Personalepolitisk drøftelse

Tillidsrepræsentanten skal sammen med lederen sikre, at alle de personalepolitiske emner bliver taget op på personalemøderne.

Det drejer sig om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Tillidsrepræsentanten skal også sikre, at der i indflydelsessystemet, hvad enten der er indgået lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse eller man i kommunen fortsat følger TR/SU-bestemmelserne, sker en gensidig information og drøftelse af disse forhold.

Endelig skal tillidsrepræsentanten sammen med lederen arbejde på, at den kommunale personalepolitik bliver drøftet og implementeret på institutionsniveau.

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.