Løn afgørende for unges studievalg: Det betyder det for pædagogfaget

Udsigten til en tung eller let lønningspose er med til at trække gymnasieelever i retning af bestemte uddannelser. Se, hvor stor en rolle lønnen spiller for kommende pædagoger i ny analyse.
Gymnasieelev læser bog og noterer
En ny analyse fra Tænketanken DEA viser lønnens betydning for gymnasieelevers valg af uddannelse.

Spørgsmålet om en højere løn til pædagoger og andre velfærdsmedarbejdere har været brandvarmt politisk stof, efter at regeringen nedsatte lønstrukturkomiteen, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor.

Komiteen har endnu ikke afleveret sin rapport, men nu kaster en ny analyse fra Tænketanken DEA nyt lys på, hvad lønnen betyder for gymnasieelevers studievalg. Og det ser ud til, at fremtidens pædagoger, lærere og sygeplejersker går op i udsigten til at få en høj løn.

Se selv i denne oversigt.

Find DEA's analyse

 

Hvad siger gymnasieelever om uddannelse og løn?

DEA har spurgt 3.350 gymnasieelever om, hvilke uddannelser de overvejer, og hvad der har betydning for deres valg. Ud fra svarene kan man se, at gymnasieelever generelt har en langt større sandsynlighed for at vælge en uddannelse med en høj løn sammenlignet med en lav løn. Jo højere lønnen er, jo større sandsynlighed er der for, at gymnasieeleverne vil vælge den vej.

 

Hvad med de gymnasieelever, der overvejer at blive pædagog?

For de gymnasieelever, der overvejer en af de fire store professionsbacheloruddannelser, altså pædagog, lærer, sygeplejerske eller socialrådgiver, er lønnen også noget af det vigtigste. Faktisk ligner de gymnasieelever, der overvejer at blive pædagog, alle andre elever, når det gælder betydningen af lønnen.

 

Hvad betyder ellers noget for uddannelsesvalget?

Ungdomslivet i byerne er et andet område, der trækker i gymnasieeleverne. Der er langt større sandsynlighed for, at eleverne vælger en uddannelse, hvis den ligger i fx København eller Aarhus, end hvis den ligger i eksempelvis Haderslev eller Holbæk. Også på dette punkt ligner de gymnasieelever, der overvejer at blive fx pædagog eller sygeplejerske, resten af landets gymnasieelever.

 

Hvordan ser det ud for de studerende, der ER begyndt på deres uddannelse?

Evalueringsinstituttet EVA har tidligere undersøgt, hvad der er vigtigt for de studerendes uddannelsesvalg på forskellige uddannelser, Her svarer studerende fra velfærdsuddannelser, eksempelvis pædagoguddannelsen, at det i langt højere grad er udsigten til at kunne gøre en positiv forskel for andre (94 %) end udsigten til en høj løn (8 %), der har motiveret deres uddannelsesvalg.

Se EVA’s undersøgelse

 

Hvad mener BUPL om pædagogers løn?

Det er ’gift for rekrutteringen’, at pædagoger tjener 4000 kr. mindre om måneden end andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse, skriver BUPL blandt andet i en kommentar til DEA’s analyse. Den bekræfter ifølge BUPL, at løn er en afgørende faktor, når unge skal vælge uddannelse.

Se BUPL’s aktuelle politik og læs mere om pædagogers løn

 

Politikerne snakker meget om pædagogers løn. Hvornår sker der noget?

Lønnen til pædagoger og andre offentligt ansatte var et stort tema under valgkampen, hvor flere partier erklærede sig villige til at afsætte midler til et lønløft. Først vil de fleste partier dog se resultatet af lønstrukturkomiteens arbejde. Det var planlagt til at udkomme inden årets udgang, men på grund af regeringsdannelsen er arbejdet i komiteen sat på pause.

Nu forventer flere kilder ifølge Politiken, at arbejdet først bliver præsenteret i marts eller april 2023, når de private overenskomstforhandlinger er overstået.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.