Udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, kan du søge støtte op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole.

Temaer 2021-2022

Udviklingsprojekterne skal i 2021-2022 ligge inden for temaerne:

 • Fritidspædagogik
 • Kreativt og æstetisk pædagogisk arbejde
 • Leg
 • Jeres eget drømmeprojekt: Hvis I har en idé om et innovativt projekt, som ikke ligger indenfor ovenstående temaer, men er så interessant, at det kan bidrage med praksisviden til nyudvikling og inspiration, kan I søge under dette punkt.

Vurderingskriterier: Kendetegn ved et støtteværdigt projekt

Et støtteværdigt projekt til BUPL’s udviklingspulje er kendetegnet ved at være:

 • Relevant for professionen og for den pædagogiske praksis i følge puljens formål.
 • Ekstraordinær pædagogisk udvikling, som ligger udover de almindelige rammer for institutionens hverdagspraksis, og som derfor kræver ekstra ressourcer.
 • Værdifuldt for de involverede pædagoger og til inspiration for andre.
 • Sammenhængende ift. mål, metoder, organisering, økonomi og formidling.
 • Afbalanceret i fordeling af de budgetterede midler til vikardækning og konsulentstøtte.
 • Forankret og fornyende med et innovativt blik på den pædagogiske hverdagspraksis.
 • Professionsforankret i BUPL’s lokale fagforening gennem en kontaktperson.

Det støtter BUPL

Du kan søge midler til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter
 • Ekstern konsulentbistand til for eksempel evaluering og formidling
 • Vikardækning.

Du kan ikke søge midler til: Uddannelse og kompetenceudvikling, drift og inventar eller studieture og rejseophold.

Formålet med udviklingspuljen

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter, der kan styrke professionen og pædagogers praksis i arbejdet med børn og unge.

Puljens midler er målrettet pædagogisk udvikling, der rækker udover institutionens egen hverdag, og som derfor kræver ekstra ressourcer.

Puljen skal bidrage til, at den udviklede viden og erfaringer fra projektet kan blive delt fra pædagog til pædagog, til fælles refleksion og inspiration.

Vi skriver om udviklingsprojekterne i Børn&Unge.

Hvem kan søge?

Det er alene BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, der kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

Sådan søger du

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet, som du finder i word-format nedenfor. Vedlæg evt. bilag (max .4 sider).
Hent ansøgningsskema – word.

Derefter skal du uploade ansøgningsskemaet og sende det via MitBUPL. Af sikkerhedsmæssige årsager forgår al korrespondance om ansøgning via Mit BUPL.

Når du er logget ind i MitBUPL, skal du:

 • Gå ind under "Min post, sager og blanketter"
 • Vælge den magentafarvede knap "Skriv besked"
 • Vælge kategorien "Andet" og vælge emnet "Udviklingspulje".
 • Det første felt, du møder, fungerer som emnelinje i din ansøgning; skriv blot fx "ansøgning til udviklingspulje".

Din post lander i vores afdeling "Profession", som administrerer udviklingspuljen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller brug for sparring, kan du kontakte chefsekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk.

Bevilling

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb. Du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger fra fristen. Det er BUPL’s forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

Ansøgningsfrister

Nye ansøgningsfrister vil følge i 2023.

Formidling af udviklingsprojekter

Vi vil gerne, at andre pædagoger kan finde inspiration i de udviklingsprojekter, vi støtter. Det er derfor vigtigt, at indhold og resultater fra udviklingsprojekterne bliver dokumenteret og formidlet på en relevant, meningsfuld og inspirerende måde.

Alt afhængig af projektets mål og indhold kan udviklingsarbejdet dokumenteres og formidles forskelligt. Det kan eksempelvis ske gennem skriftlige rapporter, artikler, pjecer og hæfter eller via digitale bøger, video og lyd. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.