Udviklingspulje


Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge.


Opdateret d. 01. april 2020

Udviklingsprojekterne skal i 2019-2020 ligge inden for temaerne:

 • Køn, mangfoldighed og ligestilling
 • Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid
 • Pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer og evalueringskultur
 • Jeres eget drømmeprojekt
  Hvis I har en idé om et innovativt projekt, som ikke ligger indenfor ovenstående temaer, men er så interessant, at det kan bidrage med praksisviden til nyudvikling og inspiration, kan I søge under dette punkt.

Projektansøgningerne skal sigte hen imod at udvikle noget, der rækker ud over hverdagens pædagogiske praksis, og som kan være værdifulde for andre end projektdeltagerne.

Det er et krav, at projektets resultater kan formidles bredt, til glæde og inspiration for andre. Læs mere om den gode projektformidling

Du kan søge midler til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter
 • Ekstern konsulentbistand til evaluering og formidling
 • Vikardækning og konsulentbistand

Der kan ikke søges midler til:

 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Drift og inventar
 • Studieturer og rejseophold
Formål

Formålet med udviklingspuljen er at støtte udviklingsprojekter i pædagogiske institutioner for herved at bidrage til styrkelse af pædagogprofessionen og arbejdet med børn og unge i praksis. Gennem udviklingspuljen ønsker BUPL økonomisk at støtte pædagogisk udvikling, der rækker ud over hverdagens grundlæggende arbejde, og som derfor kræver særlige, ekstra ressourcer. Udviklingsprojekterne skal kunne tilføre værdi både til de involverede og til pædagoger i andre institutioner, eller på grund-videreuddannelse.

Hvem kan søge?

Det er alene BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, der kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

Hvordan søges der?

Ansøgning skal foregå gennem ansøgningsskemaet. Vedlæg evt. bilag (max .4 sider).
Hent ansøgningsskema – word

Ansøgningen uploades på bupl.dk/min-side
Af sikkerhedsmæssige årsager forgår al korrespondance om ansøgning via Min Side.

Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring kan du kontakte chefsekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk

Bevilling

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb og du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger efter. Det er BUPL’s forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

Ansøgningsfrister:

15. juni 2020
15. september 2020
15. januar 2021
15. maj 2021