BUPL om trepartsaftale: Tiltrængt lønløft til pædagoger

Lønløftet til pædagoger er et vigtigt og nødvendigt skridt på vejen til at gøre det mere attraktivt at blive og være pædagog. Og det er en stor sejr, at det vil kunne ses på lønsedlen med fuld virkning allerede i 2026, mener BUPL.
BUPL-formand, Elisa Rimpler ved trepartsforhandlingernes sættemøde

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om rekruttering og lønløft til offentligt ansatte betyder, at pædagoger kan se frem til et ekstra løft i lønnen på cirka 1800 kroner om måneden. Det er et afgørende skridt for at sikre pædagoger nok til børnene i fremtiden, fastslår BUPL’s formand Elisa Rimpler. 

Der er ingen tvivl om, at de falder på et tørt sted. Pædagoger tjener mindre end andre med en mellemlang videregående uddannelse. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, hvis flere unge skal vælge vores fag, og vi skal holde på de erfarne. Den her aftale er et godt skridt på vejen,” siger Elisa Rimpler, der selv har siddet med i trepartsforhandlingerne som en af FH’s forhandlere.

Manglen på fagprofessionelle er en reel trussel mod kvaliteten i vores velfærd. Det har parterne taget ansvar for at gøre noget ved med den her aftale.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

BUPL-formanden lægger ikke skjul på, at det har været nogle meget vanskelige forhandlinger, hvor lønmodtagerne er blevet mødt af hårde modkrav. Og hvor der ikke har været penge til at tilgodese alle faggrupper. Pengene er primært gået til de store velfærdsområder, hvor rekrutteringskrisen er størst. 

”Manglen på fagprofessionelle er en reel trussel mod kvaliteten i vores velfærd. Det har parterne taget ansvar for at gøre noget ved med den her aftale. Det har været svært undervejs. Men vi står med en aftale, der vil gøre det mere attraktivt at blive og være pædagog,” siger Elisa Rimpler. 

Gælder alle pædagoger

Hun er især tilfreds med, at der er tale et generelt lønløft, der gælder alle pædagoger, uanset hvornår og hvor de arbejder – også nyuddannede – og at hele beløbet kommer til at stå på lønsedlen allerede i 2026 og ikke først i 2030, som regeringen havde lagt op til. De første 600 kroner kommer ud allerede i 2024, stigende til 900 kr. i 2025 og 1800 kr. i 2026.

Det gør en kæmpe forskel, at pengene kommer allerede nu.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

”Det gør en kæmpe forskel, at pengene kommer allerede nu. Vi mangler desperat pædagoger, og med udsigten til mange tusinde flere børn i de kommende år, faldende optag på pædagoguddannelsen og en historisk lav andel af pædagoger i vores institutioner, haster det med at gøre noget for at sikre den nødvendige faglighed i børnenes hverdag. For i sidste ende, er det jo det problem, vi skal løse,” siger BUPL-formanden. 

Aftalen betyder helt konkret, at en nyuddannet pædagog kan se frem til en lille million kroner mere i løn i løbet af et arbejdsliv. 

Sammenkædning ved OK24

Som modydelse for lønløftet har FH-forbundene blandt andet accepteret, at der kun bliver udløst en konflikt, hvis et samlet flertal af medlemmerne på det kommunale og regionale område stemmer nej til resultatet ved overenskomstforhandlinger på det offentlige område lige efter nytår. 

Sammenkædning kommer kun til at gælde OK24, og Elisa Rimpler er ikke bekymret for, at det vil svække de offentlige forbunds muligheder for at forhandle en god overenskomst hjem, der kan matche de private lønmodtageres lønstigning.

”Jeg tror godt, at arbejdsgiverne ved, hvad der er på spil. Hvis vi ikke lander en ordentlig aftale, der sikrer reallønsfremgang, risikerer de jo nu en storkonflikt. Det vil ingen være tjent med,” fastslår BUPL-formanden.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.