Ændring i forældres barselsvaner kan øge krav til daginstitutioner

Ifølge ny forskning kan længere barsel gavne børns trivsel. Nye tal indikerer, at den gennemsnitlige orlovslængde er faldet en smule siden indførelsen af øremærket barsel. Forsker vil holde særligt øje, og BUPL peger på øgede krav til normeringerne.
Mor med baby
Hvis flere børn kommer tidligere i vuggestue og før de kan gå og spise selv, kræver det selvsagt bedre normeringer, mener BUPL.

Nye og foreløbige tal fra ATP/Udbetaling Danmark indikerer, at indførelsen af øremærket barsel har fået fædre til at tage mere barsel. Men den samlede barselsperiode, som forældrene holder, er blevet knap en uge kortere.

Udviklingen er interessant set i lyset af et nyt studie fra Rockwool Fonden, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som med udgangspunkt i barselsreformen fra 2002 viser, at længere barsel gavner børns trivsel senere i livet.

”Vi skal være opmærksomme på og følge tæt med i, hvem der ændrer adfærd i forhold til barselslængden,” siger Miriam Gensowski, ph.d. i økonomi og seniorforsker hos Rockwool Fonden på baggrund af de nye tal.

BUPL om udvikling: Kan øge krav til normeringer

BUPL's næstformand, Birgitte Conradsen, understreger, at BUPL følger udviklingen tæt og er optaget af, at den nye barselsmodel ikke udhuler normeringen i vuggestuerne, hvis flere børn kommer tidligere afsted.

”Det er vigtigt for mig at slå fast, at pædagoger er uddannet til at drage omsorg for små børn og sikre deres udvikling og trivsel. Man kan trygt sende sit barn i vuggestue. Men det er klart, at hvis flere børn kommer markant tidligere i institution, kræver det en bedre normering, fordi de allermindste selv sagt kræver mere, når de stadig skal puttes til to lure, mades og måske ikke kan bevæge sig rundt selv.”

Ny forskning: Længere barsel giver bedre trivsel i teenageårene

I det nye studie Rockwool Fonden, Aarhus Universitet og Københavns Universitet sammenlignede forskerne børn, der er født lige før og efter barselsreformen fra 2002, som forlængede barselsorloven fra 24 uger til de nuværende 46 uger.

”Vi finder, at længere barsel medfører bedre trivsel blandt børn, når de går i 7. og 8. klasse, og bedre udvikling af deres blødere kompetencer: De er mere samvittighedsfulde, bedre til at arbejde sammen med andre og har emotionel stabilitet. Det er kompetencer, som er meget vigtige for alt i livet - fra vores personlige relationer til løn og sundhed,” siger Miriam Gensowski.

Hun peger på, at den gennemsnitlige barselslængde dækker over store variationer, og at udviklingen bør undersøges nærmere den kommende tid:

”Vi ved, at der er stor forskel mellem, hvor lang barsel, højtuddannede nybagte fædre og fædre med kortere uddannelse tager. Så gennemsnittet kan gemme på nogle større forskelle. Derfor er vi meget spændte på nye data,” siger hun.

Stor enighed i forskningen: øremærket barsel gavner børnene

Det nye studie er det første af sin art, men en lang række andre studier kan sige noget om betydningen af øremærket barsel for børns trivsel, sundhed og uddannelse. Og der er forbavsende stor enighed i den statistiske forskning om, at fædres og medmødres øremærkede barsel vil gavne børnene senere i livet.

Det forklarede forsker ved CBS Philip Rosenbaum til Børn&Unge, da reglerne blev indført.

Og den konklusion rykker det nye studie fra Rockwool Fonden, Aarhus Universitet og Københavns Universitet ikke ved, lyder det fra Miriam Gensowski.

”Det, vi går ud og siger, er, at længden af barslen har en betydning. Men et barn kan godt have flere omsorgspersoner, og det er ikke vigtigt, hvem det er. Vores studie ændrer ikke på den konklusion,” siger hun.

BUPL: Øremærket barsel er den helt rigtige retning at gå

Hos BUPL er der da heller ikke tvivl om, at øremærket barsel er det rigtige for både ligestillingen og for børnene.

”Det er den helt rigtige retning at gå for at dele ansvaret i forældreskabet mere ligeligt. Og vi ser jo netop, at det flytter ved, hvor meget barsel far eller medmor tager. Det er både godt for deres relation med barnet nu og på sigt, og det bidrager til mere ligestilling på arbejdsmarkedet, hvor det stadig i dag i høj grad er kvinderne, der betaler prisen for at blive forældre,” siger næstformand i BUPL Birgitte Conradsen og tilføjer:

”Jeg tror og håber på, at vi på sigt vil se, at arbejdsmarkedet tilpasser sig, og mændene tager mere barsel. Indtil videre er der tale om små forskelle og tal behæftet med usikkerhed.”

Forsker: Forkortelse af en lang barsel er ’ikke så slem’

Studier fra rundt omkring i verden viser, at der er en stor positiv effekt ved at forlænge barslen op til 6-7 måneder, men derefter er det svært at spore, at længere barsel giver noget ekstra til de målbare sundheds- og uddannelsesmål. Det taler for, at vi ikke behøver at bekymre os synderligt for børnene, hvis barslen bliver en smule kortere i Danmark, hvor vi i forvejen holder lang barsel.

Samme tendens finder Miriam Gensowski i det nye studie.

”Den største gavnlige effekt er hos de børn, der ellers ville have haft en meget kort barsel. Det er vigtigere at gå fra en kort til en lidt længere barsel, end fra en mellemlang til en rigtig lang. De fleste tager rigtig lang barsel i Danmark, og en reducering fra en lang barsel er ikke så slem,” siger hun.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.