Udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, og er din arbejdsplads på BUPL’s overenskomst, kan du søge støtte op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution, SFO, klub eller skole.

To overordnede udviklingsområder 2023-2024

Vi støtter udviklingsprojekter inden for to overordnede områder:

 1. Udvikling af pædagogikken og det pædagogiske arbejde med børn og unge.
 2. Udvikling af professionsfaglige fællesskaber, arbejdsmiljø og samarbejde.

Pejlemærker: Kendetegn ved et støtteværdigt projekt

Vi vurderer ansøgninger til udviklingspuljen ud fra at projektet er: 

 • Relevant, dvs. ligger inden for et af udviklingsområderne. 
 • Ekstraordinær og fornyende i forhold til jeres eksisterende praksis og derfor kræver særlige, ekstra ressourcer.
 • Konkret og sammenhængende beskrevet, så det er klart, hvordan projektet er planlagt og kan realiseres i praksis. 
 • Budgetmæssigt afbalanceret, så der stræbes efter en ligelig fordeling af de ansøgte midler mellem intern vikardækning og ekstern konsulentbistand.

Det støtter BUPL

Du kan søge midler til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter
 • Ekstern konsulentbistand til for eksempel evaluering og formidling
 • Vikardækning.

Du kan ikke søge midler til: Uddannelse og kompetenceudvikling, drift og inventar eller studieture og rejseophold.

Formålet med udviklingspuljen

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter, der kan styrke professionen og pædagogers praksis i arbejdet med børn og unge.

Puljens midler er målrettet pædagogisk udvikling, der rækker ud over institutionens egen hverdag, og som derfor kræver ekstra ressourcer.

Puljen skal bidrage til, at den udviklede viden og erfaringer fra projektet kan blive delt fra pædagog til pædagog til fælles refleksion og inspiration.

Hvem kan søge?

BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. 

Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

Sådan søger du

Du ansøger ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet nedenfor. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sende ansøgningen via Mit BUPL, hvor du også vil modtage svar fra os.

 1. Log ind i MitBUPL
 2. Vælg kategorien "Min post, sager og blanketter"
 3. Vælg knappen "Skriv besked"
 4. Vælg kategorien "Andet" og emnet "Udviklingspulje".
 5. Det første felt du møder, fungerer som emnelinje i din ansøgning; skriv blot fx "Ansøgning til udviklingspulje".
 6. Vedhæft dit udfyldte ansøgningsskema.

Din ansøgning vil lande i vores afdeling "Profession", som administrerer udviklingspuljen.

I ansøgningen beder vi dig bl.a. beskrive projektets fokus og pædagogiske intention, organisering og økonomi.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller brug for sparring, kan du kontakte udviklingspuljens sekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller udviklingskonsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk.

Bevilling

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb. Du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger fra fristen. Det er BUPL’s forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

Ansøgningsfrister 2023-24

 • 15. maj 2023
 • 15. september 2023
 • 15. januar 2024
 • 15. maj 2024
 • 15. september 2024.

Formidling af udviklingsprojekter

Vi vil gerne, at andre pædagoger kan finde inspiration i de udviklingsprojekter, vi støtter. 

Vi omtaler alle afsluttede udviklingsprojekter her på siden. Fra sommeren 2023 formidler vi erfaringerne i form af et interview med pædagog og leder involveret i det enkelte projekt. Vi skriver også om udviklingsprojekterne i fagbladet Børn&Unge

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.