Forskningspulje


BUPL støtter forskning inden for det pædagogiske område. Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner kan søge puljen. Som noget nyt er det også muligt at søge om støtte til at gennemføre et udviklingsprojekt sammen med et forskningsprojekt.


Opdateret d. 07. november 2018
Forskningspuljen er lukket for ansøgninger. Vi forventer, at næste ansøgningsrunde bliver i foråret 2019.

Her kan du se, hvilke krav der sidst blev stillet til ansøgerne:

Tidsramme
4. april 2017: Udbudsmaterialet er klar, og der åbnes for ansøgninger
22. maj 2017: Ansøgningsfrist kl. 12
26. juni 2017: Ansøgere får svar.

Puljens størrelse
Puljen er på 5,3 mio. kr. i 2017/2018.

Krav til forskningsprojekterne
Ansøgninger skal beskrive:

  • Aktualitet
  • Medlemsdeltagelse gennem anvendelse af metoder, som inddrager pædagoger før, under og efter forskningsprocessen
  • Videnskabelig kvalitet
  • Samarbejde og medfinansiering
  • Formidlingsovervejelser og formidlingsforpligtelser
  • Politisk relevans

Fire forskningstemaer
Forskningstemaerne er besluttet af BUPL’s hovedbestyrelse

TEMA 1: Pædagogiske læringsmiljøer og evalueringskultur
Om leg, kreativitet, helhedsorienteret pædagogisk arbejde og professionsunderstøttende refleksions- og evalueringsmåder, herunder inddragelse af børneperspektiver.

Dette tema er koblet til BUPL’s udviklingspulje, som medlemmer af BUPL kan søge. Det betyder, at forskere, der ansøger om midler inden for dette tema, kan søge om også at gennemføre det tilknyttede udviklingsprojekt.

Læs om det tilknyttede udviklingsprojekt

TEMA 2: Nye pædagogiske arbejdsområder og institutionsstrukturer
Om nye udviklinger og nyt terræn for pædagoger, fx på ældreområdet, ungdomsuddannelsesområdet, opsøgende arbejde i SFO og tværprofessionelt samarbejde med fx sundhedsplejerskerne om familier i udsatte positioner.

TEMA 3: Udvikling af pædagogprofessionen
Om pædagoguddannelsen, etik i professionsudøvelse, pædagoger som katalysatorer for udvikling af professionen.

TEMA 4: Stærke fællesskaber for de 0-18-årige
Om motiverende fællesskaber, fx i SFO/fritidshjem og klub, forældresamarbejde som afsæt for stærke fællesskaber, fællesskabet som udgangspunkt for trivsel, læring og udvikling.

Projekter, som ligger under de valgte temaer, vil blive prioriteret. BUPL har gode erfaringer med korte, intensive projekter med høj grad af pædagoginddragelse.

Hvem kan søge forskningspuljen?
Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner.

Private konsulentfirmaer kan som udgangspunkt ikke søge puljen. De kan dog godt indgå i et forskningskonsortium under ledelse af forskere fra de nævnte institutioner.

Personer, som er ansat i BUPL, kan ikke søge.

OBS – Ansøgningsfristen er overskredet – Forskningspuljen var åben for ansøgninger frem til d. 22. maj 2017.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende BUPL’s forskningspulje kan stilles til:
Konsulent Rikke Wettendorff, tlf. 3546 5272 eller rwt@bupl.dk