Nu begynder spillet om dit lønløft

Snart begynder de trepartsforhandlinger, som kan afgøre pædagogernes lønmæssige fremtid. Her er, hvad vi ved om forhandlingerne.
Foto af Elisa Rimpler, formand for BUPL
Kampen for mere i løn til pædagogmedlemmerne er en topprioritet for BUPL-formand Elisa Rimpler.

Snart ventes startskuddet at gå til de trepartsforhandlinger mellem SVM-regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne, som kan blive afgørende for pædagogernes fremtidige løn.

Forhandlingerne skal finde løsninger på rekrutteringsudfordringerne inden for blandt andre pædagogfaget, hvor hver tredje rekruttering efter pædagoger ender forgæves. Og hvor Kommunernes Landsforening (KL) vurderer, at der vil mangle mindst 8.000 pædagoger om ti år, hvis udviklingen fortsætter.

Forhandlingerne finder også sted i forlængelse af Lønstrukturkomitéens rapport, som har dokumenteret, at pædagoger i gennemsnit tjener 4.000 kroner mindre end andre faggrupper i den offentlige sektor med en mellemlang videregående uddannelse.

Så mange lønkroner er i spil

Regeringen tager omkring syv milliarder ekstra lønkroner med til forhandlingsbordet og har åbent anerkendt, at løn og arbejdsvilkår har betydning for mulighederne for at fastholde og rekruttere dygtige og engagerede medarbejdere. Det fremgår blandt andet af regeringsgrundlaget.

Og BUPL-formand Elisa Rimpler forventer da også, at pædagoger vil få del i den ekstraordinære lønramme, som de kommende trepartsforhandlinger skal tage stilling til:

”Uanset, hvordan du vender og drejer det, så er det et faktum, at pædagogmanglen bare vokser dag for dag, og at pædagoger tjener mange tusinde kroner mindre end andre faggrupper med samme uddannelsesniveau. Så selvfølgelig forventer jeg, at pædagogerne får en pæn andel af den ekstraordinære lønpulje, så vi kan sikre pædagoger til børnene i fremtiden,” siger BUPL-formanden. 

På ukendt land

Hun understreger samtidig, at den kommende trepart på mange måder er ukendt land. 

Godt nok er trepart en central del af den danske model, som ofte tages i brug ved store samfundsudfordringer. Men det er historisk, at der er afsat penge til et ekstraordinært lønløft.

"Derfor ligger der heller ikke en fiks og færdig drejebog for de kommende forhandlinger," siger Elisa Rimpler.

Det skal du vide om den kommende trepart

Hvad er en trepart?

Trepartsforhandlinger er en del af den danske model og bruges, når der er opstået en udfordring for Danmark, som kræver større og overordnede aftaler, der involverer regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne. Aktuelt er udfordringen problemer med mangel på blandt andre pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Hvad har tidligere treparter handlet om?

Eksempler på store treparter i nyere tid er, da man i 1987 indførte arbejdsmarkedspensionerne, der sikrer, at lønmodtagere sammen med arbejdsgiveren sparer op til pensionen. Andre store emner har været integration - som da man i 2016 banede vej for, at flere flygtninge og familiesammenførte kom i beskæftigelse - praktikpladser til unge samt corona-pandemien.

Hvem sidder med om bordet?

De tre parter rundt om bordet er regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Arbejdsgiverne repræsenteres af KL og Danske Regioner. Og lønmodtagerne repræsenteres af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som BUPL er en del af, og Akademikerne (AC).

Hvor mange penge skal der forhandles om?

SVM-regeringen har inviteret til en trepart om udmøntning af en ekstraordinær ramme på en milliard kroner i 2024 og stigende til tre milliarder i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Reelt er det 6,8 milliarder kroner, fordi regeringen regner med, at lidt over halvdelen kommer tilbage i skat (såkaldt tilbageløb). Regeringen har meldt ud, at pengene bliver målrettet nogle af de store velfærdsfag og faggrupper, hvor der er massive rekrutteringsudfordringer.

Hvad er på spil for lønmodtagerne?

Milliarderne kommer ikke uden modkrav. Af regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ fremgår det, at særrammen skal finansieres af besparelser på kommuner og regioners udgifter til administration. Regeringen har meldt ud, at arbejdsudbud er "den nye valuta" og ønsker tiltag, der kan: få flere til at gå op i tid, sænke sygefraværet, mindske problemer med faggrænser og øge brugen af lokal løndannelse.

Hvornår begynder forhandlingerne?

Regeringen har varslet, at treparten går i gang i efteråret 2023. Der er endnu ikke sat dato på, men det forventes, at de vil begynde inden for få uger. Og forhandlingerne skal helst være afsluttet i god tid, inden overenskomstforhandlingerne på det offentlige område for alvor går i gang i det nye år.

Kilder: Regeringens arbejdspapir ’Ansvar for Danmark’, december 2022. Beskæftigelsesministeriet.dk. Lønstrukturkomitéens rapport. KL og Danmarks Statistik. Regeringen.dk. Beskæftigelsesministeriet.dk. Fagbladet Børn&Unge og BUPL.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.