Lederen er arbejdsgivers repræsentant

Som leder er du ikke arbejdsgiver, men du er arbejdsgivers repræsentant i institutionen, og du har i større eller mindre grad fået tillagt arbejdsgiverkompetence. Læs om BUPL’s rolle i personalesager, og hvilke forventninger du som leder kan have til hjælp og rådgivning hos BUPL.

Som personaleleder og som den, der i det daglige forvalter ledelsesretten, vil du af og til møde BUPL som repræsentant for dem, du udøver din ledelsesret over – nemlig medarbejdere, der ligesom du er medlem af BUPL.

BUPL er en fagforening for pædagoger, der arbejder på at pædagoger og pædagogfaglige ledere skal have de bedst mulige betingelser i deres arbejdsliv. Som leder og medlem af BUPL har du krav på samme ydelser som alle andre medlemmer af BUPL.

Du har som leder adgang til en ekstra service, som BUPL stiller til rådighed for ledermedlemmerne, nemlig BUPL’s lederrådgivning.

Se hvad BUPL’s lederrådgivning kan hjælpe dig med

Når BUPL sidder på ‘den anden side af bordet’

Du kan altid få hjælp til at finde de rigtige regler og procedurer i BUPL’s lederrådgivning – også når det drejer sig om personaleledelse. Men BUPL hverken kan eller vil hjælpe med at træffe konkrete beslutninger, når du udøver ledelsesret – her må du søge sparring og vejledning hos din arbejdsgiver.

I konkrete personalesager, der involverer pædagoger og som skal forhandles med BUPL, vil du opleve, at pædagogen og BUPL sidder på ”den ene side af bordet” og du og arbejdsgiver (repræsentanter for kommunen eller for bestyrelsen/paraplyorganisationen) sidder på ”den anden side af bordet”. Det er vigtigt, at alle parter er afklarede om deres rolle og opgaver.

Vandtættte skotter i rådgivningen

Du kan være sikker på, at BUPL har vandtætte skotter mellem rådgivning af lederne og rådgivning af pædagogerne og deres tillidsrepræsentanter – det er en del af BUPL’s målsætninger for lederarbejdet.

Det er BUPL’s mål at yde professionel lederrådgivning. Det betyder, at:

  • Som leder har du adgang til rådgivere med viden om ledelse og forhandlinger
  • Som leder møder du rådgivere med faglige kvalifikationer og kompetencer, der matcher dine ledelsesmæssige opgaver, og som kan opfylde dine behov for rådgivning og sparring på følgende områder:

a. rådgivning og sparring i forhold til institutionens formål og kerneopgave

b. rådgivning og sparring i forhold til din rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson

c. rådgivning af dig som medarbejder og lønmodtager

d. rådgivning og sparring om karriere og kompetenceudvikling

  • BUPL’s lederrådgivning organiseres, så en og samme person i BUPL ikke kan varetage både lederens og pædagogens interesser i konkrete sager, hvor lederen udøver sin ledelsesret. Rådgivningen af ledere i spørgsmål, der vedrører lederens rolle som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson er altså adskilt fra rådgivningen af pædagoger.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.