Ytringsfrihed for kommunale ledere

Når arbejdsgiver forsøger at hindre lederne i at ytre sig, henviser de ofte til ledernes loyalitetspligt. Men loyalitetspligten begrænser ikke ledernes ytringsfrihed.

Ytringsfrihed er afgørende for vores samfundsudvikling. Men desværre viser det sig, at der kan være meget stor forskel på teori og praksis, når det kommer til offentligt ansattes ytringsfrihed.

I de senere år har BUPL oplevet, at faren for at blive mødt med advarsler, ”kammeratlige samtaler” eller en fyring har gjort, at mange pædagogfaglige ledere ikke tør ytre sig. Det står i skærende kontrast til de værdier, der oftest optræder i kommunernes værdigrundlag – værdier som åbenhed, tillid og respekt.

Du må altid ytre sig som privatperson

Ingen arbejdsgiver ønsker at fremstå som en, der indskrænker ytringsfriheden. Ikke desto mindre sker det regelmæssigt, at offentligt ansatte bliver truet med ansættelsesretlige sanktioner, hvis de har ytret sig. Arbejdsgiver forveksler ofte engagement og sund kritisk sans med illoyalitet – og det er en stor misforståelse.

Din arbejdsgiver kan fastsætte regler for, hvordan du må udtale dig på institutionens vegne – men du må altid ytre dig som privatperson. Det er kun topchefer, der kan have begrænset ret til at fremsætte private udtalelser.

Vigtige erfaringer skal frem

BUPL’s Lederforening ønsker stærke og handlekraftige ledere, der inspirerer og motiverer. Lederne skal ikke være bange for at bruge deres faglighed og erfaring og de skal ikke være bange for at bidrage til debatten.

Den viden, lederne har i kraft af erfaringer fra den daglige praksis, er lige præcis den viden, politikere ofte mangler i deres beslutningsprocesser. Bl.a. derfor er det så vigtigt, at vi som ledere bidrager til offentlige diskussioner, dialog og debatter.

Gode råd om ytringsfrihed og loyalitetspligt for kommunale ledere

  • Det kan være svært for andre at adskille private udtalelser fra tjenstlige. Når du udtaler dig som privatperson, skal det derfor fremgå tydeligt af din udtalelse.
  • Du må aldrig videregive tavshedsbelagte oplysninger.
  • Du må ikke komme med ærekrænkende udtalelser (injurier).
  • Når du udtaler dig om faktiske forhold, skal du holde dig til sandheden. Vær omhyggelig med at gengive korrekte og tilstrækkelige oplysninger, når du udtaler dig om eget arbejdsområde.
  • Du må ikke ytre dig i urimelig grov form.

Hvis du overholder disse fem enkle regler, vil du ikke overtræde din loyalitetsforpligtelse.

Brug din fagforening

Selvom dine udtalelser er lovlige, skal du gøre dig klart, at din arbejdsgiver kan finde på at reagere med en sanktion. Hvis det sker, bør du kontakte din lokale fagforening.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.