Håndtryk efter ansættelse

Ansæt den rigtige

En god procedure for ansættelse er et af fundamenterne for at have et personale, som både fagligt og menneskeligt er dygtige til deres arbejde og passer godt sammen.

Ansættelsesproceduren

Når I skal ansætte en ny medarbejder, er det vigtigt, at I har gjort jer tanker om forløbet, og hvad jeres institution har brug for, så I får ansat den rigtige medarbejder.

Hele ansættelsesproceduren er et sammenhængende forløb, som skal give både arbejdspladsen og ansøgeren det bedst mulige grundlag for ansættelsen.

Herunder finder I inspiration og vigtig viden om de forskellige led i ansættelsesprocessen.

OBS!

Før I ansætter en ny medarbejder, skal deltidsansatte medarbejdere tilbydes flere timer, jf. aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om deltidsansattes adgang til et højere timetal. Hvis der ikke er deltidsansatte medarbejdere, der ønsker flere timer, kan ansættelsesproceduren iværksættes.

Se vejledningen til aftalen her

Hvem har ansættelseskompetencen?

Kompetencen til at ansætte kan formelt være placeret hos institutionslederen, hos bestyrelsen eller hos kommunen.

Medarbejdernes indflydelse er derimod ikke formaliseret, dog beskriver tillidsrepræsentantreglerne, at tillidsrepræsentanten skal holdes bedst muligt orienteret om forestående ansættelser inden for overenskomstområdet.

Ved ansættelse i faste stillinger kan der etableres et ansættelsesudvalg, hvor tillidsrepræsentanten og den/de medarbejdere, som skal arbejde tættest sammen med den nye medarbejder, deltager.

Ansøgninger skal behandles fortroligt

Det er altid fortroligt, at man søger en stilling. Ingen deltagere i ansættelsesproceduren må fortælle andre om, hvem der søger eller i øvrigt give oplysninger fra ansøgningerne.

Som ansøger har du kun ret til at få oplysninger om dine egne forhold.

Udadtil må man kun oplyse, hvor mange ansøgere der har været og hvor mange, der er indkaldt til samtale.

Som arbejdsgiver er man ansvarlig for opbevaring og behandling af data vedrørende ansøgere. Se mere i Datatilsynets vejledning.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.