Ingen løngevinst af stigende uddannelsesniveau for pædagoger

Analysen fra Kraka (2023) viser, at pædagoger fortsat har en lav placering i den offentlige indkomstfordeling, selvom pædagogernes uddannelseslængde og -niveau er steget markant over årene

Tænketanken Kraka undersøger i sin analyse lønudviklingen for pædagoger i forhold til udvalgte uddannelsesgrupper, som udgør en stor del af det offentlige arbejdsmarked.

Analysen konkluderer, at pædagoger siden 1985 har ligget lavt i den offentlige indkomstfordeling, selvom der er sket betydelige ændringer i pædagogernes uddannelseniveau- og længde i perioden.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.