Forskningspulje


BUPL støtter forskning inden for det pædagogiske område. Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner kan søge puljen. Som noget nyt er det også muligt at søge om støtte til at gennemføre et udviklingsprojekt sammen med et forskningsprojekt.


Opdateret d. 19. juni 2019
BUPL’s forskningspulje 2019-20

Siden 2006 har BUPL støttet professionsrelevant forskning gennem forskningspuljen. Formålet er blandt andet at støtte op om den pædagogiske profession, synliggøre pædagogers professionelle ekspertise og sikre vidensudveksling mellem praksis, grund-, efter- og videreuddannelses- og forskningsinstitutioner. BUPL’s satsning på forskning er et centralt skridt i retning af at opnå en øget anerkendelse af pædagogprofessionen.

I kongresperioden 2019-2020 uddeles i alt 5,7 mio. kr. i støtte til relevante forskningsprojekter inden for 4 temaer:

A: Køn, mangfoldighed og ligestilling

B: Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid. Til temaet er knyttet et udviklingsprojekt. Læs om det tilknyttede udviklingsprojekt

C: Pædagogers arbejdsmiljø – vilkår og rammer

D: Pædagogisk arbejde i et samfundsperspektiv.

Læs mere om temaer, krav til ansøgere og vurderingskriterier

Ansøgning

Ansøgningsrunden er lukket. Vi har inden ansøgningsfristen 11. juni modtaget 47 ansøgninger, som BUPL’s Hovedbestyrelse behandler. Ansøgere kan forvente at få svar primo September.

Yderligere information

Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte:

  • Rikke Crone Wettendorff (konsulent), e-mail rwt@bupl.dk, tlf. 3546 5272
  • Lise Toft Henriksen (studentermedhjælper), e-mail lto@bupl.dk, tlf. 3546 5147
  • Camilla Emilie Steppat (studentermedhjælper), e-mail csp@bupl.dk, tlf. 3546 5153