Førende børneforskere bakker op: Giv pædagoger mere i løn

Pædagogernes ønske om et lønløft ved trepartsforhandlingerne får opbakning fra førende børneforskere. Både løn og arbejdsforhold skal forbedres. Og som samfund skal vi gentænke, hvordan vi værdsætter omsorgsarbejdet, mener forskerne.
Ditte Winther-Lindqvist
Børneforsker Ditte Winther-Lindqvist pointerer, at omsorgsarbejde ikke værdsættes nok. Det afspejler sig i lav løn, pressede arbejdsforhold og mangel på anerkendelse.

Omsorgsarbejdet lønnes alt for lavt. Det skyldes ikke mindst, at der hersker et vrangbillede af, hvad der skaber værdi i samfundet, og at arbejdet med børn og unge ikke anerkendes nok.

Sådan lyder det fra to førende forskere i børns udvikling og kvalitet i dagtilbud, Ditte Winther-Lindqvist og Grethe Kragh-Müller, begge fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Meldingen kommer netop, som alle går og venter på resultatet af trepartsforhandlingerne, der skal give blandt andre pædagoger et tiltrængt lønløft.  

Læs mere om det i artiklen 'Statsministeren vil give pædagoger mere i løn'.

Ved trepartsforhandlingerne forhandles om en lønpulje på tre milliarder kroner til fordeling mellem faggrupper med særligt store rekrutteringsudfordringer, og Grethe Kragh-Müller bakker op om, at pædagogers arbejde skal anerkendes også med en højere løn.

”Det er jeg slet ikke uenig i. Det er en kæmpe krise, at det ikke er til at få tilstrækkeligt med uddannet personale til daginstitutioner og børneområdet,” siger hun.

Løn og arbejdsbetingelser skal forbedres

I Danmark mangler der akut 4.000 pædagoger, og hvert fjerde forsøg på at skaffe en pædagog til en ledig pædagogstilling slår fejl, viser opgørelser.

”Når omsorgsarbejdet har lav status og vanskelige arbejdsbetingelser, så lokker det ikke lige så meget, som hvis man fik en nogenlunde anstændig løn. Så lønnen skal op, men det er også vigtigt med en forbedring af arbejdsbetingelserne. Der sker så mange ting hele tiden, der gør det vanskeligere for pædagogerne at nå derhen, hvor de gerne ville. Det er simpelthen så deprimerende at se på,” siger Grethe Kragh-Müller.

Hun hører om kommuner, der fyrer pædagoger og ansætter medhjælpere for at kunne opnå minimumsnormeringer. Hun ser pædagoger knokle og brænde sammen, fordi de er den eneste faguddannede tilbage på stuen. Hun ser små institutioner blive lagt sammen til kæmpeinstitutioner. Og regeringens skattelettelser, mener hun heller ikke, gør noget godt for børneområdet.

”Hvis man dog bare ville beholde de penge i velfærdssystemet. Og så sørge bedre for børnene, så der ikke kommer så mange trivselsproblemer med dem senere hen. Det er dyrt at spare på børneomsorg,” siger Grethe Kragh-Müller.

Det er en kæmpe krise, at det ikke er til at få tilstrækkeligt med uddannet personale til børneområdet.

Grethe Kragh-Müller, børneforsker og lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Omsorgsarbejdet savner anerkendelse

DPU-kollegaen Ditte Winther-Lindqvist pointerer, at omsorgsarbejde og arbejdet med børn generelt set ikke værdsættes nok.

Det afspejler sig i såvel lønnen som i de pressede arbejdsforhold og manglen på anerkendelse fra det omgivende samfund, fremhæver forskeren, der netop har udgivet bogen ’Omsorg i pædagogisk arbejde’.

”Der findes stadig lommer i vores samfund, hvor man har opfattelsen, at alle kan passe børn, og alle kan blive pædagog. Jeg håber, at min bog kan kaste lys på, hvor vanskeligt det er at bedrive professionel omsorg på en måde, hvor man understøtter børns udvikling og læring. Veludført omsorgsarbejde kræver et meget højt fagligt niveau,” siger Ditte Winther-Lindqvist.

Frygter ond spiral

I dag lider pædagoguddannelsen under faldende ansøger- og optagelsestal. Og mange pædagoger tror ikke, at de kan blive i faget til pensionen på grund af arbejdsvilkårene. Pædagogandelen er allerede faldende, og ligger aktuelt på 52 procent pædagoger i personalegruppen.

Hvis ikke det bliver mere attraktivt at uddanne sig til og være pædagog, frygter Ditte Winther Lindqvist en ond spiral.

”Jeg kan frygte, at pædagogmanglen får endnu flere til at gå ned i tid eller helt forlade faget. For det er hårdt at være den eneste uddannede på stuen eller hele etagen. Et stærkt fagligt fællesskab er vigtigt for både fastholdelsen af det faglige personale og for den kvalitet, man kan levere i omsorgen for børnene,” siger hun.

Al den læring i omsorgen for børnene, som pædagoger går og understøtter, er underkendt.

Ditte Winther-Lindqvist, børneforsker og lektor på DPU, Aarhus Universitet.

Skaber sindssygt meget værdi

Og måske handler hele løndebatten også om, at vi som samfund bør gentænke, hvordan vi værdsætter det pædagogiske arbejde og omsorgen, pointerer Ditte Winther-Lindqvist.

”Vi så under corona, hvordan ingenting ville fungere, hvis ikke vi havde pædagogerne og også sygeplejerskerne. Alle de fag, der løfter omsorgsarbejdet. Der hersker sådan et vrangbillede af, at det kun er erhvervslivet, der skaber værdi i vores samfund. Det er jo forkert. For der bliver skabt sindssygt meget værdi i vores daginstitutioner og i den tidlige indsats, som slet ikke kan gøres op i penge,” siger Ditte Winther-Lindqvist.

Hun mener, at feltet savner samfundets anerkendelse og politisk prioritering, og det sidste kan hjælpe på det første.

”Man bliver nødt til at kigge på pædagogers løn. Og på arbejdsforhold. Jeg tror, det ville højne status og interesse for faget helt vildt at sikre pædagoger supervision og forberedelsestid i arbejdet. For det er netop at anerkende, at det ikke er alle og enhver, der kan arbejde med børnene. Også uddannelsen skal prioriteres. Der er faktisk mange håndtag at skrue på. Og nogle politikere taler om velmenende om mange ting, men der skal handling til,” fastslår Ditte Winther-Lindqvist.

Ønsker fokus på kvalitet

Både Grethe Kragh-Müller og Ditte Winther-Lindqvist håber, at der frem mod 1. januar 2024, når loven om minimumsnormeringer skal træde i kraft, kommer meget mere fokus på ikke alene normeringer, men også kvalitet i landets daginstitutioner. For forskningen viser, at uddannet personale giver højere kvalitet.

”Det ville være dejligt, hvis flere fik øjnene op, hvilken enorm rolle pædagoger spiller for børnene. De understøtter de socioemotionelle færdigheder, at børnene kan fungere godt i gruppen, at de kan lege på egen hånd, at de kan håndtere konflikter selv og regulere deres følelser. Al den læring i omsorgen for børnene, som pædagoger går og understøtter, er underkendt,” mener Ditte Winther-Lindqvist.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.