Få overblik: Det betyder trepartsaftalen for pædagoger

Resultatet af trepartsforhandlingerne er faldet på plads, og pædagoger kan se frem til 1.800 kroner mere i månedsløn. Lønløftet kommer oveni de lønstigninger, som skal forhandles ved forårets overenskomstforhandlinger. Få overblik over indholdet i trepartsaftalen her.
Pædagoger er mødt op til sættemødet forud for trepartsforhandlingerne om et lønløft til blandt andre pædagogerne
Siden trepartsforhandlingerne blev skudt i gang ved et sættemøde den 27. september 2023, er pædagoger mødt op foran Finansministeriet for at bakke op om forhandlingerne om et lønløft til særligt rekrutteringsudfordrede faggrupper, ikke mindst pædagogerne.

Regeringen og parterne på det offentlige område (FH, AC, KL og Danske Regioner) har indgået et trepartsaftale, der blandt andet betyder, at pædagoger kan se frem til et ekstra varigt lønløft på 1.800 kroner allerede fra 2026. 

Lønløftet kommer oveni den lønstigning, som skal forhandles hjem ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i foråret 2024.

BUPL ser det som et stort skridt i den rigtige retning mod at få gjort op med pædagogernes lønefterslæb, så det bliver mere attraktivt at blive og være pædagog.

Foto af Elisa Rimpler, formand for BUPL

Vi kommer til at arbejde videre med at få indhentet resten af pædagogernes lønefterslæb.

Elisa Rimpler, formand for BUPL

Her er indholdet i trepartsaftalen med betydning for pædagoger

 • Trepartsaftalen gælder alle pædagoger i daginstitutioner, skole- og fritidsområdet og på specialområdet. Og den gælder nyuddannede lige så vel som erfarne pædagoger.
 • Pædagogers løn stiger med 1.800 kroner om måneden med fuld gennemslagskraft fra 2026. Beløbet kommer trinvist, således at de første 600 kroner kommer i 2024, stigende til 900 kroner i 2025 og 1.800 kroner i 2026. 
 • Der er tale om et varigt ekstra beløb, der kommer oven i lønstigningen ved overenskomstforhandlingerne i 2024 (OK24) og fremtidige overenskomster. For en nyuddannet pædagog vil lønløftet betyde en lille million mere i løn over et arbejdsliv.
 • Der afsættes 70 millioner kroner ved OK24 til ekstra lederløn på det kommunale område.
 • Efter OK24 afsættes der 650 millioner kroner fra ekstraordinære trepartsmidler til puljer, tillæg og lokalløn, der understøtter rekruttering og fastholdelse på udvalgte områder i kommunerne.
 • Der afsættes 240 millioner kroner frem mod 2026 til at styrke arbejdsmiljøet i kommuner og regioner.
 • Alle stillinger på daginstitutionsområdet skal fremover i udgangspunkt slås op som fuldtidsjob.
 • I 2024, 2027 og 2030 vil kommunerne give deltidsansatte på daginstitutionsområdet tilbud om at komme op på fuld tid, hvis de selv anmoder om  det. Kommunerne kan imødekomme tilbuddet ved at tilbyde en anden fuldtidsstilling. 
 • Fra 2026 skal seniordage følge udviklingen i folkepensionsalderen. Det sikres, at man har ret til seniordage 10 år før den officielle folkepensionsalder. 

  Helt konkret betyder aftalen om seniordage:
  -    Hvis du er fyldt 56 år eller mere i 2023 (født 1967 eller tidligere), har du seniordage som nu fra 58 år.
  -    Hvis du er fyldt 53-55 år i 2023 (født 1968-1970), vil du få seniordage fra det år, du fylder 59 år. Altså 10 år før den nuværende pensionsalder.
  -    Folketinget skal i 2025 beslutte, om folkepensionsalderen skal stige yderligere i 2040 og 2045. Hvis det sker, vil seniordagene træde i kraft 10 år før den nye folkepensionsalder.

  Man skal fremover selv aktivt vælge seniordage til – ellers bliver de udbetalt som lønbonus.

 • Der indføres en arbejdstidsnorm på mindst seks måneder, hvor det ikke allerede findes.
 • Afstemningen ved OK24 sammenkædes under forligsmandsloven. Det betyder, at der kun kan blive konflikt, hvis et samlet flertal af lønmodtagerne på det kommunale og regionale område stemmer nej. Til gengæld vil det så udløse en storkonflikt. Sammenkædningen gælder kun OK24.
 • Parterne forpligter sig til at arbejde for en bæredygtig og fleksibel løndannelse, herunder at øge brugen af blandt andet lokalløn og organisationspuljer efter 2024 og frem mod 2030.

Find hele aftaleteksten på Finansministeriets hjemmeside

Er du stadig i tvivl om dit lønløft: Tjek det her

Er beløbet 1.800 kroner efter skat?
Nej, det er bruttoløn, altså inklusive pension og særydelser (altså tillæg for skæve arbejdstider). Og det er for en fuldtidsansættelse.

Jeg er fleksjobber, får jeg del i pengene?
Ja, det gør du. Svarende til dit timetal.

Jeg er på deltid – får jeg også del i pengene?
Ja, du får del i pengene, svarende til dit timetal.

Jeg er på sygedagpenge – får jeg del i beløbet?
Nej, desværre. Aftalen har ikke betydning for dagpenge- eller sygedagpengesatsen. Men du får selvfølgelig del i pengene, når du vender tilbage i arbejde.

Jeg er studerende og får løn under uddannelse/praktik – får jeg noget?
Ikke som studerende. Men det var afgørende for BUPL, at alle nyuddannede får det samme i lønløft, som de erfarne.

Jeg er på deltid nu, og min arbejdsgiver vil ikke give mig fuld tid – har jeg ret til det nu?
Aftalen betyder, at du i 2024, 2027 og 2030 skal have et tilbud om fuld tid, hvis du anmoder om det – og inden for seks måneder. Kommunen kan dog imødekomme ønsket ved at tilbyde dig en anden fuldtidsstilling.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.