Nye tal giver dystre udsigter for pædagogfagets fremtid

Nye uddannelsestal er nedslående læsning for både kommuner og pædagoger. Men udviklingen kan blive endnu værre, hvis man skal tro tilbagemeldinger fra tusindvis af unge. BUPL har klar opfordring til regeringen.
vuggestue barn leg

På få år er mere end hver tredje kvote 2-ansøger til pædagoguddannelsen forsvundet, viser helt nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Helt præcist er antallet af kvote 2-ansøgere til pædagoguddannelsen faldet med 37 procent siden 2019. Dengang søgte 3.959 unge ind på pædagoguddannelsen via Kvote 2. I år er antallet helt nede på 2502.

Ansøgere uden et dansk gymnasialt karaktergennemsnit kun kan søge optagelse i kvote 2.

Og de unge, som fravælger pædagoguddannelsen, peger blandt andet på to helt centrale årsager til deres beslutning, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

I undersøgelsen fortæller tusindvis af unge, at de fravælger uddannelserne til pædagog-, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske, selvom de har interesse i fagene. Og mere end halvdelen af dem begrunder deres valg med, at pædagoglønnen er for lav, samt at de er bekymrede over arbejdsvilkårene (se mere om undersøgelsen nederst).

Hvad er kvote 2?

Kvote 2-ansøgere vurderes på andet end karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse alene. Uddannelsesinstitutionerne tildeler pladserne efter konkret vurdering af ansøgeren og ud fra forskellige udvælgelseskriterier, der varierer fra uddannelse til uddannelse.

Ansøgere uden et dansk gymnasialt karaktergennemsnit kan kun søge optagelse i kvote 2.

Udvikling bekymrer minister: Vi har virkelig brug for at gøre noget

Den lave søgning til pædagogstudiet bekymrer uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

”Det fortæller mig, at vi virkelig har brug for at gøre noget for, at flere får mod på at gå den vej. Og det bekræfter mig i, at vi har set rigtigt, når vi i vores reformprogram på uddannelsesområdet har gjort de professionsrettede velfærdsfag til et selvstændigt og vigtigt spor. Der er en opgave her, som vi i fællesskab simpelthen skal lykkes bedre med,” siger hun i en pressemeddelelse.

BUPL: Ny undersøgelse viser tydeligt, hvad politikerne bør gøre

De nye tal understreger behovet for hurtig politisk handling, mener BUPL-formand Elisa Rimpler. Og her er tilbagemeldingerne fra de unge, som fravælger pædagoguddannelsen, en stor hjælp.

”Hvis man skal se noget positivt i det her, så er det, at både politikere og arbejdsgivere nu tydeligt kan se, hvad der skal til for at tiltrække flere unge til pædagogfaget: Nemlig højere løn og gode rammer for det pædagogiske arbejde, som gør det muligt at gøre en forskel for børn og unge,” siger hun.

Også Rådet for Børns Læring, der er sat i søen for at rådgive børne- og undervisningsministeren, anbefalede for nylig at styrke pædagogernes løn- og arbejdsvilkår.

”Selvom man er motiveret af muligheden for at gøre en forskel for andre, skal det ikke være på bekostning af ordentlige arbejdsvilkår og en løn, der matcher uddannelsesniveauet,” siger Elisa Rimpler med henvisning til, at netop muligheden for at gøre en positiv forskel er en stærk årsag til, at unge er interesserede i pædagogfaget (se mere nederst).

Pædagoguddannelsen skal styrkes, hvis flere skal søge den

Elisa Rimpler noterer sig, at uddannelsesminister Christina Egelund vil handle for a få flere unge til at søge mod pædagogfaget. Men det er langt fra første gang, en minister har sagt sådan, påpeger BUPL-formanden.

”Udfordringerne er velkendte, og politikere på stribe har sagt, at de vil gøre noget ved sagen. Alligevel venter vi stadig på den reform af pædagoguddannelsen, som skal løfte både økonomien og kvaliteten på uddannelsen. Der er brug for flere undervisningstimer, styrket fokus på pædagogik og på kreative og praktiske fag og for bedre feedback og praktikforløb”, siger Elisa Rimpler.

Også de unge i EVA-undersøgelsen understreger behovet for et løft af pædagoguddannelsen: Næsten hver fjerde, som fravælger pædagoguddannelsen på trods af interesse i faget, begrunder deres valg med, at de var usikre på, om det faglige niveau på uddannelsen var højt nok.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.