Karriere og uddannelse

Det er en forudsætning for, at dine opgaver og kompetencer følges ad, og at du løbende er fagligt kvalificeret til at varetage dit job som leder.

BUPL arbejder for at sikre, at du ikke står stille fagligt. Det gør vi ved at sikre dine vilkår, når du har brug for efter- og videreuddannelse. BUPL samarbejder også med uddannelsesinstitutioner for at skabe flere uddannelsestilbud til pædagogfaglige ledere.

Når din arbejdssituation forandrer sig drastisk i forbindelse med omstruktureringer, står BUPL også klar med råd og vejledning.

Få den uddannelse, der passer til dig

Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er bedst for dig kun at følge kommunens slagne uddannelsesvej. Kan du argumentere for det, kan lederuddannelser sammensættes, så de passer til både dine interesser, karriereplaner og styrker dig i dine ledelsesopgaver.
Læs hele historien i Ledetråden: Få en uddannelse, der passer dig

Lederuddannelse giver bonus for pædagogfaglige ledere

Af Trine Wiese

En skærpet bevidsthed om andres perspektiver. Det er en af gevinsterne ved min lederuddannelse, fortæller daginstitutionsleder Anita Thiemer Johansen fra Næstved Kommune.

Daginstitutionen Solstrålen skal være Næstveds bedste arbejdsplads. Så enkelt og ambitiøst stiller daginstitutionsleder Anita Thiemer Johansen målet op for sin ledelsesopgave og den lederuddannelse, hun afsluttede i maj sidste år.

Ligesom ni ud af ti offentlige ledere mener også hun, at hun er blevet en bedre leder ved at tage en diplomuddannelse i ledelse.

»Grundlæggende er mennesker min passion og drivkraft,« siger Anita Thiemer Johansen og uddyber:

»De ansatte skal opleve en stolthed og glæde ved at gå på arbejde. Det er en stor fornøjelse at sætte projekter i gang og se, hvordan medarbejderne tager ejerskab. At se dem udvikle sig er en dyb tilfredsstillelse. At indarbejde den systemiske tankegang, det vil sige at se, høre og forstå – det er noget, der batter.«

Medarbejdernes mening

Systemisk processtyring og pædagogisk udvikling er discipliner, Anita Thiemer Johansen holder rigtig meget af.

»Jeg har et systemisk afsæt i min ledelse. Det vil sige, at jeg – kort fortalt – er båret af en erkendelse af, at selv om jeg umiddelbart ikke forstår en medarbejder, ja, så er det helt sikkert, at en holdning eller handling giver rigtig god mening for medarbejderen selv,« siger hun.

Anita Thiemer Johansen slår fast, at viden fra lederuddannelsen hele vejen igennem har givet ammunition til den daglige ledelse. Lederuddannelsen har helt overordnet set bidraget til at skærpe hendes bevidsthed om andre menneskers perspektiver.

»Det har virkelig givet mig noget på mit lederskab at udvikle denne forståelse for den menneskelige adfærd.«

Åbenhed skaber tilfredshed

Fra næste år indfører Næstved Kommune områdeledelse på daginstitutionsområdet, og det er en stor udfordring at fortsætte igangværende projekter og initiativer under den nye struktur.

På distriktsplan er Anita Thiemer Johansen blandt meget andet en del af en styregruppe på tre ledere, der arbejder med det politisk besluttede mål om at blive bedre til at inddrage forældrene i daginstitutionernes dagligdag.

Udvikling og implementering af et inkluderende pædagogisk miljø vil ligeledes fremover være i fokus i Solstrålen – ikke mindst i kraft af institutionens ekstra ansvar som ressourceinstitution.

»Min ledelsesopgave er at være loyal og at få det bedste ud af den økonomi, der er til rådighed. Jeg er med til at træffe beslutningerne og står ved dem, og det er ikke i modstrid med for eksempel at være åben om økonomien over for medarbejderne – jo mere viden de har, jo mere forståelse har de, når vi for eksempel ikke har råd til en vikar,« siger Anita Thiemer Johansen og slår fast: »Når medarbejderne får en forklaring, kan de bedre se en mening og bliver mere tilfredse i jobbet.«

Før du starter på en lederuddannelse, bør du undersøge, om du bliver frikøbt, og om der er vikardækning. Forhold dig samtidig til, hvordan du organiserer lederarbejdet i den periode, hvor du studerer.

Karriererådgivning

Lederforeningen i BUPL tilbyder karriererådgivning, hvor du rådgives af medarbejdere, som udelukkende servicerer og rådgiver lederne.

Du kan få telefonisk og personlig rådgivning om:

  • Karrieresparring og afklaring
    – Herunder hjælp til udvikling af en strategi og handleplan for din karriere – også i forbindelse med MUS/LUS
  • Karrierestrategiske valg af efter – og videreuddannelse
    – Sparring og rådgivning omkring muligheder
  • På vej mod nyt job
    – Afklaring og sparring om jobsøgning, ansøgning og samtale

Læs mere om karriererådgivning for ledere

Diplom for ledere

Hvordan er diplomuddannelserne bygget op og kan du imødekomme optagelseskravene?

Læs om diplomuddannelse for pædagogfaglige ledere

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.