Se de nye tal: Så mange vil være pædagog

Søgningen til pædagoguddannelsen har de senere år været i frit fald, og BUPL har advaret om 'faglighedskrise' og 'velfærdskatastrofe'. Nu er de nye tal for søgningen til pædagoguddannelsen offentliggjort.
Nu er ansøgertallet til pædagoguddannelsen offentliggjort
Trods lønindsprøjtning til pædagogerne er der igen i år foruroligende få, som søger ind på pædagoguddannelsen, viser netop offentliggjorte søgetal. Det kalder på et løft af uddannelsen, mener BUPL.

Faldende søgning, ledige pladser og stigende frafald på samfundsbærende professionsuddannelser som pædagoguddannelsen har længe været en tikkende bombe under det danske velfærdssamfund.

Med de spritnye tal for søgningen til pædagoguddannelse er faren for en decideret velfærdskatastrofe kun forværret.

Ifølge tallene fra Danske Professionshøjskoler har 3.927 personer i år søgt uddannelsen. Det er 10 procent færre end sidste år, hvor 4.366 personer søgte. Og siden 2015 er antallet af ansøgere til uddannelsen faldet med 45 procent. 

”Det er helt uholdbart, for den direkte konsekvens er, at vi ikke er pædagoger nok til løfte den pædagogiske opgave. Og det mærker vi allerede nu mange steder,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler i en første reaktion på tallene.

Faglighedskrisen er nu på katastrofekurs

Allerede i dag har manglen på pædagoger alvorlige konsekvenser for både børn og personale: Kun omkring halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne har en pædagoguddannelse. En ud af fire er den eneste faste pædagog på sin stue. Og i hver tiende institution er der en eller flere stuer helt uden en fast pædagog. I dag mangler der akut 4.000 pædagogkollegaer i institutionerne, viser tal fra BUPL.

Dertil dokumenterer en storstilet kvalitetsundersøgelse udført i 2023 af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), at fire ud af ti vuggestuer har en utilstrækkelig eller ringe kvalitet. Og på kun 1 ud af 10 stuer lykkes det for personalet at levere et pædagogisk læringsmiljø af god kvalitet. Læs om undersøgelsen her.

Faglighedskrisen er allerede alvorlig, og med de nye, faldende søgetal til uddannelsen er vi nu på katastrofekurs, påpeger Elisa Rimpler. 

”Det er katastrofalt, når vi samtidig oplever, at flere børn har det svært, og at kompleksiteten i det pædagogiske arbejde og kravene til fagligheden derfor kun stiger”, siger hun.

Brug for en attraktiv pædagoguddannelse

Elisa Rimpler peger på, at der er brug for en attraktiv pædagoguddannelse, som nyder større prestige blandt de unge og uddannelsessøgende.

Sidste år viste en undersøgelse fra EVA, at over halvdelen af de unge, som fravalgte uddannelsen, selvom de havde interesse for pædagogfaget, gjorde det på grund af løn og dårlige arbejdsvilkår. Læs om undersøgelsen her.

Siden har en trepartsaftale og overenskomstaftalen i foråret tilsammen givet pædagoger et lønløft, der om to år vil have halveret pædagogernes lønefterslæb. 

Men en lønindsprøjtning er ikke nok. Der skal også investeres mærkbart i pædagoguddannelsen, lyder det fra BUPL’s formand Elisa Rimpler.

”Det er afgørende, at den kommende reform af pædagoguddannelsen bliver et reelt løft af uddannelsen – både økonomisk og fagligt. Vi har brug for en uddannelse med længde og tyngde, som både ruster pædagogerne til det vigtige arbejde, der venter dem, og som styrker uddannelsens prestige og gør den attraktiv for flere at søge. Alt andet vil være et farligt politisk eksperiment,” fastslår hun.

BUPL: Reform skal sikre tårnhøj faglighed

Siden en evaluering af pædagoguddannelsen i 2021 påpegede betydelige problemer med uddannelsens kvalitet, har BUPL efterlyst en reform, som nu ventes præsenteret efter sommerferien. 

Men det har været fremme i debatten om en reform af uddannelsen, at regeringen har haft tanker om at forkorte pædagoguddannelsens længde på i dag tre og et halvt år. 

Det advarer BUPL på det kraftigste imod, da man mener, det vil svække uddannelsens faglige niveau og gøre den mindre attraktiv. 

Ifølge tal fra Danske Professionshøjskoler angiver 52 procent af de frafaldne på pædagoguddannelsen, at de har afbrudt uddannelsen på grund af kvaliteten af undervisningen og 44 procent på grund af det faglige niveau.

”Der er ikke brug for forkortelse, men tværtimod brug for en pædagoguddannelse med et tårnhøjt fagligt niveau, og som er gennemsyret af faglig stolthed, og som både motiverer og kvalificerer de studerende til at dygtiggøre sig og blive fremtidens eksperter i pædagogik, der gør en forskel for de børn, unge og voksne, de arbejder med,” lyder det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.

Den 26. juli 2024 offentliggøres optaget på de videregående uddannelser, herunder pædagoguddannelsen.

 • Her er søgetal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Det ønsker BUPL i en styrket pædagoguddannelse

BUPL mener, der er brug for en pædagoguddannelse med et højt fagligt niveau, der uddanner, motiverer og kvalificerer de studerende til at håndtere de stadig mere komplekse pædagogiske udfordringer, de møder i deres arbejde med børn, unge og voksne.

Derfor ønsker BUPL en pædagoguddannelse:

 • Hvor faget pædagogik er på skemaet i alle semestre 
 • Hvor alle studerende fordyber sig i kreative fag
 • Hvor praktikken er et reelt læringsrum
 • Hvor alle praktikvejledere har en praktikvejlederuddannelse
 • Hvor undervisningen er differentieret, så alle studerende udfordres og trives
 • Hvor nyuddannede pædagoger får en mentor i det første år på arbejdsmarkedet
 • Hvor der er tydelige og attraktive karriereveje

Læs BUPL-udspillet 'En ny pædagoguddannelse med fokus på pædagogik, praktik og kreative fag' (pdf) 

Se BUPL's model til en ny pædagoguddannelse

Vidste du!

Dette kendetegner gruppen af de i dag 15.500 pædagogstuderende i Danmark:

 • 73 procent er kvinder, og 27 procent er mænd
 • Gennemsnitsalderen ved studiestart er 23,2 år
 • Karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse (sfx, hf mm) er 5,4
 • Andel studerende med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse er 29 procent fra stx, 25 procent fra hf og 12 procent fra øvrige gymnasiale uddannelser
 • Andel studerende med forældre uden videregående uddannelse er 58 procent.

Kilde: Fakta om pædagoguddannelsen, Danske Professionshøjskoler, april 2024 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.