Udviklingspulje


Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge.


Opdateret d. 20. august 2018
Udviklingsprojekterne skal i 2017-2018 ligge inden for temaerne:

Kreativitet, leg og bevægelse
Temaet lægger op til ansøgninger om udvikling af konkrete metoder og redskaber til en eksperimenterende, skabende og legende praksis, hvor både krop og sanser er i bevægelse.

Forældresamarbejde i barneperspektiv
Temaet sigter mod udvikling af metoder og konkrete tilgange til dialog og samarbejde med forældre, især i forhold til socialt udsatte familier og med inddragelse af børnenes perspektiv.

Pædagogiske læringsmiljøer og evalueringskultur
Temaet sigter mod udvikling af metoder og redskaber til at tilrettelægge og evaluere helhedsorienterede læringsmiljøer, med inddragelse af børnene perspektiv i processen.

Jeres eget drømmeprojekt
Hvis I har en idé om et innovativt projekt, som ikke ligger indenfor ovenstående temaer, men er så interessant, at det kan bidrage med praksisviden til nyudvikling og inspiration, kan I søge under dette punkt.

Projektansøgningerne skal sigte hen imod at udvikle noget, der rækker ud over hverdagens pædagogiske praksis, og som kan være værdifulde for andre end projektdeltagerne.

Det er et krav, at projektets resultater kan formidles bredt, til glæde og inspiration for andre.

Læs mere om den gode projektformidling


Du kan søge midler til:
  • Konkrete udviklingsaktiviteter
  • Ekstern konsulentbistand til evaluering og formidling
  • Vikardækning og konsulentbistand
Der kan ikke søges midler til:
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Drift og inventar
  • Studieturer og rejseophold
Formålet med udviklingspuljen

Formålet med udviklingspuljen er at støtte udviklingsprojekter i pædagogiske institutioner for herved at bidrage til styrkelse af pædagogprofessionen og arbejdet med børn og unge i praksis. Gennem udviklingspuljen ønsker BUPL økonomisk at støtte pædagogisk udvikling, der rækker ud over hverdagens grundlæggende arbejde, og som derfor kræver særlige, ekstra ressourcer. Udviklingsprojekterne skal kunne tilføre værdi både til de involverede og til pædagoger i andre institutioner, eller på grund-videreuddannelse.

Hvem kan søge?

Det er alene BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, der kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

Hvordan søges jeg?

Ansøgning skal foregå gennem ansøgningsskemaet. Vedlæg evt. bilag (max .4 sider).

Hent ansøgningsskema (word)

Ansøgningen indsendes elektronisk til:
Chefsekretær, Dorte Wittchen, dw@bupl.dk

Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring kan du kontakte chefsekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb og du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger efter. Det er BUPL’s forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

Ansøgningsfrister:
  • 15. januar 2018
  • 15. maj 2018
  • 15. september 2018