BUPL's udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, og er din arbejdsplads på BUPL’s overenskomst, kan du søge op til 100.000 kroner i støtte til et udviklingsprojekt i din institution, SFO, klub eller skole, som styrker professionen.
 • Flyverhøjen udeliv
  Den integrerede institution Flyverhøjen i Højbjerg er et af de seneste eksempler på et projekt, som har fået støtte fra BUPL’s udviklingspulje. Her ønskede man at udvikle og afprøve en ny forståelse af læreplanstemaet natur, udeliv og science.
 • Formålet med udviklingspuljen

  BUPL's udviklingspulje har til formål at støtte projekter, der kan styrke professionen og pædagogers praksis i arbejdet med børn og unge.

  Puljens midler er målrettet pædagogisk udvikling, der rækker ud over institutionens egen hverdag, og som derfor kræver ekstra ressourcer.

  Puljen skal bidrage til, at den udviklede viden og erfaringer fra projektet kan blive delt fra pædagog til pædagog til fælles refleksion og inspiration.

 • Udviklingsområder 2023-2024

  I 2023-2024 støtter BUPL udviklingsprojekter inden for to overordnede områder:

  1. Udvikling af pædagogikken og det pædagogiske arbejde med børn og unge.
  2. Udvikling af professionsfaglige fællesskaber, arbejdsmiljø og samarbejde.
 • Hvem kan søge?

  • BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. 
  • Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.
 • Hvad kan du søge midler til?

  • Konkrete udviklingsaktiviteter
  • Ekstern konsulentbistand til projektorganisering, vidensoplæg, vejledning og evaluering
  • Vikardækning

   Du kan ikke søge midler til uddannelse og kompetenceudvikling, drift og inventar eller studieture og rejseophold.

 • Hvornår kan du søge?

  Ansøgningsfrister 2024

  • 15. januar 2024
  • 15. maj 2024
  • 15. september 2024

   Se hvordan du søger og hent ansøgningsskema nederst på siden

 • Gadeplan Viborg
 • Kendetegn ved et støtteværdigt projekt

  Vi vurderer ansøgninger til udviklingspuljen ud fra at projektet er: 

  • Relevant, dvs. ligger inden for et af udviklingsområderne. 
  • Ekstraordinær og fornyende i forhold til jeres eksisterende praksis og derfor kræver særlige, ekstra ressourcer.
  • Konkret og sammenhængende beskrevet, så det er klart, hvordan projektet er planlagt og kan realiseres i praksis. 
  • Budgetmæssigt afbalanceret, så der stræbes efter en ligelig fordeling af de ansøgte midler mellem intern vikardækning og ekstern konsulentbistand.

Sådan søger du

Du ansøger ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet nedenfor. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sende ansøgningen via Mit BUPL, hvor du også vil modtage svar fra os.

 1. Log ind i Mit BUPL.
 2. Vælg kategorien "Min post, sager og blanketter".
 3. Vælg knappen "Skriv besked".
 4. Vælg kategorien "Andet" og emnet "Udviklingspulje".
 5. Det første felt du møder, fungerer som emnelinje i din ansøgning; skriv blot fx "Ansøgning til udviklingspulje".
 6. Vedhæft dit udfyldte ansøgningsskema.

Din ansøgning vil lande i vores afdeling "Profession", som administrerer udviklingspuljen.

I ansøgningen beder vi dig bl.a. beskrive projektets fokus og pædagogiske intention, organisering og økonomi.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller brug for sparring, kan du kontakte udviklingspuljens sekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Rikke Wettendorff, rwt@bupl.dk.

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.