af uddannelserne.

Diplomuddannelser
Diplomuddannelserne er forskningsbaseret, teoretiske og har fokus på anvendelsen af din læring. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i din arbejdssituation og dét, du gerne vil udvikle og vide mere om. Dine arbejdsmæssige cases vil ofte være genstandsfelt i undervisningen og bruges som praksiseksempler, hvor dit og dine medstuderendes perspektiv suppleres af teori og forskning.

Undervisningen er ofte bygget op om aktive deltagelse og den fælles dynamik er et udgangspunkt for læringen. Du skal være indstillet på at være aktiv, stille dig selv til rådighed og arbejde med din egen læring. Kompetenceudviklingen rækker direkte ind i og ud af din arbejdssituation – uanset om du deltager på enkelte diplommoduler eller på en hel uddannelse. 

Masteruddannelser
Masteruddannelserne er deltidsuddannelser og udbydes primært af universiteterne. 

Brug uddannelsen til at udfolde, perspektivere og kvalificere aktuelle problematikker fra dit arbejdsliv og inddrag gerne dine ledelseskollegaer og nærmeste chef således, at der kan skabes et fælles rum for læring lokalt i organisationen – selvom du er alene på uddannelse.

Læs mere på universiteternes hjemmesider eller ug.dk/efteruddannelse

Afklaring og sparring - et strategisk blik på eget arbejdsliv

Hvad er status, og hvad karakteriserer dit arbejdsliv lige nu? Hvilke opgaver løser du? Sæt opgaverne i et system, hvor du sætter mest/bedst i toppen og spørger dig selv:

 • Hvilke opgaver fylder tidsmæssigt mest?
 • Hvilke opgaver prioriterer jeg mest?
 • Hvilke opgaver prioriterer min chef/det politiske niveau mest?
 • Hvilke opgaver trives jeg bedst med?
 • Hvilke opgaver ser mine medarbejdere helst jeg prioriterer? Hvordan ser dit eget billede ud og er der overensstemmelse eller måske divergens?
 • I hvilke opgaver finder du motivation og arbejdsglæde?
 • Kig på dine samarbejder, arbejdsgrupper og netværk – interne som eksterne. I hvilke sammenhænge er de vigtige for dig og dit arbejde? Giver de liv og trivsel til dit arbejde? Bidrager de til din udvikling?
 • Bruger du dine kompetencer? Har du oplevelsen af at mangle kompetencer og uddannelse?
 • Indfrier din nuværende stilling dine ambitioner om et godt og udviklende arbejdsliv?
 • Hvad vil du gerne have mere af?
 • Kig et år frem – hvordan ser dit arbejdsliv ud? Kig to år frem – hvad indeholder dit arbejdsliv? Skriv ned, fortæl eller tegn din vej.
Strategi og systematik omkring dit arbejdsliv og karriere

Læg en plan med delmål og tidsperiode.

 • Hvad vil du konkret gøre inden for en måned?
 • Hvad vil du konkret gøre inden for de næste 6 måneder?
 • Hvad vil du have til at ske i dit arbejdsliv inden for de næste 2 år.

Dine overvejelser og planer kan du naturligvis holde for dig selv, men måske kan du også bruge dem strategisk til din næste LUS. 

På vej mod nyt job

Baseret på forskellige arbejdsliv -og karrieresamtaler, som Karriererådgivningen har haft med ledermedlemmer i BUPL, kan du her finde udvalgte emner, som jobsøgende ledere typisk har fokus på.

Forberedelse til jobsøgningen

Som leder skal du udover at synliggøre dine egne kompetencer og resultater, som kan bidrage til løsning af opgaverne i den nye stilling, også danne dig overblik over områdets organisering, de politiske visioner og særlige indsatser, der skal eksekveres på, hvis du får stillingen.

På alle ledelsesniveauer skal lederen demonstrere, at der kan tænkes og handles i forhold til helheder og sammenhænge. Jo grundigere du har været i forberedelsesarbejde, jo bedre finder du anknytningspunkter mellem din erfaring og kompetencer og den nye stilling. Vær helt skarp på hvad vil du præge og hvorfor er det netop dig, der kan løse den opgave.

CV

Som leder skal du synliggøre dine tidligere løste opgaver, processer og resultater – set med dine ledelsesbriller.

Et eksempel:

 • Opgave: Medarbejdergruppen skulle have fælles mål og retning for pædagogiske arbejde i de aldersopdelte grupper.
 • Proces: Inddragelse af hele medarbejdergruppen. Drøftelser via personalemøder, mindre ad hoc grupper og organiserede videndelingsgrupper med nyeste forskning og deling af medarbejdergruppens egen praksisviden
 • Resultat: Der arbejdes i dag ud fra fælles mål og retning. Det har udmøntet sig i temaer, som er visualiseret sammen med børnene og løbende kvalificeres på pædagogiske møder og i dagligdagen.

Find almindelige gode råd om CV

Brug LinkedIn

LinkedIn er brugbar for dig som leder – til at profilere dig, dine interesseområder og bidrager med nye vinkler og materiale til dit fagområde.

Se en guide til brug af LinkedIn i Ledetråden side 18

Kompetencer og forventning til ledelse på forskellige niveauer

Væksthus for ledelse har udarbejdet en publikation, der beskriver kendetegn, faldgruber og særlige udfordringer i overgangen fra et ledelsesskift til en andet.

Læs om faldgruber på lederweb.dk

Gode råd til samtalen

Mange ledere har stor erfaring med ansættelsessamtaler, hvor de selv har været ansættende. Det er et solidt udgangspunkt i forhold til din egen jobsøgning.

Nedenfor finder du de særlige opmærksomhedspunkter, som har været samtaleemner for nogle af de ledere, som har henvendt sig til Karriererådgivningen og fået sparring i forbindelse med en konkret jobsamtale.

“Fortæl lidt om dig selv”
Samtalen er både din og arbejdsgivers mulighed for at komme tættere på, om I er et rigtigt match. Indledningsvis vil du ofte blive bedt om at fortælle om din motivation for at søge stillingen, eller ”lidt om dig selv”. Denne del skal du ikke undervurdere, men have forberedt og øvet. Lige netop denne del fortæller arbejdsgiveren, hvordan du håndtere uvante – og lidt pressede- situationer.

Inddrag flere perspektiver
Generelt kan det være givtigt at svare på spørgsmål ud fra flere perspektiver: Borgerens/børnenes perspektiv og din ledelseserfaring som supplerende. Vær konkret, hvilke resultater gav en særlig indsats? Hvilke tegn så du/din medarbejdergruppe hos borgeren/børnene? Hvordan ledte du processen? Hvem var dine nærmeste samarbejdspartere? Gav det anledning til forandringer internt? Var ledelsesopgaven vanskelig og hvad gjorde du – som sikrede resultatet.

Er der en arbejdspause i CV´et?
Måske er du fratrådt en stilling frivilligt eller ufrivilligt? Måske bliver du spurgt til samtalen. Hvad vil du fortælle om det? Vær ærlig og strategisk. Tal aldrig nedsættende om din tidligere arbejdsplads. Måske så du og din tidligere leder bare forskelligt på ledelse? Var det omstrukturering? Hvad har pausen i arbejdslivet givet dig? Har det kvalificeret dig yderligere som leder? Hvad tager du med dig i forhold din egen rolle som leder? Forbered dig og lad fortællingen pege frem mod det aktuelle job, hvis det er muligt. Et godt råd for nogle er at indøve svaret og faktisk sige det højt for sig selv inden samtalen.

Ledergruppen
Spørg til samarbejdet i ledergruppen. Det er vigtigt. Det er dit nye arbejdsfællesskab. Hvordan arbejder ledergruppen konkret sammen? Typisk er der i ansættelsesudvalget en anden leder repræsenteret. Spørg lederkollegaen, hvordan de griber større projekter an, hvordan de håndterer uenighed og vanskelige situationer? – vær klar på dine styrker og bidrag i et ledelsesfællesskab – og hvor du har brug for dine lederkollegaers hjælp.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.