Tillidsrepræsentanten skal sikre organisering

Tillidsrepræsentanten skal så vidt muligt sørge for, at alle ansatte er organiserede, og at de er organiserede i den rigtige fagforening.

Alle bør være organiserede

De faglige organisationer har været med til at skabe de goder og rettigheder, som alle ansatte på en arbejdsplads nyder godt af.

For at bevare dette og for at forbedre vilkårene, er det nødvendigt at stå sammen. Uden solidaritet blandt de ansatte vil det være let for arbejdsgiverne at føre en del og hersk-politik, som med sikkerhed vil medføre dårligere forhold på arbejdspladsen.

TR skal derfor så vidt muligt sørge for, at alle ansatte er organiserede, og at de er organiserede i den rigtige fagforening.

Ved nyansættelser skal TR sikre sig, at den pågældende er eller bliver organiseret. Hun skal også være behjælpelig med eventuel overflytning fra f.eks. SL eller LFS til BUPL.

Alle ansatte, også støttepædagoger, ansatte i jobtræning, vikarer m.fl. bør være organiserede. De studerende bør indmeldes i PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning.

Hjælp til opgaven

Som TR kan du kan benytte nogle redskaber som hjælp til din opgave med at sikre organiseringen af kollegaen på din arbejdsplads.

For det første kan du i din fagforening få en TR-rekrutteringsmappe, som indeholder forskellige brugbare materialer og oplysninger til denne opgave. En del af indholdet i mappen finder du på Skaf flere medlemmer-siden.

Du kan for det andet henvise dine kolleger til vores hjemmeside om medlemskab. Her kan kollegaen se, hvad hun får for pengene.

 

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.