Udviklingspulje


Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge.


Opdateret d. 19. august 2020

Udviklingsprojekterne skal i 2019-2020 ligge inden for temaerne:

 • Køn, mangfoldighed og ligestilling
 • Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid
 • Pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer og evalueringskultur
 • Jeres eget drømmeprojekt
  Hvis I har en idé om et innovativt projekt, som ikke ligger indenfor ovenstående temaer, men er så interessant, at det kan bidrage med praksisviden til nyudvikling og inspiration, kan I søge under dette punkt.
Hvad kendetegner et støtteværdigt projekt?

For at kunne opnå støtte, skal et projekt til BUPL’s udviklingspulje være:

 • Relevant for professionen og for den pædagogiske praksis i følge formålet.
 • Sammenhængende ift. mål, metoder, organisering, økonomi og formidling.
 • Værdifuldt for de involverede pædagoger og til inspiration for andre.
 • Afbalanceret i fordeling af de budgetterede midler til vikar og konsulentstøtte.
 • Professionsforankret i BUPL’s lokale fagforening gennem en kontaktperson.

Du kan søge midler til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter
 • Ekstern konsulentbistand til for eksempel evaluering og formidling
 • Vikardækning

Der kan ikke søges midler til:

 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Drift og inventar
 • Studieture og rejseophold
Formålet med udviklingspuljen
 • Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter, der kan styrke professionen og pædagogers praksis i arbejdet med børn og unge.
 • Puljens midler er målrettet pædagogisk udvikling, der rækker udover institutionens egen hverdag, og som derfor kræver ekstra ressourcer.
 • Puljen skal bidrage til, at den udviklede viden og erfaringer fra projektet kan blive delt fra pædagog til pædagog, til fælles refleksion og inspiration.
Hvem kan søge?

Det er alene BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, der kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

Hvordan søges der?

Ansøgning skal foregå gennem ansøgningsskemaet. Vedlæg evt. bilag (max .4 sider).
Hent ansøgningsskema – word

Ansøgningen uploades på bupl.dk/min-side
Af sikkerhedsmæssige årsager forgår al korrespondance om ansøgning via Min Side.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller brug for sparring kan du kontakte chefsekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk

Bevilling

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb og du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger efter. Det er BUPL’s forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

Ansøgningsfrister:

15. september 2020